วิธีใช้เครื่องวัดความดันแบบปรอท อย่างถูกต้อง มีขั้นตอนอย่างไร ให้วัดความดันได้แบบแม่นยำมากที่สุด

วิธีใช้เครื่องวัดความดันแบบปรอท มีวิธีการใช้อย่างไรบ้าง

วิธีใช้เครื่องวัดความดันแบบปรอท

การรู้จัก วิธีใช้เครื่องวัดความดันแบบปรอท จะช่วยให้สามารถวัดความดันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความแม่นยำสูง โดยเครื่องวัดความดันแบบปรอทจะใช้หลักการแรงโน้มถ่วงของโลก ไม่ได้ใช้เป็นระบบดิจิตัล จึงทำให้สามารถวัดค่าได้ง่าย ซึ่งจะเหมาะสำหรับการใช้งานในสถานพยาบาลเป็นส่วนใหญ่

เนื่องจากการใช้งานเครื่องวัดความดันแบบปรอทจำเป็นต้องมีทักษะในการวัดความดันประมาณหนึ่งเลย โดยหากใช้งานไม่ถูกต้องหรือใช้ผิดวิธี อาจจะทำให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายจากสารปรอทที่อยู่ภายในได้ นอกจากนี้ผู้ใช้ยังจำเป็นต้องสามารถมองเห็นแท่งปรอทและได้ยินเสียงอย่างชัดเจน เพื่อความแม่นยำในการอ่านค่า

เตรียมตัวก่อนการวัดความดันด้วยเครื่องวัดแบบปรอท

  • ไม่ควรวัดความดันหลังจากออกกำลังเสร็จ หรือวัดในขณะที่รู้สึกเครียด
  • ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหรือแอลกอฮอล์ และงดการสูบบุหรี่ประมาณ 30 นาทีก่อนวัดความดัน
  • ควรปัสสาวะให้เรียบร้อยก่อนวัดความดัน
  • ควรนั่งพักก่อนวัดความดันประมาณ 5 – 15 นาที
  • ควรนั่งตัวตรงบนเก้าอี้ในท่าที่รู้สึกผ่อนคลายมากที่สุด และไม่นั่งไขว้ขา
  • ควรวางแขนไว้ในระดับเดียวกับหัวใจ และไม่ขยับไปมาระหว่างการวัดความดัน
  • ควรวัดความดันในที่ที่ไม่มีเสียงดังรบกวน เพราะจะทำให้ไม่ได้ยินเสียงในระหว่างการอ่านค่าความดัน

วิธีใช้เครื่องวัดความดันแบบปรอท อย่างถูกต้อง

1. เปิดที่ล็อคปรอทเพื่อใช้งาน

ก่อนเริ่มใช้งานเครื่องวัดความดันแบบปรอท จะต้องทำการเปิดที่ล็อคปรอท เพื่อให้เครื่องสามารถทำงานได้ จากนั้นให้ผู้ป่วยนำแขนขึ้นมาวางราบไปกับโต๊ะ แล้วทำการพันผ้าพันแขน หรือ Cuff ให้กับผู้ป่วยบริเวณต้นแขน โดยห่างจากข้อศอกประมาณ 1 นิ้ว 

2. ทำการจับชีพจรก่อนวัดความดัน

การจับชีพจรก่อนวัดความดันจะทำเพื่อประมาณค่าความดันตัวบนของผู้ป่วย โดยเริ่มจากการบีบลูกยางเพื่อปล่อยลมเข้าไป พร้อมกับทำการวัดชีพจรไปด้วย โดยความดันค่าที่ต่ำที่สุดที่ไม่สามารถจับชีพจรได้แล้วจะเป็นค่าที่ต้องการ ซึ่งจะต้องนำไปบวกค่าเพิ่มอีกประมาณ 20 – 30 มิลลิเมตรปรอท เพื่อเป็นค่าความดันสูงสุดที่จะนำไปใช้วัดจริง

3. ใส่หูฟังทางการแพทย์

หลังจากวัดชีพจรของผู้ป่วยเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถเริ่มทำการวัดความดันได้เลย ซึ่งในการวัดความดันจะต้องใส่หูฟังทางการแพทย์ควบคู่กันไปด้วย เพื่อใช้ในการฟังเสียงและอ่านค่าขณะวัดความดัน โดยจะนิยมใช้ด้านที่มีขนาดเล็กกว่านำไปวางบริเวณระหว่างผ้าพันแขนกับข้อศอก และพยายามไม่ให้หูฟังเข้าไปในผ้าพันแขน

4. บีบลูกยางให้ลมเข้าไปในผ้าพันแขน

เริ่มทำการวัดความดันโดยบีบลูกยาง เพื่อปล่อยลมเข้าไปในผ้าพันแขน หรือ cuff ซึ่งต้องปล่อยลมเข้าไปให้เส้นปรอทขึ้นไปถึงระดับค่าความดันสูงสุดตามที่ประมาณเอาไว้ตอนจับชีพจร โดยทั่วไปแล้วจะอยู่ที่ช่วงประมาณ 180 – 200 มิลลิเมตรปรอท

5. เปิดวาล์วลูกยางเพื่อปล่อยลมออก

หลังจากเส้นปรอทวิ่งขึ้นไปถึงระดับสูงสุดที่ประมาณไว้แล้ว ให้ทำการเปิดวาล์วลูกยางและค่อยๆ ปล่อยลมออกมาประมาณ 2 มิลลิเมตรปรอท/วินาที เพื่อเป็นการวัดค่าความดัน โดยให้คอยฟังเสียงสองตุ้บแรกให้ดี ซึ่งเสียงตุ้บครั้งแรกจะเป็นค่าความดันตัวบน ส่วนเสียงตุ้บครั้งที่สองจะเป็นค่าความดันตัวล่าง เมื่อทำการวัดความดันเสร็จแล้ว ให้จดบันทึกค่าความดันที่วัดได้เอาไว้ พร้อมกับบอกค่าที่ได้ให้กับผู้ป่วยทราบ

6. ทำการวัดซ้ำอย่างน้อย 2 ครั้ง

การใช้เครื่องวัดความดันแบบปรอท ควรทำการวัดซ้ำอย่างน้อย 2 ครั้ง เพื่อความถูกต้องและแม่นยำในการวัดค่า ซึ่งในการวัดแต่ละครั้งควรเว้นระยะห่างกันประมาณ 2 – 5 นาที เพื่อให้ผู้ป่วยได้พักและรู้สึกผ่อนคลาย โดยค่าที่ได้จากการวัดทั้ง 2 ครั้ง ค่าความดันตัวบนจะต้องไม่ต่างกันเกิน 20 มิลลิเมตรปรอท และค่าความดันตัวล่างต้องไม่ต่างกันเกิน 10 มิลลิเมตรปรอท หากค่าที่ได้ต่างกันมากเกินไป ก็ให้ทำการวัดครั้งที่สามซ้ำอีกรอบ แล้วนำค่าที่วัดได้ทั้งหมดมาเฉลี่ยกัน

7. เขย่าเครื่องวัดเบาๆ กรณีที่เส้นปรอทไม่ต่อเนื่องกัน

หากทำการวัดความดันแล้วพบว่าเส้นปรอทขาดและไม่ต่อเนื่องกัน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากการเคลื่อนย้ายเครื่องไปมา โดยสามารถแก้ไขได้ด้วยการยกตัวเครื่องขึ้นมาเล็กน้อยแล้วเขย่าเบาๆ ให้ปรอทลงไปรวมตัวกันอยู่ด้านล่าง ทำให้เมื่อบีบลมเข้าไปปรอทก็จะกลับมาเป็นเส้นเดียวกันเหมือนเดิม

การรู้จักวิธีใช้เครื่องวัดความดันแบบปรอท ดีอย่างไร

เครื่องวัดความดันแบบปรอท เป็นเครื่องที่ใช้ระบบ Manual จึงไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าก็สามารถทำงานได้ และยังไม่ต้องตั้งค่าหรือปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมอีกด้วย โดยข้อดีของการรู้จักวิธีใช้เครื่องวัดความดันแบบปรอทที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ การที่ช่วยให้สามารถวัดค่าความดันได้อย่างแม่นยำ และปลอดภัยต่อผู้ป่วย รวมถึงยังสามารถใช้งานได้ง่ายไม่ยุ่งยาก และอ่านค่าความดันเพื่อประเมินอาการของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง

แต่การใช้งานเครื่องวัดความดันแบบปรอทผู้ใช้งานจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จึงอาจจะทำให้ไม่สะดวกสักเท่าไหร่เหมือนกันใช้งานเครื่องวัดความดันแบบสอดแขน สามารถอ่านวิธีการใช้งานเครื่องวัดความดันแบบสอดแขนได้ที่บทความนี้ : แนะนำ วิธีใช้เครื่องวัดความดันแบบสอดแขน แบบที่ถูกต้อง เพื่อให้วัดค่าความดันได้อย่างแม่นยำมากที่สุด

ในปัจจุบันแม้ว่าเครื่องวัดความดันที่นิยมใช้กันในสถานพยาบาล ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องวัดความแบบดิจิตัลที่ทำงานโดยอัตโนมัติ แต่ก็ยังพอมีเครื่องวัดความดันแบบปรอทให้เห็นกันอยู่บ้าง ซึ่งอย่างที่ทราบกันดีว่าเครื่องวัดความดันแบบปรอทนั้นมีความแม่นยำที่สูงกว่าแบบดิจิตัล แต่เนื่องจากสารที่ใช้เป็นสารปรอท ผู้ใช้จึงต้องมีความระมัดระวังในการใช้งาน และรู้จัก วิธีใช้เครื่องวัดความดันแบบปรอทที่ถูกต้อง เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานและความปลอดภัยต่อผู้ป่วย

ซึ่งหากท่านต้องการเลือกซื้อเครื่องวัดความดันแบบปรอทไปใช้งาน แต่ยังไม่รู้ว่าจะซื้อยี่ห้อไหนดี ก็สามารถดูข้อมูลผ่านเว็บไซต์ร้านขายอุปกรณ์การแพทย์ของเราได้เลยค่ะ หรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ RAKMOR ก็ได้เช่นกันค่ะ เพราะเราพร้อมให้คำแนะนำที่ดีและเหมาะสมกับการใช้งานสำหรับท่านเสมอค่ะ 😊

– – – – – – –
ช่องทางติดต่อทั้งหมด : https://rakmor.com/contact-us/
โทรติดต่อ : 062-696-8628
Line@ : @Rakmor
FB : https://www.facebook.com/Rakmormedical

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *