แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์

จำหน่าย เครื่องวัดอุณหภูมิ Yuwell ที่วัดไข้ วัดอุณหภูมิร่างกาย ที่ได้มาตรฐานที่สุด ราคาปลีก-ส่ง

เครื่องวัดอุณหภูมิ Yuwell

เครื่องวัดไข้ Yuwell ” หรือ ที่วัดอุณหภูมิร่างกาย ถือเป็นอุปกรณ์การแพทย์ที่สามารถหาซื้อได้ง่าย ซึ่งจะนิยมนำมาใช้ในการคัดกรอง และประเมินอาการของผู้ป่วย โดยจะทำหน้าที่ในการตรวจเช็คอุณหภูมิและตรวจหาความผิดปกติของร่างกาย หากตรวจพบว่าร่างกายมีอุณหภูมิที่สูงกว่าปกติ ก็จะได้สามารถวินิจฉัยหาโรคและทำการรักษาได้อย่างทันเวลา จึงไม่แปลกเลยที่จะพบเห็นเครื่องวัดไข้ได้ทั่วไปตามสถานพยาบาล และยิ่งปัจจุบันเครื่องวัดไข้นั้นมีราคาที่ไม่แพงเลย คนทั่วไปก็สามารถหาซื้อมาใช้งานเองที่บ้านได้

คลิกอ่านหัวข้อที่สนใจเพิ่มเติม
1 เครื่องวัดไข้ Yuwell
2 เครื่องวัดไข้ Yuwell คืออะไร
3 เครื่องวัดไข้ Yuwell สามารถใช้ได้ทางไหนบ้าง
4 วิธีเลือกเครื่องวัดอุณหภูมิให้เหมาะสมควรดูจากอะไรบ้าง
5 วิธีใช้เครื่องวัดไข้ Yuwell
6 เครื่องวัดไข้ Yuwell ราคาเท่าไหร่
7 จำหน่าย เครื่องวัดอุณหภูมิ คุณภาพดี และได้มาตรฐานสากล ราคาส่ง-ปลีก


เครื่องวัดไข้ Yuwell คืออะไร

“ เครื่องวัดไข้ Yuwell ” คือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย เพื่อเป็นการตรวจเช็คหาความผิดปกติของร่างกาย ซึ่งจะมีประโยขน์ในการวินิจฉัยโรคและประเมินอาการป่วยต่อไปได้ โดยในปัจจุบันเครื่องวัดไข้นั้นมีอยู่หลายแบบให้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นแบบปรอทแก้ว ปรอทวัดไข้ดิจิตอล และเครื่องวัดไข้แบบอินฟราเรด ซึ่งแต่ละแบบก็จะมีลักษณะการใช้งาน รวมถึงมีบริเวณที่ใช้วัดอุณหภูมิแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งาน และอายุของผู้ป่วย

เครื่องวัดไข้ Yuwell สามารถใช้ได้ทางไหนบ้าง

1.ตรวจวัดไข้ทางปาก

สำหรับช่องทางแรกที่สามารถใช้วัดอุณหภูมิของร่างกายได้ ก็คือการวัดไข้ทางปาก ส่วนมากจากใช้ปรอทวัดไข้แบบแก้ว โดยให้ผู้ป่วยอมที่วัดไข้ไว้ใต้ลิ้นและปิดปากให้สนิท แล้วรอเวลาให้สักครู่นึงจนวัดอุณหภูมิเสร็จ ซึ่งวิธีนี้จะเหมาะสำหรับใช้กับผู้ป่วยที่รู้สึกตัวดี และสามารถใช้กับเด็กที่มีอายุมากกว่า 5 ปี

2.การวัดไข้ทางรักแร้

วิธีต่อมาจะเป็นการนำเครื่องวัดไข้หรือที่วัดไข้ไปหนีบไว้ใต้รักแร้ เพื่อทำการวัดอุณหภูมิของร่างกาย โดยวิธีนี้จะเหมาะสำหรับการใช้งานกับเด็กเล็ก หรือจะใช้กับผู้ป่วยทั่วไปก็ได้เช่นกัน เนื่องจากเป็นวิธีที่ใช้งานง่าย แต่ก็มีข้อจำกัดอยู่ที่การต้องใช้เวลาวัดนานกว่าบริเวณอื่น และมีความแม่นยำน้อยกว่า

3.การวัดไข้ทางทวาร

ในการวัดไข้ทางทวารหนัก จะนิยมใช้เครื่องวัดไข้ชนิดที่เป็นปรอทวัดไข้ ด้วยการสอดปรอทวัดไข้เข้าไปในทวารหนักให้ลึกพอประมาณ ซึ่งการวัดด้วยวิธีนี้จำเป็นจะต้องมีทักษะและความชำนาญระดับหนึ่ง เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บ โดยจะเหมาะสำหรับใช้กับเด็กทารกหรือเด็กเล็ก

4.การวัดไข้ทางหู

การวัดไข้ทางหูจะใช้เครื่องวัดไข้แบบอินฟราเรด โดยในการวัดจะต้องสอดปลายของปรอทวัดไข้เข้าไปในช่องหู และต้องทำอย่างระมัดระวัง ซึ่งวิธีนี้สามารถวัดอุณหภูมิของร่างกายได้อย่างรวดเร็ว และมีความแม่นยำสูง จึงนิยมใช้กับผู้ป่วยที่เป็นเด็กเล็ก

5.การวัดไข้ทางหน้าผาก

เครื่องวัดไข้ทางหน้าผากจะเป็นชนิดแบบอินฟราเรด โดยวิธีนี้ตัวเครื่องวัดไข้จะไม่ได้สัมผัสกับผิวหนังโดยตรง แต่จะใช้การจ่อเครื่องวัดไข้บริเวณหน้าผากแทน เหมาะสำหรับใช้กับคนทั่วไป หรือใช้ในกรณีที่ต้องตรวจวัดคนจำนวนมากๆ เนื่องจากสามารถวัดอุณหภูมิได้รวดเร็ว แต่ก็จะมีความแม่นยำที่น้อยกว่าวิธีอื่น

วิธีเลือกเครื่องวัดอุณหภูมิให้เหมาะสมควรดูจากอะไรบ้าง

  • ดูจากบริเวณที่ใช้ในการวัดไข้ ว่าเครื่องวัดไข้นั้นสามารถใช้วัดไข้ในบริเวณใดของร่างกายได้บ้าง เพื่อที่จะได้เลือกให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
  • ดูจากอายุและลัษณะของผู้ป่วยที่ใช้งานเครื่องวัดไข้ ว่าเป็นเด็กเล็ก เด็กโต หรือเป็นผู้ใหญ่ เพื่อที่จะได้สามารถเลือกเครื่องวัดอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการใช้งานได้
  • ดูจากความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิ เนื่องจากการวัดอุณหภูมิของร่างกาย มีผลต่อการวินิจฉัยอาการและความเสี่ยงในการเกิดโรค เครื่องวัดไข้ที่ใช้จึงจำเป็นต้องมีความแม่นยำ
  • ดูจากระยะเวลาที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิ โดยหากทำการวัดไข้ให้กับเด็กเล็ก จำเป็นต้องใช้เครื่อวัดไข้ที่สามารถวัดได้อย่างรวดเร็ว เพราะเด็กเล็กมักไม่ค่อยอยู่นิ่ง ซึ่งจะส่งผลให้ผลตรวจคลาดเคลื่อนได้ง่าย

วิธีใช้เครื่องวัดไข้ Yuwell

  1. ทำความสะอาด และตั้งค่าการใช้งานของเครื่องวัดไข้ โดยทำการปรับโหมด และกำหนดหน่วยของอุณหภูมิตามความต้องการใช้งาน
  2. สำหรับการใช้ปรอทวัดไข้ สามารถใช้ได้ด้วยการสอดปรอทวัดไข้เข้าไปในบริเวณที่ต้องการวัดอุณหภูมิ เช่น บริเวณใต้ลิ้น ใต้รักแร้ หรือสอดเข้าไปในทวารหนัก
  3. สำหรับเครื่องวัดไข้แบบอินฟราเรด ให้นำตัวเครื่องด้านที่มีเซ็นเซอร์ไปจ่อไว้บริเวณหน้าผาก ให้มีระยะห่างไม่เกิน 15 ซม. และไม่ควรให้เครื่องสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง
  4. รอเวลาให้เครื่องทำการวัดอุณหภูมิของร่างกายให้เสร็จ โดยเครื่องวัดไข้แต่ละแบบจะใช้เวลาที่ไม่เท่ากัน
  5. อ่านค่าผลตรวจที่ได้ โดยหากค่าที่วัดได้สูงกว่า 37.5 องศา จะถือว่าร่างกายมีอุณหภูมิสูงกว่าภาวะปกติ

เครื่องวัดไข้ Yuwell ราคาเท่าไหร่

สำหรับเครื่องวัดไข้ Yuwell จะมีอยู่หลายราคาให้เลือกซื้อ ซึ่งเครื่องวัดไข้แต่ละแบบก็จะมีราคาที่แตกต่างกัน โดยหากเป็นปรอทวัดไข้แบบแท่งแก้วจะมีราคาที่ถูกที่สุด รองลงมาจะเป็นปรอทวัดไข้ดิจิตอล และเครื่องวัดไข้แบบอินฟราเรดจะมีราคาที่แพงที่สุด อยู่ที่ประมาณหนักพัน

จำหน่าย เครื่องวัดอุณหภูมิ คุณภาพดี และได้มาตรฐานสากล ราคาส่ง-ปลีก

Yuwell จำหน่าย เครื่องวัดไข้ ที่วัดอุณหภูมิร่างกาย ที่ดีที่สุด มีเครื่องวัดไข้ที่ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพให้เลือกซื้อหลากหลายแบบอย่างครบวงจร ทั้งปรอทวัดไข้ และเครื่องวัดไข้แบบอินฟราเรด ที่สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก และปลอดภัย ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้งาน ในราคาที่คุ้มค่ามากที่สุด

จะเห็นได้ว่า เครื่องวัดไข้ Yuwell หรือที่วัดอุณหภูมิร่างกาย นั้นสามารถใช้วัดอุณหภูมิได้จากหลายทาง ไม่ว่าจะเป็นทางปาก รักแร้ ทวารหนัก ทางหู หรือทางหน้าผาก รวมถึงยังมีให้เลือกใช้งานทั้งที่วัดไข้แบบปรอท และที่วัดไข้แบบอินฟราเรด ดังนั้นในการเลือกซื้อเครื่องวัดไข้ จึงจำเป็นต้องเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน เลือกเครื่องที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และที่สำคัญคือควรใช้งานให้ถูกต้องด้วย เพื่อให้สามารถใช้วัดอุณหภูมิร่างกายได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ