fbpx

แสดงทั้งหมด 7 ผลลัพท์

ขายส่ง-ปลีก บันไดขึ้นเตียง แบบสแตนเลส เหล็กพ่นสี ราคาถูก คุ้มค่าแน่นอน !

บันไดขึ้นเตียง

บันไดขึ้นเตียงผู้ป่วย คือ ครุภัณฑ์การแพทย์ชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยในขณะทำการก้าวขึ้นเตียงผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยสามารถเดินขึ้นเตียงนอนได้ง่ายและคล่องตัวยิ่งขึ้น เนื่องจากเตียงผู้ป่วยจะมีความสูงบวกกับผู้ป่วยที่อยู่ในระหว่างการรักษาหรือช่วงพักฟื้น จะมีการทรงตัวได้น้อยกว่าคนปกติ ดังนั้นการใช้บันไดขึ้นเตียงผู้ป่วยจึงช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเดินขึ้น – ลงได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น

เนื้อหาสารบัญบันไดขึ้นเตียง
1 บันไดขึ้นเตียง
2 บันไดขึ้นเตียง คืออะไร
3 บันไดขึ้นเตียงผู้ป่วย มีกี่แบบ
3.1 บันไดขึ้นเตียง 1 ชั้น
3.2 บันไดขึ้นเตียง 2 ชั้น
3.3 บันไดขึ้นเตียง3 ชั้น
4 วิธีเลือกซื้อบันไดขึ้นเตียง
5 บันไดขึ้นเตียงแบบไหนดี
6 บันไดขึ้นเตียงผู้ป่วย ราคา
7 จำหน่ายบันไดขึ้นเตียง ราคาส่ง-ปลีก


บันไดขึ้นเตียง คืออะไร

บันไดขึ้นเตียงผู้ป่วย คือ อุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายบันไดทั่วไป โดยมีขั้นคล้ายบันไดเพื่อใช้สำหรับเหยียบในการพยุงตัวก้าวขึ้นไปยังที่สูง โดยใช้ควบคู่กับเตียงผู้ป่วย บันไดก้าวขึ้นเตียงผู้ป่วย เป็นตัวช่วยเพิ่มความสูงให้กับผู้ป่วย ทำให้ไม่ต้องใช้แรงในการขึ้นเตียงนอนด้วยตนเองมากเกินไป บันไดขึ้นเตียงผู้ป่วยจึงเข้ามาตอบโจทย์ด้านการใช้งาน เพื่อช่วยยกระดับในขณะก้าวขึ้นเตียง เพิ่มสมรรถภาพในการขึ้นเตียงของผู้ป่วย หรือผู้ที่อยู่ระหว่างการรักษาตัวเอง ทั้งนี้บันไดผู้ป่วยยังถูกออกแบบมาเพื่อรองรับน้ำหนักที่จำนวนมาก และยังออกแบบมาเพื่อป้องกันการลื่นไถลของบันได ในขณะผู้ป่วยก้าวเหยียบบนขั้นบันไดนั้น ๆ ด้วย

บันไดขึ้นเตียงผู้ป่วย มีกี่แบบ

บันไดขึ้นเตียง 1 ชั้น

มีลักษณะเป็นขั้นบันไดแบบเดี่ยว มีบันไดให้ผู้ป่วยก้าวเดินขึ้นบันไดเพียงขั้นเดียว ดังนั้นบันไดขึ้นเตียง 1 ชั้น จึงเหมาะกับ เตียงผู้ป่วย ที่มีความสูงไม่มากนัก ซึ่งใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับช่วยพยุงตัวและยกระดับความสูงให้ผู้ป่วยสามารถก้าวขึ้นยังเตียงผู้ป่วยได้ง่ายขึ้น และยังสามารถรองรับน้ำหนักคล้ายกับเป็นที่พัก ขณะก้าวขึ้นไปยังเตียงผู้ป่วยให้กับผู้ป่วยได้ด้วย

บันไดขึ้นเตียง 2 ชั้น

มีลักษณะคล้ายบันไดที่เพิ่มระดับความสูงขึ้นมาอีกขั้น โดยมีการสร้างขั้นบันได 2 ขั้น ใช้สำหรับการก้าวเพื่อเหยียบขึ้นไปยังเตียงหรือสิ่งที่มีความสูง และไม่สามารถใช้บันไดขึ้นเตียง 1 ชั้นได้ เนื่องจากเตียงนั้น ๆ มีความสูงมากขึ้น จึงจำเป็นต้องเพิ่มระดับความสูง หรือจำนวนขั้นบันไดให้เป็น 2 ชั้น การใช้บันไดขึ้นเตียงผู้ป่วยแบบ 2 ชั้นนี้ เหมาะกับผู้ป่วยที่มีผู้ดูแล ผู้ป่วยที่สามารถทรงตัวหรือพยุงตัวเองในขณะก้าวขึ้นเตียงได้ดีสักหน่อย เนื่องจากจะต้องก้าวเท้าขึ้นบันได 2 ชั้น   และมีความสูงที่เพิ่มขึ้นด้วย

บันไดขึ้นเตียง3 ชั้น

มีขั้นบันไดที่สูงกว่าบันไดขึ้นเตียงผู้ป่วย 2 ชั้น โดยเพิ่มจำนวนขั้นบันไดขึ้นมา ใช้สำหรับการก้าวขึ้นเตียงผู้ป่วยหรือก้าวขึ้นไปยังสถานที่ที่มีความสูง จึงจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนขั้นบันได เพื่อให้ผู้ป่วยขึ้นไปยังเตียงผู้ป่วยได้ง่ายขึ้น หากใช้บันไดขึ้นเตียงผู้ป่วยแบบ 3 ชั้น ควรมีผู้ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด โดยอาจมีการช่วยพยุงลำตัวผู้ป่วยในขณะก้าวขึ้นไปยังบันไดแต่ละขั้นด้วย

วิธีเลือกซื้อบันไดขึ้นเตียง

1.พิจารณาเลือก ซื้อบันไดขึ้นเตียง จากวัตถุประสงค์หลักของการใช้งาน เนื่องจากบันไดขึ้นเตียงผู้ป่วยมีถึง 3 ชนิด ดังนั้นจึงต้องเลือกให้เหมาะสมกับความสูงของเตียงผู้ป่วย และความเหมาะสมกับผู้ป่วยทั้งในด้านการรองรับน้ำหนัก และการยึดเกาะกับพื้นผิวด้วย

2.เลือกจากอายุการใช้งานที่คงทน โดยพิจารณาจากวัสดุที่ใช้ในการผลิตบันไดขึ้นเตียง ประกอบกับวัสดุในการยึดเกาะพื้นผิว เพื่อความปลอดภัยในขณะใช้งานของผู้ป่วยในการก้าวขึ้นเตียงผู้ป่วยด้วย

3.ราคา และมาตรฐานการผลิตบันได้ขึ้นเตียง รวมไปถึงการรับประกันสินค้า/บริการ ทั้งนี้เนื่องจากบันไดขึ้นเตียงผู้ป่วยถือว่าเป็น ครุภัณฑ์การแพทย์ ชนิดหนึ่ง ดังนั้นจึงควรเลือกซื้อบันไดเหยียบขึ้นเตียงจากผู้ผลิตที่มีมาตรฐาน และมีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัยด้วย

บันไดขึ้นเตียงแบบไหนดี

บันไดขึ้นเตียงสแตนเลส  เป็นบันไดที่ผลิตจากวัสดุที่ไม่เป็นสนิม จึงสามารถโดนน้ำได้ และทำความสะอาดได้ง่ายกว่าบันไดที่ผลิตจากเหล็กพ่นสี อีกทั้งยังมีความคงทนต่อการใช้งานได้ดีกว่า ทั้งนี้บันไดขึ้นเตียงสแตนเลสจะมีราคาแพงกว่าบันไดเหล็กพ่นสี ซึ่งบันไดขึ้งเตียงสแตนเลสนี้เหมาะกับการใช้งานในการขึ้นเตียงได้ทุกประเภท และยังถือว่าเป็นบันไดที่มีความปลอดภัยต่อการใช้งานสำหรับผู้ป่วย เนื่องจากมีการออกแบบฐานยึดเกาะไม่ให้บันไดลื่นไหลขณะก้าวขึ้นนั่นเอง

บันไดขึ้นเตียงเหล็กพ่นสี เป็นบันไดที่สามารถขึ้นสนิมและมีความทนทานด้านอายุการใช้งานที่น้อยกว่าบันไดขึ้นเตียงสแตนเลส และยังมีราคาถูกว่าด้วย บันไดขึ้นเตียงเหล็กพ่นสีจึงเหมาะกับการใช้งานแบบชั่วคราว หรือใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีระยะสั้น ๆ และเป็นผู้ป่วยที่สามารถดูแลตัวเองโดยไม่ต้องมีผู้ดูแลได้บ้าง

บันไดขึ้นเตียงผู้ป่วย ราคา

ราคา บันได้ขึ้นเตียงผู้ป่วย ที่จัดจำหน่ายโดย Rakmor ราคาเริ่มต้น xxx บาท

จำหน่ายบันไดขึ้นเตียง ราคาส่ง-ปลีก

  • บันไดขึ้นเตียง ราคาส่ง ติดต่อสอบถมเจ้าหน้าที่โดยตรง
  • บันได้ขึ้นเตียง ราคาปลีก เริ่มต้นที่ xxx บาท

การใช้บันไดขึ้นเตียงผู้ป่วย ถือว่ามีความจำเป็น และช่วยอำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือตัวเอง ให้กับผู้ป่วยในการก้าวขึ้นเตียงผู้ป่วยที่มีความสูงมากกว่าเตียงปกติทั่วไป ดังนั้นการเลือกซื้อ บันไดขึ้นเตียงผู้ป่วย ในราคาที่คุ้มค่า และตอบโจทย์การใช้งานได้ตรงจุด จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม และควรพิจารณาเลือกซื้อบันไดขึ้นเตียงผู้ป่วยให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ป่วยที่สุดด้วย