มะเร็งปอดระยะสุดท้ายอันตรายใกล้ตัวที่กว่าจะรู้ตัวก็สายไปแล้ว

มะเร็งปอดคืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร

มะเร็งปอด คือ โรคร้ายที่เกิดขึ้นจากการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติอย่างรวดเร็ว ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ จึงเกิดเป็นกลุ่มก้อนของเซลล์ผิดปกติ จะสามารถตรวจพบได้ก็ต่อเมื่อมีขนาดใหญ่หรือมีจำนวนมาก และแพร่กระจายไปยังบริเวณต่างๆ มะเร็งปวดโรคร้ายที่ทำลายชีวิตของผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ส่วนจะเร็วแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่ที่ชนิดของมะเร็ง มะเร็งปอดแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่

ชนิดเซลล์เล็ก

มะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก (Small cell lung cancer) มะเร็งปอดชนิดนี้เซลล์สามารถเจริญเติบโตและสามารถแพร่กระจายได้เร็วกว่ามะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็ก นั่นจึงเป็นสาเหตุทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่การรักษามะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็กจะไม่รักษาด้วยวิธีการผ่าตัดแต่จะรักษาด้วยการใช้ยาหรือการฉายรังสี

ชนิดไม่ใช่เซลล์เล็ก

มะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็ก (Non- small cell lung cancer) มะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์พบได้บ่อยกว่ามะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก โดยการแพร่กระจายนั้นช้ากว่ามะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก หากตรวจพบเจอตั้งแต่เนิ่นๆ สามารถรักษาให้หายได้ด้วยการผ่าตัด อย่างไรก็ตาม มะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็กยังแบ่งออกเป็น 4 ระยะด้วยกัน ซึ่งเราจะกล่าวถึงในลำดับต่อไป

บทความที่น่าสนใจ : อาการนอนกรน ภัยอันตรายจากการหยุดหายใจขณะนอนหลับ มีสาเหตุเกิดจากอะไรบ้าง ?

เมื่อรู้ตัวว่าเป็น “ มะเร็งปอดระยะสุดท้าย ”ต้องทำอย่างไร

เมื่อรู้ว่าป่วยเป็นมะเร็งปอด ระยะสุดท้าย เชื่อว่าทุกคนต้องท้อแท้ สิ้นหวังหมดกำลังใจ ไม่อยากรักษา ไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไป ซึ่งไม่อยากให้คิดเช่นนั้น มะเร็งปอดระยะสุดท้ายหมายถึงมะเร็งปอดระยะที่สี่ หลายคนเข้าใจว่าการรักษาในระยะสุดท้ายมีโอกาสหายน้อยมาก ซึ่งเป็นเรื่องจริงถ้าย้อนกลับไปในอดีตแต่ด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ทันสมัยมากขึ้น มีเครื่องมือใหม่ แนวทางการรักษาใหม่ๆ เข้ามาจึงเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตได้มากขึ้น ดังนั้น ควรศึกษาหาข้อมูลการรักษาแบบใหม่ อาจขอคำแนะนำจากผู้ที่เป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายแล้วรักษาจนดีขึ้น สิ่งสำคัญเลยคือควรให้กำลังใจตัวเองรวมถึงกำลังใจจากคนในครอบครัวสำคัญมาก

อาการของมะเร็งปอดตั่งแต่ ระยะที่หนึ่งถึงระยะที่สี่ มีอะไรบ้าง

มะเร็งปอดระยะที่ 1

มะเร็งปอดระยะแรกหรือระยะที่ 1 มีการตรวจพบมะเร็งที่บริเวณปอดเท่านั้น ไม่มีการตรวจพบในต่อมน้ำเหลืองและไม่มีการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง อาการของมะเร็งปอดระยะที่หนึ่ง ผู้ป่วยมักไม่มีอาการใดๆ แสดงออกมา

มะเร็งปอดระยะที่ 2

มะเร็งปอดระยะที่สอง แบ่งออกเป็น ระยะที่ 2Aมะเร็งมีขนาดเล็ก มีการตรวจพบการแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองที่ขั้วปอด ระยะที่ 2B มะเร็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเพียงเล็กน้อย แพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองที่ขั้วปอด หรือเซลล์อาจแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆ เช่น ผนังทรวงอก อาการของมะเร็งปอดระยะที่สอง ผู้ป่วยมักมีอาการไอ หรือไอเรื้อรัง บางรายไอมีเลือดออกมา

มะเร็งปอดระยะที่ 3

มะเร็งปอดระยะที่ 3 แบ่งออกเป็นมะเร็งระยะ 3A เซลล์มะเร็งแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองหรือบริเวณที่ห่างออกไปจากปอด เซลล์มะเร็งแพร่กระจายไปยังผนังทรวงอกหรือบริเวณกลางอก สำหรับระยะ 3B เซลล์มะเร็งกระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองอีกด้านของช่องอกหรือต่อมน้ำเหลืองเหนือกระดูกไปยังไหปลาร้า อาจพบเนื้องอกออกมามากกว่า 1 ก้อน หรือเนื้องอกเจริญอีกด้านของช่องอก เช่น หลอดอาหาร หัวใจ หรือมีของเหลวที่มีเซลล์มะเร็งรอบๆ ปอด อาการของมะเร็งปอดระยะที่สาม ผู้ป่วยมักมีอาการไอเรื้อรัง ไอพร้อมมีเลือดออก เจ็บหน้าอก น้ำหนักลดอย่างรวดเร็ว เหนื่อยง่าย อ่อนแรง

มะเร็งปอดระยะที่ 4

มะเร็งปอดระยะที่ 4 หรือมะเร็งปอดระยะสุดท้าย มะเร็งได้แพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกาย เช่น ตับ กระดูก สมอง ต่อมหมวกไต เป็นต้น อาการของมะเร็งปอดระยะสุดท้าย ผู้ป่วยทรุดหนัก ไอเรื้อรัง ไอพร้อมมีเลือดออก หายใจไม่อิ่ม หอบวี้ด เสียงแหบ น้ำหนักลด อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ความจำเสื่อม พูดไม่ชัด หากเซลล์มะเร็งกระจายไปยังกระดูกอาจเกิดการปวดหลังหรือซี่โครงได้ มะเร็งปอดระยะสุดท้ายอยู่ได้กี่ปี แพทย์ได้ให้คำตอบว่าผู้ป่วยจะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ 3 ปี

มะเร็งปอดระยะสุดท้ายหายได้ไหมมีวิธีรักษาได้ผลจริงหรือไม่

อย่างที่เราได้กล่าวถึงไปแล้วในตอนต้นว่ามะเร็งปอดระยะสุดท้ายหรือระยะที่สี่ มีโอกาสหายน้อยมากเพราะเซลล์มะเร็งได้ลุกลามไปยังส่วนอื่นๆ ในร่างกายแล้ว แต่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสหายเลย เรื่องราวแห่งปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้เสมอ การรักษามะเร็งปอดระยะสุดท้าย ปัจจุบันเต็มไปด้วยวิทยาการใหม่ เครื่องมือทางการแพทย์ทันสมัยมากขึ้น แม้ปัจจุบันจะถือว่าเป็นเรื่องยากต่อการรักษาให้หาย แต่มีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยที่อาการดีขึ้นสามารถประคับประคองตัวเองอยู่ในนานมากกว่า 3 ปี สำหรับการรักษามีหลายวิธี เช่น การฉายแสง ทำเคมีบำบัด การตัดเป็นรูปลิ่ม การตัดกลีบปอด การตัดปอดทั้งสองข้าง การตัดปอดและส่วนของหลอดลมร่วมออกด้วย ควบคู่กับการทานยารักษามะเร็งปอดระยะสุดท้าย อย่างไรก็ตาม การรักษานั้นขึ้นอยู่ที่ดุลยพินิจของแพทย์

การดูแลผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะสุดท้ายต้องทำอย่างไรบ้าง

อาการผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะสุดท้ายนั้นค่อนข้างทรุดตัวหนัก ดังนั้น การดูแลจึงเป็นการดูแลแบบประคับประคอง มุ่งเน้นไปที่การบรรเทาอาการเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน สำหรับการทานอาหารผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะสุดท้าย ต้องระมัดระวัง อาหารต้องห้ามมีอะไรบ้าง ควรศึกษาหรือขอคำแนะนำจากแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการให้กำลังใจ ทำให้ผู้ป่วยมีสภาวะทางจิตใจที่ดี การให้กำลังใจคือสิ่งสำคัญที่สุด โดยเฉพาะกำลังใจจากคนในครอบครัว

อ่านเพิ่มเติม : เวชศาสตร์ฟื้นฟู คืออะไร มีความแตกต่างจากกายภาพบําบัดในโรงพยาบาลอย่างไร ?

ทั้งหมดนี้คือสามารถน่ารู้เกี่ยวกับมะเร็งปอดและมะเร็งปอดระยะสุดท้าย หวังว่าสาระที่เราเอามาแชร์จะมีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่กำลังเผชิญหน้ากับโรคร้ายหรือคนในครอบครัวเองก็ตาม มะเร็งปอด โรคยอดฮิตที่ไม่มีใครอยากเป็นแต่เมื่อมันเกิดขึ้นกับเราหรือคนในครอบครัวของเราต้องยอมรับและรับมือกับมันให้ได้ สิ่งสำคัญคือการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน

– – – – – – –
ช่องทางติดต่อทั้งหมด : https://rakmor.com/contact-us/
โทรติดต่อ : 062-696-8628
Line@ : @Rakmor
FB : https://www.facebook.com/Rakmormedical

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *