สนใจกับ ค่า DTX คือค่าอะไร การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

ค่า DTX คือค่าอะไร

การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดช่วยคัดกรองและวินิจฉัยผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน ช่วยให้สามารถติดตามอาการและประเมินผลการรักษาได้รวมถึงประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคแทรกซ้อนด้วย ที่สำคัญช่วยป้องกันหรือแก้ไขภาวะอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงหรือระดับน้ำตาลในเลือดต่ำเกินไป การตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือดสามารถทำได้ด้วยตนเอง แต่ควรศึกษาขั้นตอนให้ดี รวมถึงทำความเข้าใจเกี่ยวกับค่า dtx ด้วย DTX คืออะไร dtxค่าปกติ เท่าไหร่ เราจะพามาหาคำตอบ

ค่า DTX คือ

ค่า dtx คือ ค่าที่บ่งบอกระดับน้ำตาลในเลือด โดยใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดเจาะที่เส้นเลือดฝอยบริเวณปลายนิ้ว น้ำตาลในเลือดเรียกว่า กลูโคส การนับปริมาณกลูโคสนั้นจะวัดจากน้ำหนักของกลูโคส มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อเลือด 1 เดซิลิตร (mg/dL) หากค่า DTX สูงเกินมาตรฐานที่กำหนดบ่งบอกถึงความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดจะต้องอดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเป็นเวลาอย่างน้อย 8 ชั่วโมง สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงหรือป่วยเป็นโรคเบาหวานหากไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องเสี่ยงมีโรคต่างๆ แทรกซ้อนได้ เส้นประสาท หลอดเลือดหรืออวัยวะอื่นๆ อาจถูกทำลายก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงตามมาได้

เกณฑ์ในการวัดระดับน้ำตาลในเลือด

บางคนป่วยเป็นเบาหวานไม่รู้ตัว เพราะไม่เคยตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดมาก่อน มารู้ตัวอีกทีสุขภาพย่ำแย่ ยากเกินกว่าจะรักษาได้ ดังนั้น ถ้าเราตรวจเช็คระดับน้ำตาลในเลือดสม่ำเสมอทำให้รู้เร็ว รักษาเร็วหรือหาแนวทางป้องกันได้รวดเร็ว ลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะรุนแรงได้ สำหรับคนที่สงสัยว่า ค่าdtxปกติเท่าไหร่ ระดับน้ำตาลในเลือดสูงหรือไม่ สรุปได้ดังต่อไปนี้

  • ค่า DTX อยู่ระหว่าง 70-100 mg/dL หมายถึง มีภาวะปกติ
  • ค่า DTX อยู่ระหว่าง 100-125 mg/dL หมายถึง มีภาวเสี่ยงหรือมีภาวะเบาหวานแอบแฝง
  • ค่า DTX มากกว่า 126 mg/dL หมายถึง มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงหรือป่วยเป็นโรคเบาหวาน

นอกจากนั้นคุณยังสามารถสังเกตอาการของตนเองได้ในเบื้องต้น สัญญาณอันตรายของภาวะน้ำตาลในเลือดสูง เช่น ปัสสาวะบ่อย น้ำหนักลดอย่างรวดเร็ว อ่อนเพลีย หิวน้ำบ่อย สายตาพร่ามัว รู้สึกหิวตลอดเวลา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม อาการเหล่านี้อาจไม่ได้บ่งชี้ 100% จำเป็นเจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดอีกที

วิธีการดูแลตัวเองให้ห่างไกลระดับน้ำตาลในเลือดสูง

  • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

หมั่นออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้ห่างไกลจาก โรคเบาหวาน การออกกำลังกายช่วยเพิ่มการใช้พลังงาน ดึงเอาน้ำตาลออกมาใช้มากขึ้นแต่ควรเลือกประเภทการออกกำลังกายที่เหมาะสมหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อน

  • ปรับพฤติกรรมการกิน

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินหรือปฏิบัติตามคำแนะนำของนักโภชนาการ เช่น งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลดทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรต ดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอ น้ำช่วยกำจัดน้ำตาลออกทางปัสสาวะ ทานผักและผลไม้มากขึ้น งดทานอาหารที่มีไขมันสูง เป็นต้น

  • ควบคุมน้ำหนักตัว

พยายามควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้มีน้ำหนักที่มากเกินไป เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวาน ในขณะเดียวกันน้ำหนักตัวต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ด้วย

  • งดความเครียด

ความเครียดเป็นหนึ่งในสาเหตุทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูง ควรหาวิธีจัดการความเครียดที่เหมาะสม เช่น การออกไปเที่ยว เข้าวัด ทำบุญ ทำกิจกรมสร้างสรรค์กับเพื่อนๆ หรือครอบครัว การนั่งสมาธิ ฟังธรรมะ ดูหนัง ฟังเพลง ฯลฯ ช่วยลดความเครียดลงได้

  • งดการสูบบุหรี่

การสูบบุหรี่นั้นส่งผลเสียต่อร่างกาย มีผลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานทำให้การควบคุมเบาหวานยากขึ้น สารนิโคตินและสารเสพติดอื่นๆ ออกฤทธิ์ขัดขวางอินซูลินในร่างกายดังนั้นจึงควรงดการสูบบุหรี่ สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานการสูบบุหรี่ยังมีผลทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่ายขึ้นด้วย

  • การหมั่นตรวจระดับน้ำตาล

ตรวจสุขภาพประจำทุกปีหรือตรวจคัดกรองความเสี่ยงเบาหวาน โดยเฉพาะคนที่มีอายุมากกว่า 35 ปี และมีคนในครอบครัวเป็นเบาหวาน การตรวจเช็คระดับน้ำตาลในเลือดสามารถทำได้ด้วยตนเองเพียงซื้อเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดมาใช้ เลือกเครื่องที่ได้มาตรฐานแสดงค่าแม่นยำ เมื่อรู้ว่าอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงเป็นเบาหวานช่วยให้หาแนวทางดูแลรักษาได้ทันท่วงที

หมั่นตรวจระดับน้ำตาลบ่อยๆ ด้วยเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด

การป้องกันระดับน้ำตาลในเลือดสูงหรือป้องกันโรคเบาหวาน ทำได้หลายวิธีโดยเฉพาะการรับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์ การออกกำลังกายเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ การงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งดสูบบุหรี่เป็นสิ่งสำคัญ หลายคนถามว่าเป็นเบาหวานกินเบียร์ได้ไหม ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรห่างไกลจากเหล้าเบียร์ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากมีผลทำให้ตับแข็งหรือตับอักเสบได้ ตับอ่อนมีหน้าที่สร้างเอนไซม์อินซูลิน ช่วยให้ร่างกายใช้น้ำตาลได้เป็นปกติ หากตับอ่อนทำงานไม่สมบูรณ์ทำให้อินซูลินออกฤทธิ์ได้ไม่เต็มที่หรืออาจเกิดภาวะดื้ออินซูลิน กลายเป็นสาเหตุทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกตินั่นเอง  และสำหรับคำถามที่ว่าเป็นเบาหวานบริจาคเลือดได้ไหม ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถบริจาคเลือดได้แต่สิ่งสำคัญจะต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน อย่างไรก็ตาม การบริจาคเลือดนั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เป็นสิ่งสำคัญ

ค่าdtxคืออะไร ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงต้องมีค่า DTX  เท่าไหร่  รวมถึงแนวทางการป้องกันระดับน้ำตาลในเลือดสูงป้องกันโรคเบาหวานทำอย่างไรทั้งหมดนี้คือแนวทางดีๆ และเป็นข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งคุณควรศึกษาไว้ การหมั่นตรวจเช็คระดับน้ำตาลในเลือดบ่อยๆ ด้วยเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดนั้น ถือเป็นการป้องกันที่ดีที่สุด เพราะถ้าเรารู้เร็ว เราก็สามารถดูแลรักษาตัวเองได้เร็ว สามารถหาวิธีป้องกันภาวะแทรกซ้อนและป้องกันไม่ให้เกิดภาวะที่รุนแรงได้

มองหาเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด ราคาไม่แพง Rakmor มีจำหน่าย จำหน่ายเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดมีให้เลือกหลายรุ่นหลายแบรนด์  จำหน่ายเข็มเจาะเลือด แถบตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วย ที่นี่จำหน่ายเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดที่ได้มาตรฐานและมีความแม่นยำสูง สามารถใช้ได้ทั้งในโรงพยาบาล ที่บ้านหรือนอกสถานที่โดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ตอบโจทย์การพกพาให้อุปกรณ์ประกอบการใช้งานมาครบครัน สนใจสั่งซื้อได้เลยผ่านช่องทางออนไลน์ ขายทั้งราคาขายส่งได้ราคาขายปลีก มีโปรโมชั่นส่วนลดเยอะแยะมากมายด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *