แสดง %d รายการ

ขายส่ง-ปลีก รถเข็นเฝือก โครงสร้างแข็งแรง ราคาถูก ตอบโจทย์การใช้งานที่สุด

รถเข็นเฝือก

รถเข็นเฝือก เป็นอุปกรณ์เก็บและรวบรวมวัสดุ อุปกรณ์ที่มีความจำเป็นในการช่วยชีวิต หรือการทำหัตถการทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ รถเข็นเฝือกมีลักษณะเป็นรถเข็นที่มีลิ้นชักสำหรับเก็บสิ่งของในการรักษา สามารถเข็นเคลื่อนย้ายไปยังที่ต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและคล่องตัว

เนื้อหาสารบัญรถเข็นเฝือก
1 รถเข็นเฝือก
2 รถเข็นเฝือก คืออะไร
3 การใช้งานรถเข็นเฝือก
4 คุณสมบัติรถเข็นเฝือก
5 รถเข็นเฝือกแบบไหนดี
6 รถเข็นเฝือก ราคา
7 จำหน่ายรถเข็นเฝือก ราคาส่ง-ปลีก


รถเข็นเฝือก คืออะไร

รถเข็นเฝือก คือ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ที่มีไว้สำหรับบรรทุกวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการหัตถการหรือการช่วยเหลือผู้ป่วยต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นรถเข็นที่ผลิตจากสแตนเลส กันน้ำ กันสนิม ทั้งยังมีความสะอาด สามารถทำความสะอาดได้ง่าย เนื่องจากเป็นรถเข็นที่ต้องเก็บเครื่องมือเครื่องใช้ในการหัตถการและการพยาบาลผู้ป่วยต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องมีความสะอาดเป็นพิเศษ ซึ่งรถเข็นเฝือกเป็นรถเข็นที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานในโรงพยาบาล และเน้นการเคลื่อนย้ายที่คล่องตัว จึงมีความสะดวก รวดเร็ว ทั้งยังมีความปลอดภัยในการใช้งาน และการเคลื่อนย้ายอีกด้วย

การใช้งานรถเข็นเฝือก

การใช้งานรถเข็นเฝือก ผู้ใช้งานสามารถเคลื่อนย้ายรถเข็นเฝือกได้โดยง่ายเพียงเข็นรถเข็นเท่านั้น รถเข็นก็สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างง่ายดาย ทั้งนี้เนื่องจากรถเข็นเฝือกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งาน ที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายที่เน้นความคล่องตัวและรวดเร็ว ผู้ใช้งานสามารถเข็นรถเข็นเฝือกได้โดยมีบริเวณด้ามจับรถเข็นเพื่อให้ผู้ใช้งานมีที่ยึดจับได้กระชับมือ  และมีล้อลากที่ออกแบบมาเพื่อให้หมุนได้รอบทิศทาง ผู้ใช้งานเพียงเข็นรถเข็นเฝือกโดยไม่จำเป็นต้องออกแรงมาก รถเข็นเฝือกก็สามารถเคลื่อนย้ายได้

ทั้งนี้รถเข็นเฝือกจะมีช่องสำหรับเก็บเครื่องมือเครื่องใช้ ที่ใช้สำหรับการรักษาพยาบาล หรือการหัตถการผู้ป่วยได้ โดยมีลักษณะเป็นลิ้นชัก ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเปิดลิ้นชัก และเก็บอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระเบียบ ทำให้หยิบใช้งานในขณะทำการรักษาพยาบาลได้ง่ายอีกด้วย

คุณสมบัติรถเข็นเฝือก

รถเข็นเฝือกจะมีคุณสมบัติในการกันน้ำและกันสนิม ซึ่งจะผลิตจากวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดสนิม เนื่องจากสนิมจะเป็นพาหะของการก่อให้เกิดเชื้อโรคได้ ดังนั้นจึงมีการใช้สแตนเลสในการผลิตรถเข็นเฝือก เนื่องจากรถเข็นเฝือกเป็นที่จัดเก็บอุปกรณ์และวัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ชนิดหนึ่งที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ดังนั้นจึงต้องมีความสะอาด ปราศจากเชื้อโรค การเลือกใช้สแตนเลสเป็นวัสดุในการผลิตจึงมีความทนทาน ทั้งยังสามารถทำความสะอาดได้ง่ายโดยการเช็ดทำความสะอาด

รถเข็นเฝือกแบบไหนดี

รถเข็นเฝือกที่มีคุณสมบัติดี เหมาะกับการใช้งานในโรงพยาบาล และใช้ในการเก็บเครื่องมือเครื่องใช้ในการหัตถการ คือ รถเข็นเฝือกสแตนเลส เนื่องจากกันน้ำ กันสนิม และยังสามารถทำความสะอาดได้โดยง่าย ทั้งยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่ารถเข็นเฝือกชนิดอื่น ๆ ด้วย

รถเข็นเฝือก ราคา

ราคา รถเข็นเฝือก ที่จัดจำหน่ายโดย Rakmor ราคาเริ่มต้นที่ x,xxx บาท

จำหน่ายรถเข็นเฝือก ราคาส่ง-ปลีก

  • รถเข็นเฝือก ราคาส่ง ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ ที่นี่
  • รถเข็นเฝือก ราคาปลีก เริ่มต้นที่การสั่งซื้อ 1 คัน

รถเข็นเฝือกที่ดี ต้องผลิตจากวัสดุที่ดีและมีคุณภาพ ทั้งยังต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรง เนื่องจาก รถเข็นเฝือก เป็นที่เก็บสัมภาระทางการหัตถการ จึงต้องมีความสะอาด ทำความสะอาดง่าย และยังต้องมีความปลอดภัยทั้งในด้านการใช้งาน และการเคลื่อนย้ายอีกด้วย