แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์

เครื่องตรวจวัดคลื่นหัวใจ EKG ราคาส่ง-ปลีก ตรวจเช็คเองได้ ได้มาตรฐาน

เครื่องตรวจวัดคลื่นหัวใจ EKG (Electrocardiogram)

โรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของหัวใจ ถือเป็นโรคที่รักษาได้ยาก และส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมากเลย แต่ในช่วงเริ่มต้นของโรคเหล่านี้ส่วนใหญ่มักไม่แสดงอาการหรือความผิดปกติให้เห็น ทำให้ผู้ป่วยไม่ทราบอาการของตัวเอง และเข้ารับการรักษาช้า ซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้ ดังนั้นการใช้ เครื่องตรวจวัดคลื่นหัวใจ EKG จึงเป็นสิ่งที่เข้ามาช่วยในการตรวจเช็คสภาพร่างกายในเบื้องต้น เพื่อตรวจหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น


เครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG คืออะไร

เครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG (Electrocardiogram) คือ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในการตรวจจับกระแสไฟฟ้าที่หัวใจปล่อยออกมาขณะกำลังฉูบฉีดเลือด เนื่องจากหัวใจจะสามารถทำงานได้ด้วยการปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมา เพื่อควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ และกระตุ้นการทำงานของหัวใจทั้ง 4 ห้องให้ทำงานสัมพันธ์กัน การใช้เครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจจึงทำหน้าที่ในการตรวจเช็คความสมบูรณ์ของหัวใจ ว่าสามารถทำงานได้อย่างปกติหรือไม่ โดยหากตรวจแล้วพบว่ามีความผิดปกติ จะได้สามารถวินิจฉัยโรคและทำการรักษาได้ทัน

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG เพื่ออะไร

การใช้เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG จะทำเพื่อตรวจหาความผิดปกติของหัวใจ เช่น การตรวจดูว่าหัวใจทำงานอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ อัตราการเต้นของหัวใจปกติหรือเปล่า และเป็นการตรวจหาความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเกี่ยวกับหัวใจ ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจ ภาวะหัวใจล้มเหลว หรือโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นโรคร้ายแรงที่รักษาได้ยาก และจำเป็นต้องใช้ที่วัดคลื่นหัวใจหรืออุปกรณ์วัดคลื่นหัวใจในการตรวจ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพาตรวจหาสาเหตุของอาการเจ็บหน้าอกได้อีกด้วย การตรวจด้วยวิธีนี้สามารถทำได้ง่าย และไม่รู้สึกเจ็บขณะตรวจ จึงใช้ได้ทั้งกับผู้ป่วยที่เป็นเด็กและผู้ใหญ่

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG บอกอะไรได้บ้าง

 • จังหวะการเต้นของหัวใจ
 • อัตราการเต้นของหัวใจ
 • ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนา หรือกล้ามเนื้อหัวใจโต
 • ร่องรอยของการเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
 • ความผิดปกติของการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจ
 • ลักษณะคลื่นหัวใจที่บ่งบอกถึงภาวะเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจตีบตัน

เครื่องตรวจวัดคลื่นหัวใจ EKG  มีประโยชน์อย่างไร

1.ช่วยในการตรวจหาความผิดปกติเกี่ยวกับการทำงานของหัวใจ

เครื่องตรวจวัดคลื่นหัวใจไฟฟ้า EKG เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้แพทย์สามารถตรวจหาความผิดปกติเกี่ยวกับการทำงานของหัวใจได้ ไม่ว่าจะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติ ภาวะหัวใจโต หรือภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ซึ่งการตรวจวัดคลื่นหัวใจจะช่วยให้สามารถทราบสาเหตุ และทำการรักษาได้ทันเวลา

2.สามารถใช้ติดตามผลการรักษาโรคหัวใจได้

สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจ หรือได้รับฝังอุปกรณ์กระตุ้นการเต้นของหัวใจ สามารถใช้เครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG ในการติดตามผลการรักษาโรคหัวใจ เพื่อดูว่าหัวใจสามารถทำงานได้อย่างปกติหรือไม่ รวมถึงยังเป็นการติดตามอาการหรือผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังการรักษา

3.ใช้ในการประเมินความแข็งแรงของหัวใจก่อนผ่าตัด

เนื่องจากเครื่องตรวจวัดคลื่นหัวใจไฟฟ้า EKG สามารถใช้ตรวจเช็คการทำงานของหัวใจ อัตราการเต้นของหัวใจ และกระแสไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาได้ โดยข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้วิเคราะห์ และประเมินความแข็งแรงของหัวใจก่อนการผ่าตัดใหญ่ได้ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยมีความพร้อมจริงๆ

4.ใช้ประเมินประสิทธิภาพของยาและผลข้างเคียงต่อหัวใจ

หลังจากที่ผู้ป่วยได้รับยาสำหรับรักษาโรคเกี่ยวกับหัวใจ แพทย์สามารถใช้เครื่องตรวจวัดคลื่นหัวใจ EKG ประเมินประสิทธิภาพของตัวยาที่ใช้ และผลข้างเคียงของยาต่อหัวใจได้ โดยอาศัยหลักการตรวจจับกระแสไฟฟ้าที่หัวใจปล่อยออกมา ซึ่งหากยาที่ใช้ได้ผลดีก็จะทำให้หัวใจสามารถทำงานได้อย่างปกติ

เตรียมตัวอย่างไรก่อนใช้เครื่องวัดคลื่นหัวใจไฟฟ้า EKG

 • ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องงดน้ำหรืออาหาร ก่อนการตรวจวัดคลื่นหัวใจ แต่สำหรับผู้ป่วยบางรายที่มีภาวะผิดปกติของร่างกายจะต้องบอกให้แพทย์ทราบ เพราะอาจจะต้องมีการเตรียมตัวเป็นพิเศษกว่าคนทั่วไป
 • ควรสวมใส่เสื้อที่สามารถเปิดบริเวณหน้าอกได้สะดวก
 • ไม่ควรออกกำลังหรือออกแรงมากๆ ก่อนมาตรวจวัดคลื่นหัวใจ เพราะจะทำให้หัวใจเต้นเร็ว และวัดผลได้คลาดเคลื่อน
 • ไม่ควรดื่มน้ำหรือเครื่องดื่มที่เย็นๆ ก่อนการตรวจ
 • ผู้ป่วยควรแจ้งให้แพทย์ทราบว่ามียา วิตามิน หรืออาหารเสริมอะไรบ้างที่กำลังรับประทานอยู่ รวมถึงหากมีการใช้เครื่องมือช่วยการทำงานของหัวใจก็ควรแจ้งด้วย

ขั้นตอนในการใช้เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า EKG มีอะไรบ้าง

 1. ให้ผู้รับการตรวจนอนหงายราบไปบนเตียง และทำตัวให้ผ่อนคลาย หายใจตามปกติ หรือปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
 2. นำตัวรับกระแสไฟฟ้าจากการเต้นของหัวใจไปติดที่บริเวณหน้าอก 6 จุด รวมถึงติดที่บริเวณแขน และขาให้ครบถ้วน
 3. หากผิวหนังบริเวณที่จะติดตัวรับกระแสไฟฟ้ามีสิ่งสกปรกหรือมีขนเยอะ จะต้องทำความสะอาดและโกนขนออกก่อน
 4. ทำการทาครีมหรือเจลลงบนผิว ก่อนติดตัวรับกระแสไฟฟ้า เพื่อเป็นการหล่อลื่นและช่วยให้สามารถรับกระแสไฟฟ้าได้ดีขึ้น
 5. เชื่อมต่อตัวรับกระแสไฟฟ้าเข้ากับเครื่องวัดคลื่นหัวใจไฟฟ้าEKGแล้วจึงเปิดเครื่องเพื่อทำการตรวจวัดคลื่นหัวใจ
 6. ให้ผู้รับการตรวจอยู่นิ่งๆ ไม่พูดคุย และไม่เคลื่อนไหวไปมาขณะทำการตรวจ เพื่อไม่ให้ผลตรวจเกิดความคลาดเคลื่อน
 7. รอให้เครื่องทำการตรวจวัดจนเสร็จ แล้วพิมพ์ผลการตรวจออกมาก็ถือว่าเรียบร้อย

เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า ราคา เท่าไหร่

เครื่องวัดคลื่นหัวใจไฟฟ้า EKG มีให้เลือกใช้งานอยู่สองแบบ ก็คือแบบที่ใช้งานในสถานพยาบาล และแบบพกพา โดยเครื่องตรวจคลื่นหัวใจแบบพกพาจะมีราคาเริ่มต้นประมาณ 3,800 บาท ซึ่งราคาของแต่ละยี่ห้อก็จะมีความแตกต่างกันไป ตามคุณสมบัติและฟังก์ชั่นการใช้งาน ผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้งานเครื่องวัดคลื่นหัวใจ ทางที่ดีควรปรึกษากับแพทย์ก่อนเลือกซื้อ เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้งาน

จำหน่าย เครื่องวัดคลื่นหัวใจไฟฟ้า EKG (Electrocardiogram) ราคาส่ง-ปลีก

สำหรับผู้ที่มีปัญหาหรือมีความผิดปกติเกี่ยวกับการทำงานของหัวใจ และจำเป็นต้องใช้เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าในการเฝ้าระวังอาการ แต่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกซื้อจากที่ไหนดี อยากแนะนำให้เลือกซื้อกับ Rakmor ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องวัดคลื่นหัวใจไฟฟ้า EKG ราคาส่ง-ปลีก ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือกซื้อ โดยหากซื้อกับ Rakmor ท่านสามารถมั่นใจได้เลยว่าจะได้เครื่องที่มีคุณภาพดี และมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน