เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก ใช้คัดกรอง โควิด-19 แบบเบื้องต้น มีความแม่นยำแค่ไหน

เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก ใช้คัดกรอง โควิด-19 แบบเบื้องต้น มีความแม่นยำแค่ไหน

เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก

ในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็จำเป็นต้องมีการวัดอุณหภูมิของร่างกายก่อนทุกครั้ง เพื่อเป็นการคัดกรองผู้ติดเชื้อในเบื้องต้น ซึ่งหากเป็นสถานที่สาธารณะหรือสถานพยาบาล ที่มีผู้คนเข้าออกจำนวนมากในแต่ละวัน การจะใช้ที่วัดอุณหภูมิหรือปรอทวัดไข้ ก็จะอาจจะมีความยุ่งยากและใช้เวลานาน ดังนั้นการเลือกใช้งานเป็น เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก ก็จะมีความเหมาะสมมากกว่า เนื่องจากจะสามารถใช้วัดอุณหภูมิร่างกายได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว แถมยังไม่ต้องสัมผัสกับร่างกายโดยตรงอีกด้วย จึงตอบโจทย์อย่างมากสำหรับใช้คัดกรองคนจำนวนมากๆ

เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก คืออะไร

เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก คือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ใช้ในการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย หรือใช้สำหรับการวัดไข้ โดยเครื่องวัดไข้ทางหน้าผากจะใช้ระบบอินฟราเรด เพื่อตรวจวัดคลื่นความร้อนที่แผ่ออกมาจากบริเวณหน้าผาก แล้วนำมาแปรผลเป็นตัวเลขอุณหภูมิของร่างกาย สามารถนำผลที่ได้ไปใช้วินิจฉัยความเสี่ยงในการเกิดโรค และประเมินอาการเบื้องต้นของผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ได้

โดยในการใช้งานเพียงแค่จ่อตัวเครื่องที่ผิวหนังบริเวณหน้าผาก ก็จะสามารถวัดอุณหภูมิได้โดยไม่ต้องสัมผัสกับร่างกาย แถมยังใช้เวลาในการวัดน้อยเพียงแค่ 1 – 2 วินาทีเท่านั้น จึงช่วยให้สามารถวัดอุณหภูมิของร่างกายได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงยังช่วยลดโอกาสในการแพร่เชื้อโรคจากการใช้งานต่อกันได้อีกด้วย

คลิกอ่านเพิ่มเติม : 5 วิธีใช้เครื่องวัดไข้ทางหน้าผาก เพื่อตรวจวัดอุณภูมิร่างกายให้แม่นยำที่สุด

เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก คืออะไร เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก คือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย หรือใช้สำหรับการวัดไข้ โดยเครื่องวัดไข้ทางหน้าผากจะใช้ระบบอินฟราเรด เพื่อตรวจวัดคลื่นความร้อนที่แผ่ออกมาจากบริเวณหน้าผาก แล้วนำมาแปรผลเป็นตัวเลขอุณหภูมิของร่างกาย สามารถนำผลที่ได้ไปใช้วินิจฉัยความเสี่ยงในการเกิดโรค และประเมินอาการเบื้องต้นของผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ได้ โดยในการใช้งานเพียงแค่จ่อตัวเครื่องที่ผิวหนังบริเวณหน้าผาก ก็จะสามารถวัดอุณหภูมิได้โดยไม่ต้องสัมผัสกับร่างกาย แถมยังใช้เวลาในการวัดน้อยเพียงแค่ 1 – 2 วินาทีเท่านั้น จึงช่วยให้สามารถวัดอุณหภูมิของร่างกายได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงยังช่วยลดโอกาสในการแพร่เชื้อโรคจากการใช้งานต่อกันได้อีกด้วย

เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก ใช้วัดอุณหภูมิ ได้แม่ยำแค่ไหน

แม้ว่า ที่วัดไข้ อย่างเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากจะใช้งานง่าย และสามารถวัดค่าได้อย่างรวดเร็ว แต่เนื่องจากในการวัดตัวเครื่องจะไม่ได้สัมผัสกับร่างกายโดยตรง จึงทำให้มีความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิที่ไม่สูงนัก รวมถึงค่าอุณหภูมิที่ได้ยังสามารถเกิดความคลาดเคลื่อนได้ง่ายอีกด้วย ทั้งจากการใช้งานเครื่องต่อเนื่องนานๆ และจากสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลทำให้อุณหภูมิร่างกายไม่ตรงกับความเป็นจริง แต่ถึงอย่างนั้นการใช้งานเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก ก็ถือว่าเพียงพอแล้วสำหรับการใช้คัดกรองในเบื้องต้น

เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก มีแบบไหนบ้าง

นอกจากการวัดอุณหภูมิของร่างกายโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแล้ว ยังสามารถใช้ที่วัดไข้หรือเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอื่นได้เช่นกัน เพียงแต่อาจจะใช้เวลาในการวัดที่นานกว่า และจำเป็นต้องสัมผัสกับร่างกายโดยตรง ถึงจะสามารถวัออุณหภูมิของร่างกายออกมาได้ ซึ่งเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแต่ละแบบ ก็จะเหมาะสมกับลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน รวมถึงมีช่องทางในการวัดที่ไม่เหมือนกัน โดยเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายที่นิยมใช้กันในปัจจุบันจะมีอยู่หลักๆ 4 แบบ ดังนี้

1.เครื่องวัดอุณหภูมิแบบแท่งแก้ว

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบแท่งแก้ว หรือ ปรอทวัดไข้แบบแก้ว จะเป็นเครื่องที่อ่านค่าอุณหภูมิจากแท่งแก้ว โดยภายในจะมีปรอทบรรจุเอาไว้ สามารถใช้วัดอุณหภูมิของร่างกายได้อย่างถูกต้องแม่นยำ แต่จะใช้เวลาในการวัดนาน เหมาะสำหรับใช้วัดอุณหภูมิทางปาก หรือวัดไข้ทางรักแร้ แต่จะไม่เหมาะใช้กับเด็กเล็ก

คลิกอ่านเพิ่มเติม : การวัดไข้ทางหู ตรวจวัดอุณหภูมิแม่นยำไหม มีขั้นตอนวิธีการวัดอย่างไรบ้าง

2.เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล นั้นถูกพัฒนาขึ้นมาจากแบบแท่งแก้ว โดยเปลี่ยนจากการใช้งานแบบ manual มาเป็นการใช้งานแบบดิจิตอล ที่มาพร้อมหน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข สามารถอ่านค่าได้อย่างชัดเจน ใช้วัดอุณหภูมิร่างกายได้ทั้งทางปาก ทางรักแร้ และทางทวาร

3.เครื่องวัดอุณหภูมิทางช่องหู

สำหรับเครื่องวัดอุณหูมิทางช่องหู จะเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด ที่จะใช้ตรวจวัดคลื่นความร้อนบริเวณเยื่อแก้วหู ด้วยการสอดปลายตัวเครื่องเข้าไปในภายในหูตามระยะที่เหมาะสม โดยจะสามารถทำการวัดอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็ว แต่ต้องระวังเรื่องการปนเปื้อนของเชื้อโรคบริเวณหู

4.เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก

เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก ก็ถือเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิระบบอินฟราเรดอีกแบบนึง ที่ใช้วัดอุณหภูมิบริเวณหน้าผาก โดยไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง และสามารถวัดอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นเครื่องที่เหมาะสำหรับใช้คัดกรองคนจำนวนมาก

1.เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก Beurer รุ่น FT 90 Non-Contact

เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากคุณภาพดี นำเข้าจากเยอรมนี ที่สามารถวัดอุณหภูมิได้โดยไม่ต้องสัมผัสกับร่างกาย เครื่องวัดไข้ Beurer รุ่น FT 90 Non-Contact ให้ผลการวัดที่มีความแม่นยำ มีค่าความคลาดเคลื่อนเพียงแค่บวกลบ 0.2% เมื่อวัดแล้วร่างกายมีอุณหภูมิสูง จะมีสัญลักษณ์และสัญญาณแจ้งเตือน และสามารถบันทึกค่าวัดได้สูงสุด 60 ค่า

Original price was: 3,500.00 ฿.Current price is: 2,890.00 ฿.

2.เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก Yuwell รุ่น YT-1

เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก Yuwell รุ่น YT-1 ถือเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยม เนื่องจากตัวเครื่องมีขนาดที่เล็กกะทัดรัด จับถือและใช้งานได้สะดวก และสามารถวัดอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ โดยจะมีระบบแจ้งเตือนเมื่อวัดอุณหภูมิเสร็จ และหน้าจอ LCD จะเปลี่ยนเป็นสีส้ม เมื่ออุณหภูมิของร่างกายสูงกว่า 37.6 องศาเซลเซียส

Original price was: 1,390.00 ฿.Current price is: 990.00 ฿.

3.เครื่องวัดไข้ทางหน้าผาก Jumper รุ่น JPD-FR202

เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากระบบอินฟราเรด ที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย ทั้งการวัดอุณหภูมิร่างกาย วัดอุณหภูมิห้อง หรือวัดอุณหภูมิผิวน้ำนมในขวด โดยเครื่องวัดไข้ Jumper รุ่น JPD-FR202 สามารถตรวจวัดอุณหภูมิได้รวดเร็วเพียง 1 วินาที และสามารถบันทึกผลการวัดได้สูงสุด 20 ค่า แสดงผลหน้าจอแบบ HD LCD Display เป็นตัวเลขดิจิตอล ดูง่ายเห็นชัด แข็งแรงทนทาน ง่ายต่อการใช้งาน หน่วยแสดงผลสามารถใช้ได้ทั้งแบบ °C หรือ °F

Original price was: 1,590.00 ฿.Current price is: 990.00 ฿.

ปัจจุบันมีการนำ เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก เข้ามาใช้วัดอุณหภูมิเพื่อคัดกรองโควิด-19 ในเบื้องต้น กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น เนื่องจากสามารถใช้งานได้ง่าย และวัดอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่ต้องสัมผัสกับร่างกาย แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้มีความแม่นยำ 100% และค่าก็สามารถคลาดเคลื่อนได้ง่าย ดังนั้นจึงต้องใช้งานให้ถูกวิธี รวมถึงตรวจเช็คความสมบูรณ์ของเครื่องก่อนใช้งาน ก็จะช่วยให้สามารถวัดอุณหภูมิได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น

หากไม่รู้ว่าจะเลือกซื้อเครื่องวัดไข้ ยี่ห้อไหนดี ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับ ร้านขายอุปกรณ์การแพทย์ RAKMOR ได้เลยนะคะ เราพร้อมให้คำแนะนำการเลือกซื้อเครื่องวัดไข้ เพื่อให้ท่านได้รับที่วัดไข้ที่มีคุณภาพไปใช้งานอย่างเหมาะสมที่สุด

– – – – – – –
ช่องทางติดต่อทั้งหมด : https://rakmor.com/contact-us/
โทรติดต่อ : 062-696-8628
Line@ : @Rakmor
FB : https://www.facebook.com/Rakmormedical

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *