การดูดเสมหะในผู้ใหญ่ เจ็บไหม มีวิธีการดูดเสมหะผู้ใหญ่อย่างไรบ้าง ต้องอ่านก่อนลงมือจริง ๆ

การดูดเสมหะในผู้ใหญ่ ทางคอ เจ็บไหม มีวิธีอย่างไร

ดูดเสมหะผู้ใหญ่

การดูดเสมหะในผู้ใหญ่ คือ การช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการหายใจลำบาก เนื่องจากมีเสมหะในลำคอ จนอาจส่งผลให้เกิดโรคแทรกซ้อนหรืออาการเจ็บป่วยอื่น ๆ ตามมาได้ ซึ่งการดูดเสมหะในผู้ใหญ่นั้นก็มีหลายวิธีด้วยกัน เช่น การดูดเสมหะผู้ใหญ่ในคอ ทางปาก ฯลฯ แต่ก็อาจจะมีคำถามที่ว่า การดูดเสมหะผู้ใหญ่ เจ็บไหม ในบทความนี้ Rakmor จะพาทุกท่านไปหาคำตอบ พร้อมข้อควรระวังในการดูดเสมหะผู้ใหญ่กันค่ะ

การดูดเสมหะในผู้ใหญ่เจ็บไหม

การดูดเสมหะในผู้ใหญ่จะไม่มีอาการเจ็บ หากผู้ดูดเสมหะปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างถูกต้อง และใช้ความระมัดระวังทั้งขณะก่อนและหลัง การดูดเสมหะ แต่การดูดเสมหะผู้ใหญ่ที่ทำโดยไม่ถูกวิธี อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บขณะดูดเสมหะได้เช่นกัน

หากผู้ดูดเสมหะใช้แรงดันในการดูดเสมหะแรงเกินไปหรือไม่เหมาะสม เช่น ใช้แรงในการสอดสายดูดเสมหะที่มากเกินไป ไม่สอดสายดูดเสมหะอย่างเบามือ หรือดูดเสมหะโดยใช้ระยะเวลานานจนเกินความจำเป็น ก็อาจส่งผลให้เกิดอาการบาดเจ็บเกี่ยวกับเนื้อเยื่อ ปอดแฟบ หรือปัญหาการบาดเจ็บอื่น ๆ ตามมาได้ในการ ดูดเสมหะผู้ใหญ่  ฉะนั้นแล้วการดูดเสมหะผู้ใหญ่จึงจำเป็นต้องทำอย่างระมัดระวัง

อ่านเพิ่มเติม :  ดูดเสมหะเจ็บไหม การดูดเสลดในผู้ใหญ่เจ็บกว่าเด็กจริงหรือไม่ อ่านได้ที่นี่ มีข้อมูลจาก Pantip มาฝาก

อุปกรณ์ดูดเสมหะในผู้ใหญ่
อุปกรณ์ดูดเสมหะในผู้ใหญ่ มีอะไรบ้าง

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ดูดเสมหะในผู้ใหญ่

สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ดูดเสมหะผู้ใหญ่ ที่ต้องเตรียมจะมีดังนี้

1.เครื่องดูดเสมหะ

เครื่องดูดเสมหะ คือ อุปกรณ์หลักในการช่วยดูดเสมหะออกจากลำคอของผู้ป่วย โดยเป็น เครื่องมือแพทย์ ที่ต้องกระทำตามคู่มืออย่างถูกต้อง ทั้งยังต้องรู้จักวิธีดูดเสมหะผู้ใหญ่อย่างถูกต้องด้วย โดยเครื่องดูดเสมหะจะสามารถปรับแรงดันในขณะดูดเสมหะได้ด้วย ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมกับลักษณะและช่วงอายุของผู้ป่วยที่แตกต่างกันไป

2.น้ำสะอาด

น้ำสะอาดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับใช้ทำความสะอาดทั้งขณะก่อนและหลังการดูดเสมหะ เมื่อดูดเสมหะเรียบร้อยแล้ว ให้ทำความสะอาดบริเวณปลายท่อที่ดูดเสมหะด้วยน้ำสะอาด เพื่อสุขลักษณะที่ดีและถูกต้องในการดูแลผู้ป่วย ทำให้ลดการติดเชื้อที่อาจเกิดจากเชื้อโรคที่มากับท่อดูดเสมหะได้

3.เจลล้างมือแอลกอฮอล์

เจลล้างมือแอลกอฮอล์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ล้างมือของผู้ทำการดูดเสมหะ เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคก่อนทำการดูดเสมหะในผู้ใหญ่ เนื่องจากมือของผู้ทำการดูดเสมหะจะต้องสัมผัสกับเครื่องดูดเสมหะโดยตรง ทั้งตัวผู้ป่วย ท่อดูดเสมหะและร่างกายของผู้ป่วยบริเวณอวัยวะที่ทำการดูดเสมหะ

4.สำลีชุบแอลกอฮอล์

สำลีชุบแอลกอฮอล์ เป็นอุปกรณ์ที่ไว้ใช้สำหรับเช็ดและฆ่าเชื้อโรคด้วยการชุบแอลกอฮอล์ และนำมาเช็ดอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับดูดเสมหะ เพื่อทำความสะอาดก่อนและหลังการดูดเสมหะผู้ใหญ่

วิธีดูดเสมหะผู้ใหญ่

ดูดเสมหะผู้ใหญ่ทางปาก

1.ขั้นแรกผู้ดูดเสมหะต้องเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างให้พร้อม ทั้งจะต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ในการดูดเสมหะผู้ใหญ่ด้วยแอลกอฮอล์ให้เรียบร้อยด้วย

2.แจ้งผู้ป่วยให้ทราบหากผู้ป่วยสามารถรับรู้ได้ว่าจะทำการดูดเสมหะ

3.ใส่ถุงมือยางให้เรียบร้อยก่อนทำการดูดเสมหะ และทำการต่อเครื่องดูดเสมหะเข้ากับสายดูดเสมหะให้เรียบร้อย และระมัดระวังไม่ให้สายดูดเสมหะสัมผัสกับสิ่งสกปรกใด ๆ

4.เปิดเครื่องดูดเสมหะ โดยปรับแรงดันให้เหมาะสมกับช่วงอายุของผู้ที่จะดูดเสมหะ

5.สอดสายดูดเสมหะเข้าช่องปากอย่างนุ่มนวลและสอดใส่อย่างช้า ๆ

6.ไม่ควรดูดเสมหะในผู้ใหญ่ และเด็กนานเกินไป โดยการดูดแต่ละครั้งไม่ควรเกิน 10 วินาที เพื่อให้ผู้ป่วยได้พักและหายใจ

7.เมื่อดูดเสมหะผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้ว ให้ทำความสะอาดท่อดูดเสมหะก่อนทำการเก็บเข้าที่

ขอบคุณคลิปจาก : TROPMED Youtube

ดูดเสมหะทางหลอดทางเดินหายใจเทียม

1.จัดเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างให้พร้อมและทำความสะอาดมือของผู้ที่จะทำการดูดเสมหะ รวมไปถึงทำความสะอาดอุปกรณ์ดูดเสมหะในผู้ใหญ่ให้เรียบร้อย

2.แจ้งผู้ป่วยให้ทราบว่าจะทำการดูดเสมหะ

3.ใส่ถุงมือยางให้เรียบร้อยหลังการล้างมือ

4.เปิดเครื่องดูดเสมหะ และต่อสายดูดเสมหะเข้ากับเครื่องดูดเสมหะ พร้อมสอดสายยางลงไปยังหลอดหายใจเทียม โดยสอดไปให้สุดจนกระทั่งผู้ป่วยมีอาการไอเล็กน้อย จากนั้นจึงดึงสายดูดเสมหะขึ้นมาเล็กน้อย เพื่อป้องกันภาวะปอดแฟบขณะทำการดูดเสมหะ

5.หากผู้ป่วยถูกเจาะคอ ให้ดูดเสมหะจากหลอดหายใจเทียมก่อน จากนั้นจึงค่อยดูดเสมหะที่ปากต่อไปหากเสมหะยังไม่หมด

6.ค่อย ๆ ดึงสายดูดเสมหะขึ้นจากหลอดหายในเทียมอย่างช้า ๆ จากนั้นจึงทำความสะอาดอุปกรณ์ดูดเสมหะให้เรียบร้อย

7.จัดท่านอนให้กับผู้ป่วยหลังดูดเสมหะ เพื่อความสบายและการหายใจที่คล่องขึ้น

ขอบคุณคลิปจาก : urse PBRU

ที่ดูดเสมหะในคอผู้ใหญ่

ที่ดูดเสมหะในคอผู้ใหญ่ มีลักษณะเป็นเครื่องที่สามารถปรับระดับความดันในขณะทำการดูดเสมหะได้ โดยมีท่อหรือสายที่สามารถต่อกับตัวเครื่องดูดเสมหะ และสอดไปยังบริเวณที่ต้องการดูดเสมหะได้ทั้งในคอหรือหลอดหายใจเทียม โดยสายยางดูดเสมหะจะมีลักษณะเป็นท่อที่สามารถต่อเข้ากับ เครื่องดูดเสมหะ และบริเวณปลายท่อที่ใช้สอดเข้าไปในลำคอขณะทำการดูดเสมหะด้วย

ข้อควรระวังเมื่อดูดเสมหะในผู้ใหญ่

1.ควรเลือกระดับความดันในการดูดเสมหะให้เหมาะสมกับช่วงอายุของผู้ที่จะทำการดูดเสมหะ

2.ไม่ควรดูดเสมหะนานเกินไป โดยไม่ควรดูดเสมหะนานเกิน 10 วินาทีต่อครั้ง ทั้งนี้เพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บกับเนื้อเยื่อและเพื่อให้ผู้ป่วยได้พักหายใจอย่างคล่องตัว

3.ขณะสอดสายดูดเสมหะ ห้ามปิดท่อ เพื่อป้องกันการดูดอากาศจากปอดมากเกินไป จนอาจเป็นอันตรายต่อปอดได้

คลิกอ่านเพิ่มเติม : 5 ภาวะแทรกซ้อนจากการดูดเสมหะ มีอะไรบ้าง หากไม่ระมัดระวังให้ดี อาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้

การดูดเสมหะในผู้ใหญ่ สามารถช่วยตรวจสอบอาการป่วยหรืออาการแทรกซ้อนจากเสมหะได้ อีกทั้งยังแก้ไขปัญหาให้กับผู้ป่วยที่หายใจไม่สะดวกหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการกลืน และยังลดภาวะความเสี่ยงจากการติดเชื้ออื่น ๆ ได้ด้วย

สำหรับท่านไหนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เครื่องดูดเสมหะ ก็สามารถติดต่อสอบถามทีมงาน Rakmor ได้โดยตรง พร้อมบริการจัดหาเครื่องดูดเสมหะในผู้ใหญ่แบบต่าง ๆ ตามที่ท่านต้องการในราคาพิเศษ ที่คุ้มค่ามากที่สุด !

– – – – – – –
ช่องทางติดต่อทั้งหมด : https://rakmor.com/contact-us/
โทรติดต่อ : 062-696-8628
Line@ : @Rakmor
FB : https://www.facebook.com/Rakmormedical

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *