การวัดไข้ทางรักแร้ มีขั้นตอนอย่างไร ต้องใช้เวลาทั้งหมดกี่นาที

การวัดไข้ทางรักแร้ ใช้เวลากี่นาที วัดอุณหภูมิทางรักแร้ต้องทำอย่างไร มีวิธีวัดไขยังไง

วัดไข้ทางรักแร้

การวัดไข้ทางรักแร้ เป็นการวัดอุณหภูมิร่างกายเพื่อทำการประเมินดูว่าร่างกายมีความผิดปกติใด ๆ หรือไม่ ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้วัดไข้รักแร้ ก็คือ ปรอทวัดไข้ นั่นเอง โดยมีทั้งปรอทวัดไข้แบบแก้ว และปรอทวัดไข้ดิจิตอล ที่สามารถหาซื้อได้ง่ายและมีราคาไม่แพง  

การวัดไข้ทางรักแร้ เป็นอีกส่วนหนึ่งของร่างกายที่สามารถวัดอุณหภูมิได้ว่ามีไข้สูงหรือไม่ รองลงมาจากส่วนต่าง ๆ อย่างเช่น ทางหู, ปาก, ทวารหนัก และการวัดไข้ทางผิวหนัง แต่วิธีการวัดไข้ทางรักแร้ถือเป็นวิธีการที่ง่ายและสะดวก สามารถทำได้ทุกเพศทุกวัยรวมถึงเด็กเล็กด้วย ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาดูรายละเอียดของการวัดไข้ทางรักแร้ ว่ามีวิธีการอย่างไร ใช้เวลากี่นาที และมีความแม่นยำมากน้อยแค่ไหน เพื่อที่จะได้นำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างถูกวิธี

การวัดไข้ทางรักแร้ คืออะไร

การวัดไข้ทางรักแร้ คือ การใช้เครื่องวัดอุณหภูมิซึ่งก็คือ ปรอทวัดไข้ สอดเข้าไปที่ใต้รักแร้เพื่อวัดอุณหภูมิร่างกายว่าปกติหรือไม่ ซึ่งการวัดไข้ด้วยวิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะสะดวก และผลที่ได้ก็มีความแม่นยำอยู่พอสมควร แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับว่าใช้วิธีในการวัดและการเตรียมตัวของผู้ถูกวัดได้อย่างถูกต้องหรือไม่ โดยค่าความคลาดเคลื่อนอาจมาจากการใช้ปรอทวัดไข้ไม่ถูกวิธี หรือผู้ถูกวัดอยู่ในท่าทางที่ไม่เหมาะสม ที่อาจจะทำให้การวัดไข้ที่รักแร้มีผลคลาดเคลื่อนได้

ก่อนวัดไข้รักแร้ ต้องเตรียมตัวอย่างไร

ก่อนที่จะทำการวัดไข้ทางรักแร้ ต้องมีการเตรียมตัวเพื่อให้การวัดอุณหภูมิทางร่างกายเป็นไปอย่างราบรื่นและแม่นยำดังต่อไปนี้

1.ล้างมือให้สะอาดก่อนที่จะทำการวัดอุณหภูมิทางรักแร้

2.ตรวจสอบอุปกรณ์ที่จะใช้ในการวัดอุณหภูมิ ซึ่งก็คือปรอทวัดไข้ ว่าอยู่ในสภาพดี ไม่มีการรั่ว หรือแตกหัก เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ถูกวัดอุณหภูมิได้ หากเป็นปรอทวัดไข้แบบแก้วก็ต้องตรวจสอบดูว่าระดับของปรอทอยู่ต่ำกว่า 35 องศาเซลเซียสหรือไม่ ซึ่งก่อนใช้งานต้องทำการสะบัดปรอทให้อยู่ในระดับต่ำกว่าอุณหภูมิดังกล่าวก่อนใช้งานด้วย

3.เตรียมนาฬิกาที่สามารถจับเวลาในการวัด ซึ่งควรเป็นนาฬิกาที่มีเข็มวินาทีเพื่อที่จะได้ตรวจสอบเวลาได้อย่างละเอียดและแม่นยำ

4.เตรียมสำลีชุบแอลกอฮอล์เพื่อที่จะได้นำมาเช็ดทำความสะอาดปรอทวัดไข้หลังจากใช้งานเสร็จแล้ว

5.เตรียมตัวผู้ถูกวัดด้วยการแจ้งให้ทราบว่าจะทำ การวัดอุณหภูมิทางรักแร้ และเตรียมจัดท่าผู้ป่วยให้เหมาะสมด้วยการให้นั่งหรือนอนหงาย ซึ่งท่านอนหงายเป็นท่าที่มีความปลอดภัย เพราะสามารถป้องกันไม่ให้ปรอทเลื่อนตกลงมาแตกได้ จากนั้นเช็ดรักแร้ให้แห้ง พร้อมทั้งดึงเสื้อขึ้นให้อยู่เหนือหัวไหล่เพื่อที่จะได้ทำการวัดไข้ทางรักแร้ได้อย่างสะดวกและแม่นยำ

📄 คลิกอ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวัดไข้

ปรอทวัดไข้รักแร้ มีแบบไหนบ้าง

เมื่อต้องการจะซื้อปรอทสำหรับวัดอุณหภูมิ จะเห็นว่าในปัจจุบันนี้มีปรอทวัดไข้ทางรักแร้อยู่ด้วยกันหลายรูปแบบดังต่อไปนี้

1.ปรอทวัดไข้แบบแก้ว

ปรอทวัดไข้แบบแก้ว แบบธรรมดา

เป็นปรอทวัดไข้แบบที่มีราคาไม่แพง หาซื้อง่าย สามารถใช้วัดอุณหภูมิได้หลายจุดในร่างกาย ใช้งานได้ง่าย ซึ่งหากกำลังมองหาปรอทวัดไข้แต่ยังไม่รู้จะเลือกใช้แบบไหนดี แนะนำว่าเป็นปรอทวัดไข้แบบแก้วจะดีที่สุด

คลิกอ่านเพิ่มเติม : วิธีใช้ปรอทวัดไข้แบบแก้ว ต้องวัดกี่นาที แล้วดูยังไง อ่านบทสรุปได้ที่นี่

2.ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล

 

ปรอทวัดไข้

เป็นปรอทที่แสดงตัวเลขอุณหภูมิเป็นตัวเลขดิจิตอล โดยสามารถใช้วัดอุณหภูมิได้หลายส่วนในร่างกาย มีเสียงแจ้งเตือนเมื่อวัดค่าอุณหภูมิได้สำเร็จ

คลิกอ่านเพิ่มเติม : รีวิว 7 ปรอทวัดไข้ดิจิตอล ยี่ห้อไหนดี ตรวจวัดไข้ได้อย่างแม่นยำ ราคาไม่แพงในปีนี้

การใช้ปรอทวัดไข้ทางรักแร้

ปรอทวัดไข้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิร่างกายว่าเป็นปกติหรือไม่ ซึ่งการใช้ปรอทวัดไข้สามารถใช้วัดได้จากหลายจุดในร่างกาย แต่ที่นิยมกันมากที่สุดจะเป็น การวัดไข้ทางรักแร้ เพราะสะดวก ซึ่งการวัดไข้ทางรักแร้ จะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.สอดเทอร์โมมิเตอร์เข้าไปที่รักแร้ โดยให้ระยะของปลายปรอทอยู่บริเวณกึ่งกลางของรักแร้ ปล่อยแขนลงแนบลำตัว

2.รอประมาณ 2-3 นาที หรือถ้ารอได้ควรใช้เวลาประมาณ 10 นาที จึงดึงปรอทออก

3.เช็ดทำความสะอาดปรอทวัดไข้ทางรักแร้ให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำไปเก็บ

วัดไข้รักแร้ กี่นาที

โดยทั่วไปแล้วการวัดไข้ทางรักแร้จะใช้เวลาในการวัดอย่างน้อย 2-3 นาที แต่หากมีเวลาและสามารถรอได้ ควรวัดอุณหภูมิทางรักแร้เป็นเวลาประมาณ 10 นาที เพื่อให้ได้ค่าอุณหภูมิร่างกายที่แม่นยำมากที่สุด

วัดอุณหภูมิทางรักแร้แม่นยำมากแค่ไหน

การวัดปรอททางรักแร้เป็นวิธีที่สะดวกง่ายดาย แต่อาจจะมีค่าอุณหภูมิที่คลาดเคลื่อนไปจากค่าที่ได้จากการวัดในส่วนอื่น ๆ ของร่างกายอยู่ประมาณ 0.6 องศาเซลเซียส ดังนั้นในการวัดอุณหภูมิร่างกายทางรักแร้จึงต้องบวกอุณภูมิเพิ่มจากค่าที่วัดได้เข้าไป เช่น อ่านค่าอุณหภูมิจากปรอทวัดไข้ได้ 36.1 ให้บวกเพิ่มไปอีก 0.6 เท่ากับว่าอุณหภูมิร่างกายที่แท้จริงคือ 36.7 องศาเซลเซียส เป็นต้น

แต่การวัดไข้ทางรักแร้อาจเกิดการคลาดเคลื่อนได้จากสาเหตุอื่น ๆ ที่ต้องระวัง อย่างเช่น วัดอุณหภูมิในเด็กที่ไม่อยู่นิ่งอาจทำให้ปรอทเลื่อนไปมา จนทำให้อุณหภูมิที่วัดได้ต่ำกว่าความเป็นจริง หรือในกรณีที่มีเหงื่อออก ความชื้นก็อาจทำให้อุณหภูมิคลาดเคลื่อนได้เช่นกัน ดังนั้นจึงควรระมัดระวังการอ่านค่าอุณหภูมิในกรณีแบบนี้ให้ดี

คลิกอ่านเพิ่มเติม : วัดไข้เด็กทารกแรกเกิด มีวิธีการวัดไข้อย่างไรบ้างให้แม่นยำ พร้อมข้อควรระวังที่คุณแม่ต้องรู้ !

การวัดไข้ทางรักแร้ เป็นการวัดอุณหภูมิร่างกายที่ง่าย และมีความแม่นยำมากในระดับหนึ่ง ซึ่งการใช้อุปกรณ์ในการวัดอย่างปรอทแก้วก็เป็นวิธีการที่สะดวกเพราะหาซื้อได้ง่าย ราคาไม่แพง สามารถใช้วัดอุณหภูมิร่างกายเพื่อหาความผิดปกติเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี หากอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าค่าปกติควรดูแลให้พักผ่อน เช็ดตัว ดื่มน้ำมาก ๆ แต่หากมีไข้สูงและเป็นอยู่เป็นเวลานาน ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อทำการหาสาเหตุโดยเร่งด่วน

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อปรอทวัดไข้ ก็สามารถติดต่อ Rakmor ผ่านช่องทางด้านล่างได้เลยทันที !

– – – – – – –
ช่องทางติดต่อทั้งหมด : https://rakmor.com/contact-us/
โทรติดต่อ : 062-696-8628
Line@ : @Rakmor
FB : https://www.facebook.com/Rakmormedical

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *