แสดงทั้งหมด 15 ผลลัพท์

เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด เครื่องวัดน้ำตาล เจาะเลือดตรวจเช็คเบาหวาน ที่มีความแม่นยำสูง 2023

เครื่องตรวจน้ำตาล

เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด มักจะถูกเรียกได้หลายชื่อ เช่น เครื่องวัดน้ำตาล เครื่องเจาะน้ำตาล เครื่องตรวจเลือดเบาหวาน แต่ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็ตาม เครื่องตรวจน้ำตาล ก็เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผู้ป่วยสามารถซื้อเพื่อไปใช้ตรวจวัดระดับน้ำตาลน้ำเลือดได้ด้วยตัวเองที่บ้าน แถมการใช้งานเครื่องวัดน้ำตาลในเลือดยังทำให้ทราบผลการตรวจวัดได้อย่างรวดเร็ว และค่อนข้างมีความแม่นยำอีกด้วย


เครื่องวัดน้ำตาลในเลือด คืออะไร

เครื่องวัดน้ำตาลในเลือด คือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ถูกออกแบบและผลิตเพื่อผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานโดยเฉพาะ ใช้ในการตรวจหาค่าและการอ่านระดับน้ำตาลในเลือด เพื่อหาความเสี่ยงต่อระดับน้ำตาลที่สูงเกินไป อันอาจทำให้เกิดอันตรายในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน

ดังนั้นการใช้เครื่องตรวจน้ำตาล หรือ เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด จึงเป็นการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่ออ่านผลตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน ว่าค่าของน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ หรืออยู่ในระดับที่สูงเกินไป ทั้งนี้เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนหรือการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดที่สูงเกินไป ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยโรคเบาหวานได้

ทำไมต้อง วัดระดับน้ำตาลในเลือด ?

การวัดระดับน้ำตาลในเลือด จะช่วยให้ผู้วัดทราบระดับในเลือดของตัวเองว่าอยู่ในภาวะในกันแน่ เสี่ยงเป็นโรคเบาหวานมาก-น้อยแค่ไหน การวัดค่าน้ำตาลในเลือดถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการเฝ้าระวัง ทำให้ผู้ใช้งานทราบถึงภาวะความเสี่ยงจากการใช้ชีวิตประจำวันโดยเฉพาะในเรื่องของการกิน

ควรควบคุมตัวเลขบน เครื่องตรวจน้ำตาล ให้อยู่ในระดับไหน และควรใช้เครื่องวัดน้ำตาลเมื่อไหร่ ?

 • วัดระดับน้ำตาลในเลือดก่อนทานอาหาร : ระดับน้ำตาลควรอยู่ที่ประมาณ 90 - 130 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
 • วัดระดับน้ำตาลหลังกินอาหาร 2 ชม. : ระดับน้ำตาลในเลือดควรต่ำกว่า 180 มิลลิกรัม/เดซิลิตร

หมายเหตุ : หากคุณมีอาการหน้ามืด ใจสั่น เหงื่อออก อ่อนเพลีย ปัสสาวะบ่อย ต้องรีบเจาะเลือดโดยใช้เครื่องวัดตรวจน้ำตาลเพื่อเช็คค่าน้ำตาลในเลือด โดยค่าน้ำตาลสะสม (HbA1c) ควรน้อยกว่า 7%

ชุดตรวจน้ำตาลในเลือด มีอะไรบ้าง

ข้อดีของเครื่องตรวจเบาหวาน

การใช้งานเครื่องตรวจเลือดเบาหวานจะช่วยอ่านค่าระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยให้ผู้ป่วยนั้นสามารถประเมินค่าน้ำตาลในเลือดได้ด้วยตัวเอง นอกจากนี้เครื่องวัดน้ำตาลยังช่วยให้แพทย์สามารถทราบค่าน้ำตาลเพื่อนำไปวินิจฉัยโรคได้ด้วย โดย Rakmor สามารถสรุปข้อดีของเครื่องตรวจเบาหวาน ได้ดังนี้

1.ช่วยคัดกรองผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะเบาหวาน

การใช้เครื่องวัดเบาหวาน หรือ เครื่องวัดน้ำตาลในเลือด สามารถคัดกรองผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะโรคเบาหวานได้เบื้องต้นจากการอ่านค่าเครื่องตรวจเบาหวาน ทั้งนี้การใช้เครื่องตรวจเบาหวานยังช่วยทำให้ผู้ใช้งานทราบในเบื้องต้นได้ว่า ระดับน้ำตาลในเลือดของตนเองอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่

2.มีรูปแบบการใช้งานง่าย วัดผลน้ำตาลในเลือดได้ด้วยตัวเอง

เครื่องมือวัดเบาหวานใช้งานง่าย โดยผู้ใช้งานสามารถวัดระดับน้ำตาลได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังสามารถใช้งานเครื่องวัดน้ำตาลได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีข้อจำกัด เพียงแค่ต้องศึกษาวิธีใช้เครื่องตรวจเบาหวานอย่างละเอียดเพื่อให้ใช้งานได้อย่างถูกวิธี

3.ช่วยติดตามระดับน้ำตาลในเลือดผู้ป่วย

สามารถใช้งานเครื่องเจาะเบาหวานเพื่อติดตามระดับน้ำตาลในเลือด ว่ามีแนวโน้มระดับน้ำตาลในเลือดเป็นไปอย่างไรบ้าง เพื่อจะได้แจ้งการติดตามให้แพทย์ผู้ทำการรักษา ได้ทราบถึงผลของน้ำตาลในเลือดอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้แพทย์สามารถประเมินแนวทาง หรือวิธีการรักษาที่แม่นยำ ถูกต้องได้ดีขึ้น

4.ช่วยประเมินอาการของผู้ป่วยโรคเบาหวาน

การใช้เครื่องวัดน้ำตาลอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ติดตาม ประเมินการรักษาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ทำให้แพทย์ประเมินความเสี่ยงจากโรคแทรกซ้อนของเบาหวานได้อย่างต่อเนื่องเครื่องเจาะน้ำตาลปลายนิ้ว เหมาะกับใครบ้าง

1.ผู้ใช้งานทั่วไป

 • ที่เจาะน้ำตาลปลายนิ้วเหมาะกับผู้ที่มีบุคคลในครอบครัวเคยมีประวัติเป็นโรคเบาหวาน
 • คนที่มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน ( มีดัชนีมวลกายเกิน 25 )
 • กลุ่มคนที่มีอายุเกิน 40 ปี
 • คนที่มีโรคความดันโลหิตสูง หรือมีน้ำตาลในเลือดสูง
 • หญิงตั้งครรภ์ที่มีประวัติเป็นโรคเบาหวาน
 • หญิงที่หลังคลอดลูกแล้วลูกน้ำหนักตัวมากกว่า 4 กิโลกรัม
 • ผู้ใช้งานทั่วไปที่ต้องการตรวจเช็คระดับน้ำตาลในเลือดด้วย เครื่องเจาะน้ำตาลปลายนิ้ว

ความแม่นยำของเครื่องตรวจน้ำตาล มีมาก-น้อยแค่ไหน ?

การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยเครื่องตรวจน้ำตาล สิ่งที่ทำให้ผู้ใช้งานนั้นเป็นกังวลก็คือ ใช้งานเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดแล้วได้ผลตรงไหม ?

ซึ่งการใช้งานเครื่องวัดระดับน้ำตาลด้วยตนเองนั้น ความแม่นยำของการอ่านค่า หรือการแสดงผลการอ่านค่าระดับน้ำตาลในเลือดก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ทั้งตัวเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดเอง รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพภายในร่างกายของผู้ใช้งานเองด้วย นอกจากนี้ยังรวมถึงการพิจารณาเลือกซื้อเครื่องวัดน้ำตาลที่มีประสิทธิภาพ มีความละเอียดแม่นยำในการอ่านค่าด้วย

ดังนั้นเครื่องวัดน้ำตาลจะมีความแม่นยำในการอ่านค่าได้ดีเพียงใด จึงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน การเลือกซื้อเครื่องวัดน้ำตาลที่ได้มาตรฐานจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ใช้งานไม่ควรมองข้ามนั่นเอง

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนการใช้งานเครื่องตรวจน้ำตาล

การใช้งานเครื่องวัดน้ำตาลด้วยตนเองนั้น ผู้ใช้งานควรศึกษาข้อมูลก่อนการใช้งาน ดังต่อไปนี้

1.ศึกษาวิธีการใช้งานเครื่องวัดน้ำตาลอย่างละเอียด เพราะเครื่องวัดน้ำตาลผลิตออกมาเพื่อรองรับการใช้งานด้วยตนเอง ดังนั้นผู้ใช้งานเครื่องวัดน้ำตาลในเลือดจึงควรศึกษาวิธีการใช้งานที่วัดน้ำตาลอย่างละเอียด พร้อมทั้งยังต้องทำความเข้าใจในการอ่านค่าระดับน้ำตาลในเลือด ที่แสดงผลได้อย่างแม่นยำและถูกต้องด้วย

2.ศึกษาการใช้งานเครื่องวัดน้ำตาลแต่ละชนิด เพื่อให้เลือกซื้อเครื่องตรวจวัดน้ำตาลในเลือดได้อย่างเหมาะสมต่อการใช้งานในบุคคลที่แตกต่างกันไป

3.เครื่องวัดน้ำตาลในเลือดควรบันทึกค่าระดับน้ำตาลได้ เพื่อแจ้งต่อแพทย์ผู้ทำการรักษาได้อย่างต่อเนื่องด้วย

วิธีการใช้งานเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดแบบเบื้องต้น

1.ศึกษาวิธีการใช้งานเครื่องวัดน้ำตาลในเลือดแต่ละชนิดก่อนใช้งาน จากนั้นให้เริ่มต้นด้วยการใส่แถบทดสอบโดยหงายด้านที่ใส่ตัวอย่างเลือดขึ้น

2.สำรวจเครื่องวัดน้ำตาลว่าอยู่ในสถานะพร้อมใช้งานหรือไม่ ซึ่งหน้าจอจะแสดงผลว่า “พร้อมใช้งาน”

3.ขั้นตอนการเจาะเลือดที่ปลายนิ้ว ให้ทำความสะอาดปลายนิ้วก่อนทำการเจาะเลือดด้วยการใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์ และเช็ดบริเวณปลายนิ้วก่อนเจาะเลือด ข้อควรแนะนำ คือ ไม่ควรใช้เลือดหยดแรก แต่ควรบีบเลือดหยดแรกทิ้งไป และเริ่มใช้เลือดหยดที่สองแทน

4.นำแผ่นตรวจเอียงทำมุม 45 องศา และสัมผัสกับหยดเลือด จากนั้นรอผลการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด โดยจะแสดงผลผ่านหน้าจอเครื่องวัดน้ำตาล

5.ดึงแผ่นทดสอบออก และเครื่องวัดน้ำตาลจะปิดโดยอัตโนมัติ จากนั้นทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ โดยนำแผ่นทดสอบและสำลีไปทิ้งให้เรียบร้อย

วิธีการเลือกซื้อเครื่องตรวจน้ำตาลไปใช้งานที่บ้าน

1.ซื้อเครื่องวัดน้ำตาลในเลือดที่เหมาะสมกับตัวเอง

ให้พิจารณาเลือกซื้อจากชนิดของเครื่องวัดน้ำตาลที่เหมาะสมกับการใช้งานด้วยตนเอง เนื่องจากชนิดของเครื่องวัดน้ำตาลมีหลากหลายชนิด ซึ่งมีทั้งชนิดที่เหมาะกับการใช้งานด้วยตนเองและชนิดที่เหมาะกับการใช้งานในสถานพยาบาล

2.ซื้อเครื่องวัดน้ำตาลจากร้านขายที่เชื่อถือได้

พิจารณาเลือกซื้อเครื่องวัดน้ำตาลในเลือดจากร้านขายอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความน่าเชื่อถือ และมีการรับประกันการใช้งาน

3.เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือดต้องแข็งแรงทนทาน

ก่อนการซื้อเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดควรคำนึงถึงวัสดุที่ใช้ในการผลิตเครื่องวัดน้ำตาลชนิดนั้น ๆ ว่าเหมาะสมต่อการใช้งานหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อความทนทานต่อการใช้งานนั่นเองเครื่องวัดน้ำตาล ราคา เท่าไหร่

ราคา เครื่องวัดน้ำตาลในเลือด จะมีราคาแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าท่านเลือกเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดเป็นยี่ห้ออะไร รุ่นไหน หากท่านมีเครื่องตรวจเบาหวานหรือเครื่องตรวจน้ำตาลอยู่แล้ว ก็อาจจะซื้อแถบตรวจวัดระดับน้ำตาลเพิ่มแค่เพียงอย่างเดียวสำหรับการตรวจวัด โดยราคาเครื่องวัดน้ำตาลในเลือดยี่ห้อต่าง ๆ  RAKMOR สรุปราคามาให้แล้วดังนี้

 • เครื่องตรวจวัดน้ำตาล Yuwell ราคาประมาณ 750 บาท
 • เครื่องวัดน้ำตาลในเลือด Beurer ราคาประมาณ 2,100 บาท

เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดแบบไม่เจาะ

สำหรับเครื่องวัดน้ำตาลแบบไม่ต้องเจาะเลือด จะมีลักษะการใช้งานที่ง่ายกว่าเครื่องตรวจน้ำตาลชนิดที่ต้องมีการเจาะเลือด โดยเครื่องวัดน้ำตาลในเลือดแบบไม่เจาะ สามารถอ่านค่าน้ำตาลในเลือดได้เพียงแค่นำตัวเครื่องวัดน้ำตาลในเลือดแตะที่ปลายนิ้วชี้ โดยตัวเครื่องจะแสดงผลระดับน้ำตาลในเลือดบนหน้าจอแอลซีดี เป็นตัวเลขในหน่วยมิลลิกรัมต่อเดซิลิตร (mg/dl) แต่ในเรื่องของความแม่นยำอาจจะเป็นรองเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดแบบเจาะ

ขายส่ง-ปลีก เครื่องตรวจน้ำตาลของแท้ มีรับประกันการใช้งาน

Rakmor เป็นผู้จัดจำหน่าย เครื่องวัดน้ำตาล ราคาส่ง-ปลีก ขายเครื่องตรวจเบาหวานหลากหลายแบรนด์ชั้นนำ เช่น เครื่องวัดน้ำตาล Yuwell , Omron , DTX , Terumo ฯลฯ การันตรี คุณภาพเครื่องวัดน้ำตาลว่าได้มาตรฐานทุกชิ้น รับรองว่าตอบโจทย์การใช้งาน  ช่วยตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างแม่นยำ ซึ่งท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่ข้อควรระวังในการใช้งานเครื่องวัดระดับน้ำตาล

1.ควรเลือกใช้เครื่องวัดระดับน้ำตาลชนิดที่มีความเหมาะสมต่อผู้ใช้งาน

2.ทำความสะอาดโดยการทิ้งอุปกรณ์แผ่นทดสอบและสำลีที่ใช้ทำความสะอาดปลายนิ้ว สำหรับการเจาะเลือดให้เรียบร้อยทุกครั้ง

3.ตรวจสอบเครื่องวัดน้ำตาลก่อนใช้งานทุกครั้ง เพื่อการแสดงผลในการอ่านค่าที่ถูกต้องที่สุด

4.เก็บเครื่องวัดระดับน้ำตาลในสถานที่และอุณหภูมิที่เหมาะสมทุกครั้งหลังใช้งานเรียบร้อย

การเลือกใช้เครื่องวัดน้ำตาลที่ดี จึงควรพิจารณาเลือกซื้อ เครื่องตรวจน้ำตาล ที่เหมาะสมต่อการใช้งาน และควรศึกษาวิธีการใช้งานให้ดีทุกครั้ง เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ และได้ผลการวัดระดับน้ำตาลในเลือดที่แม่นยำมากที่สุด นอกจากนี้ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การแพทย์อะไรก็ตาม เช่น เครื่องวัดความดัน เครื่องผลิตออกซิเจน ที่วัดไข้ ฯลฯ ก็ควรเลือกซื้อจากร้านจำหน่ายที่เชื่อถือได้เช่นกัน