แสดง %d รายการ

เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) รับประกันการใช้งานได้จริง

ผู้ป่วยบางเคสมีอาการหนักจนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ บางครั้งป่วยติดเตียงนอนไม่รู้สึกตัวจำเป็นต้องได้รับยาหรือสารอาหารทางหลอดเลือดดำ เพื่อรักษาหรือพยุงอาการให้อยู่รอดได้ การให้ยาและอาหารทางหลอดเลือดดำจะต้องถูกควบคุมจำนวนในปริมาณที่เหมาะสมและในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยให้พ้นจากวิกฤต การให้ยาหรือให้อาหารทางหลอดเลือดดำนั้นต้องอาศัย เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ หรือ Infusion Pump


เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump)

เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ คือ เครื่องมือทางการแพทย์ชนิดหนึ่ง เครื่องมือที่ทันสมัยใช้สำหรับให้สารอาหารหรือสารละลายและให้ยาแก่ผู้ป่วยทางหลอดเลือดดำ ปัจจุบันยังมีเครื่องควบคุมการให้ยาหรือสารละลายด้วยกระบอกฉีดยา (Syringe Pump) เครื่องมือนี้ถูกนำมาใช้ในสถานพยาบาลทั่วไปสามารถควบคุมการให้ยาและสารละลายที่เข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วยได้ทางหลอดเลือดดำ เนื่องจากผู้ป่วยบางรายมีอาการหลัก ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จำเป็นต้องการรับสารอาหารและยาทางหลอดเลือดดำเพื่อรักษาหรือฟื้นฟูร่างกาย ช่วยให้ผู้ป่วยในภาวะวิกฤตรอดพ้นจากสถานการณ์เลวร้าย ลดโอกาสการเสียชีวิต

การเลือกซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลาย ควรดูจากอะไร

เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำที่ดีจะต้องมีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำสูง มีความทันสมัยใช้งานง่าย หากเครื่องควบคุมอัตราการไหลของสารละลายในแต่ละครั้งไม่ถูกต้องและแม่นยำมากพอ รวมถึงไม่มีระบบป้องกันการไหลแบบอิสระของสารละลายอาจทำให้ผู้ป่วยได้รับสารละลายเกินขนาดหรือมีอัตราการไหลที่เร็วเกินไป จนร่างกายดูดซึมไม่ทัน อาจทำให้ผู้ป่วยมีภาวะหัวใจล้มเหลว ปอดบวมหรือภาวะความดันโลหิตสูง นอกจากนั้นหากเกิดการอุดตันของสายแต่ระบบไม่แจ้งเตือนแรงดันในสายเกินค่ามาตรฐานอาจทำให้เกิดการรั่วของสารละลายออกนอกหลอดเลือดดำได้ และถ้าระบบการตรวจจับฟองอากาศในสายไม่ทำงานหรือทำงานผิดพลาดไม่สามารถตรวจจับฟองอากาศได้อาจทำให้ฟองอากาศเข้าสู่หลอดเลือดดำและเข้าไปอุดตันหรือปิดกั้นบริเวณอวัยวะของผู้ป่วย ในกรณีนี้เป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยทีเดียว ดังนั้น การตัดสินใจซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำจะต้องเลือกเครื่องที่ดี มีประสิทธิภาพมีความแม่นยำสูงใช้งานได้ปลอดภัย มีระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดมีระบบป้องกันความปลอดภัยอย่างรัดกุม อาจพิจารณาเลือกยี่ห้อที่ทันสมัย ยี่ห้อดังที่มีการรับรองมาตรฐานสากลจากองค์กรที่เชื่อถือได้หรือหน่วยงานที่มีเชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับระดับสากล เลือกซื้อจากแหล่งขายที่เชื่อถือได้ จำหน่ายแบรนด์แท้ มีการรับประกันสินค้าอย่างดี รวมถึงมีบริการให้คำแนะนำให้คำปรึกษาที่ดีด้วยเพื่อให้ได้รับความคุ้มค่า ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

ข้อดีของ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

 • ผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัวหรืออาการหนักได้รับยาทางหลอดเลือดดำเพื่อรักษาอาการให้ดีขึ้น
 • ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารที่มีความจำเป็นช่วยพยุงอาการของผู้ป่วย
 • เหมาะกับผู้ป่วยที่ต้องได้รับยาปริมาณน้อยเช่น 1 มล./ชม. แต่ต้องได้รับยาต่อเนื่อง

  ช่วยให้ผู้ป่วยรอดพ้นจากภาวะวิกฤตด้วยการให้สารอาหารหรือยาทางหลอดเลือดดำ

วิธีการดูแล เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำทำงานด้วยระบบอัตโนมัติสามารถควบคุมปริมาตรและกำหนดเวลาได้ โดยยึดติดกับเสาน้ำเกลือ โดยทั่วไปเครื่องจะใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 100-220 โวลท์ 50/60 เฮิรตช์ และยังใช้กระแสไฟฟ้าตรงจากแบตเตอรี่ภายในเครื่อง บางรุ่นใช้งานได้ยาวนานต่อเนื่องถึง 5 ชม. เหมาะกับการใช้งานในสถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้าหรือต้องพกพาออกไปใช้งานนอกสถานที่ เครื่องรุ่นใหม่ทันสมัยจะมีระบบความปลอดภัยที่ดีมีระบบตรวจจับฟองอากาศในสายมีระบบแจ้งเตือนโดยมีสัญญาณแจ้งเตือนหากพบความผิดปกติ เช่น การอุดกั้น ประตูเปิดขณะใช้งาน เมื่อไม่ได้ใช้งานเกิน 2 นาที การใช้งานแบตเตอรี่ต่ำ ระบบไฟฟ้ามีปัญหาหรือแจ้งเตือนเมื่อใช้งานเสร็จสิ้น เป็นต้น บางรุ่นมีระบบจัดเก็บข้อมูลย้อนหลังและส่งข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ได้และยังสามารถตั้งอัตราการไหลสารละลายได้หลายแบบ มีระบบ Anti-bolus ซึ่งช่วยลดปริมาตร bolus ที่ไม่ต้องการ ระบบป้องกันการไหลอิสระของสารละลาย

สำหรับวิธีการดูแลเครื่องมีดังต่อไปนี้
 • ระวังการเคลื่อนย้ายเครื่องให้สารละลายอาจทำให้เครื่องได้รับการกระแทกและส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน
 • ไม่ติดตั้งเครื่อง Infusion Pump ในอุณหภูมิสูงหรือสถานที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ มีความชื้นในอากาศสูงเสี่ยงที่อุปกรณ์จะได้รับความเสียหายและอาจทำให้ระบบต่างๆ เกิดข้อผิดพลาด
 • ใช้สายน้ำเกลือที่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนด ไม่นำสายน้ำเกลือที่ใช้แล้วกลับมาใช้ช้ำ
 • ใช้ปลั๊กที่มีการต่อสายดินและเชื่อมต่อไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดันไฟฟ้าเหมาะสม
 • หากพบเครื่องชำรุดหรือได้รับความเสียหายควรแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องรีบซ่อมแซมทันที
 • มีการวางแผนตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว
 • ควรศึกษาวิธีการใช้งานของเครื่องแต่ละรุ่นเพราะอาจไม่เหมือนกันเพื่อการใช้งานที่ถูกต้องและปลอดภัยต่อผู้ป่วย

วิธีใช้งาน เครื่องควบการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

 • ขั้นตอนแรกให้กดปุ่มเปิดเครื่องควบคุมการให้สารละลายค้างไว้ รอจนมีไฟสีแดงติดแล้วค่อยปล่อย หากเคยมีการตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้ หน้าจอการแสดงผลจะถามว่าต้องเรียกใช้ค่าที่ตั้งไว้ล่าสุดหรือไม่ หากต้องการตั้งค่าใหม่ให้กดไม่หากต้องการใช้ค่าเดิมกดใช่ได้เลย
 • ในกรณีที่เราไม่ได้เสียบปลั๊กหน้าจอจะแจ้งเตือนไม่ต้องการให้เสียบปลั๊กใช่หรือไม่ หากไม่ต้องการเสียบปลั๊กไฟให้กดตกลงได้เลย
 • การตั้งค่าเครื่องหลักๆ แล้วมี 4 ฟังก์ชั่นด้วยกันได้แก่ การกำหนดค่าปริมาตรสารละลายที่ต้องการให้ มีหน่วยเป็น ml อัตราที่ต้องการให้ เวลาที่ต้องการให้โดยปกติทั่วไปเครื่องจะคำนวณเวลามาให้โดยอัตโนมัติและปริมาตรที่จ่ายไป
 • ต่อมาคือวิธีการใส่สายให้กดปุ่มเปิดฝา ให้สังเกตที่ลูกศรจะให้เราใส่สายจากขวาไปทางซ้าย กดปุ่ม anti free flow เทคนิคการใส่สายคือดึงสายให้ตึง หลังจากนั้นตรวจเช็คให้ดีว่าสายไม่หลวมหรือหลุดออกก่อนปิดฝาขึ้น
 • เครื่องบางรุ่นจะให้เลือกว่าสายที่เราใส่เป็นสายยี่ห้ออะไร หลังจากที่เราเลือกแล้วให้กด start ได้เลย ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนอัตราสามารถเปลี่ยนได้ที่หน้าจอ หลังจากเปลี่ยนแล้วกดตกลง ในกรณีที่ต้องการ Bolus สามารถตั้งค่าปริมาตร อัตรา เวลา เมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยให้กดปุ่มเริ่ม Bolus ได้เลย
 • สามารถหาซื้อ เครื่องควบการให้สารละลาย ได้ที่ไหน

  หากคุณกำลังมองหา, เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ หรือ Infusion Pump และมองหาเครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด หรือ Syringe Pump สั่งซื้อได้เลยตอนนี้ที่ Rakmor.com คัดสรรสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำมาให้คุณเลือก จำหน่ายในราคาประหยัด จำหน่ายทั้งขายส่งและขายปลีก มั่นใจเครื่องรุ่นใหม่ ใช้งานง่าย ทันสมัย จำหน่ายเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำที่ตั้งค่าอัตราการให้สารละลายได้มากถึง 8 แบบ มีระบบความปลอดภัยรัดกุม มีแบตเตอรี่ชาร์จได้ใช้งานได้ต่อเนื่อง 5 ชม. เครื่องรับประกันนาน 1 ปีเต็ม กรณีมีข้อสงสัย ทีมงานคอยให้บริการให้คำปรึกษาที่ดีตลอด 24 ชม. รักหมอ ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์แบบครบวงจร จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง สินค้าแบรนด์ชั้นนำ แบรนด์ดังระดับโลกมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล