fbpx

Showing 1–60 of 113 results

ร้านขายอุปกรณ์ช่วยเดินผู้สูงอายุ เครื่องช่วยเดิน ที่ช่วยพยุงเดิน ราคาดีที่สุด ปี 2022

อุปกรณ์ช่วยเดิน

การใช้งาน อุปกรณ์ช่วยเดิน ช่วยให้ผู้สูงอายุ ผู้ที่ทำกายภาพบำบัด หรือผู้พิการ สามารถเดิน ทรงตัวได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น และทุ่นการใช้แรงในส่วนของกล้ามเนื้อหรืออวัยวะที่ใช้ในการเดิน ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเดิน ทรงตัว ในระหว่างการเดินได้ง่ายขึ้น และอุปกรณ์ช่วยเดินยังช่วยประคองให้การเดินของบุคคลเหล่านี้เป็นไปอย่างมีทิศทาง และเดินได้เร็วยิ่งขึ้นได้


เครื่องช่วยเดิน เหมาะกับใครบ้าง

ผู้ป่วยที่ทำกายภาพบำบัด : เครื่องช่วยเดินเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยทำกายภาพบำบัดที่ไม่สามารถทรงตัวในขณะเดิน หรือผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรง การใช้เครื่องช่วยเดินอย่างอุปกรณ์ช่วยเดินแบบต่าง ๆ จึงเป็นตัวช่วยในการเดินที่ดี เพื่อให้การเคลื่อนที่เป็นไปอย่างง่าย และคล่องตัวยิ่งขึ้น อุปกรณ์ช่วยพยุงเดิน จะทำให้ลดอาการบาดเจ็บที่เกิดจากการใช้แรงเดินได้

ผู้สูงอายุ : การใช้เครื่องช่วยพยุงฝึกเดินในผู้สูงอายุ สามารถช่วยประคองให้ผู้สูงอายุทรงตัว และก้าวเดินได้อย่างมั่นคงมากขึ้น อุปกรณ์ช่วยเดินยังเป็นเครื่องทุ่นแรงในการก้าวเดินสำหรับผู้สูงอายุด้วย ที่สำคัญเครื่องช่วยเดินยังสร้างความปลอดภัยในขณะก้าวเดินได้ดีกว่าการเดินโดยไม่ใช่อุปกรณ์ช่วยเดินใด ๆ

ผู้พิการ : การใช้อุปกรณ์ช่วยเดินสำหรับผู้พิการ จะช่วยให้ผู้พิการพึ่งพาตนเอง และลดการขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแลได้มากขึ้น การใช้เครื่องช่วยเดินคนพิการยังส่งเสริมให้เกิดการออกกำลังกายโดยการใช้กล้ามเนื้อ หรืออวัยวะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเดิน  และอุปกรณ์ช่วยเดินยังสร้างสุขนิสัยที่ดี แถมยังทำให้คนพิการเกิดความรู้สึกที่ดีในขณะก้าวเดินได้อีกด้วย

อุปกรณ์ช่วยเดิน ราคา เท่าไหร่

ราคา อุปกรณ์ช่วยเดิน แบบต่าง ๆ จะมีราคาที่แตกต่างกันไปตามประเภทการใช้งาน สำหรับราคาอุปกรณ์ช่วยเดินที่จำหน่ายผ่านร้านขายอุปกรณ์การแพทย์ ‘ รักหมอ เมดิคอล ’ จะมีราคาดังนี้

 • Walker ช่วยเดิน ราคา เริ่มที่ 660 บาท
 • รถเข็นช่วยเดินผู้สูงอายุ ราคา เริ่มที่ 6,600 บาท
 • ไม้ค้ำยันรักแร้ ราคา เริ่มที่ 590 บาท
 • ไม้ค้ำยันศอก ราคา เริ่มที่ 400 บาท
 • ไม้เท้าขาเดียว ราคา เริ่มที่ 250 บาท
 • ไม้เท้า 3 ขา ราคา เริ่มที่ 450 บาท
 • ไม้เท้า 4 ขา ราคา เริ่มที่ 450 บาท
 • ไม้เท้าคนตาบอด ราคา เริ่มที่ 350 บาท


อุปกรณ์ช่วยเดิน มีทั้งหมดกี่แบบ อะไรบ้าง

1.ไม้ค้ำยัน

ไม้ค้ำยัน คือ อุปกรณ์ที่ช่วยในการเดิน โดยมีลักษณะเป็นขาแบบ 3 ขา หรือ 4 ขา ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับน้ำหนักเมื่อต้องการกดลงแรงในระหว่างการก้าวเดิน ไม้ค้ำยันจึงเป็นอุปกรณ์ช่วยพยุงตัวของผู้ใช้งาน ให้สามารถจับและยึดเป็นหลักในขณะก้าวเดินได้ ทำให้เดินไปด้านหน้าอย่างมีทิศทาง และยึดเกาะเพื่อทรงตัวได้

2.ไม้เท้า

ไม้เท้าเป็นอุปกรณ์ช่วยเดินสำหรับผู้ใช้งานที่มีการทรงตัวได้ดีอยู่บ้าง เพราะมีการออกแบบ อุปกรณ์ช่วยเดิน ชนิดนี้มาเพื่อใช้สำหรับพยุงเดินเท่านั้น การใช้ไม้เท้าในผู้สูงอายุที่มีการทรงตัวไม่ดีจึงไม่เหมาะสมเท่าไร เพราะการใช้อุปกรณ์ช่วยเดินอย่าง ไม้เท้า ผู้ใช้งานจำเป็นต้องมีการทรงตัวที่ดีอยู่บ้าง เพื่อช่วยประคองตัวได้อย่างคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้น

3.Walker ช่วยเดิน

วอคเกอร์ช่วยเดินเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคล่องตัว อุปกรณ์ช่วยเดินชนิดนี้ช่วยให้การเดินง่ายขึ้นกว่าการใช้ไม้เท้าหรือไม้ค้ำยัน แต่การใช้วอคเกอร์ก็อาจมีข้อจำกัด ตรงที่ผู้ใช้งานจะต้องใช้ความระมัดระวังในการเดิน ทั้งจะต้องมีกำลังแขนที่ดีอยู่บ้างเพื่อให้ วอคเกอร์ (Walker) เคลื่อนที่ไปด้านหน้า และนำตัวของผู้ใช้งานเคลื่อนที่ตามไป

4.รถเข็นช่วยเดิน

การใช้ รถเข็นช่วยเดิน เป็นการใช้อุปกรณ์ช่วยเดินผู้สูงอายุที่ใช้งานง่ายที่สุดในบรรดาเครื่องช่วยพยุงเดินทั้งหมด ตัวรถเข็น Rollator จะมีล้อ ที่มาพร้อมกับระบบเบรก ผู้ใช้งานสามารถเข็นไปด้านหน้าได้อย่างคล่องตัว และสะดวกมากยิ่งขึ้น ออกแรงเข็นแค่เพียงนิดเดียวเท่านั้น

การเลือกอุปกรณ์ช่วยเดิน ให้เหมาะกับการใช้งาน

 • ไม้เท้า 3-4 ขา : เหมาะกับผู้ป่วยที่มีอาการโรคข้อสะโพกเสื่อม
 • ไม้เท้ารูปต้ว T : เหมาะกับผู้สูงอายุทั่วไป ที่ยังสามารถเดินทรงตัวได้ดี
 • ไม้ค้ำยันศอก : เหมาะกับผู้ป่วยที่ขาแพลง ขาหัก มีอาการอัมพาตครึ่งท่อนล่าง รวมถึงผู้ป่วยมีอาการข้อสะโพกเสื่อม
 • ไม้ค้ำยันรักแร้ : เหมาะกับผู้ป่วยที่ขาหัก ขาแพลง รวมถึงมีอาการอัมพาตครึ่งท่อนล่าง
 • วอคเกอร์ ( Walker ) : เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการอัมพาตครึ่งซีก ข้อสะโพกเสื่อม โรครูมาตอยด์
 • รถเข็นช่วยเดิน : เหมาะกับผู้สูงอายุทั่วไป ที่สามารถเดินประครองตัวได้ปกติ หรือเดินทรงตัวได้ด้วยตัวเองได้
 • ไม้เท้าคนตาบอด : เป็นอุปกรณ์พยุงเดินสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการมองเห็น ตัวไม้เท้าคนตาบอดสามารถพับเก็บได้ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

วิธีการเลือกซื้อที่ช่วยพยุงเดิน ให้ปลอดภัยกับการใช้งานมากที่สุด

1.เช็คดูว่าใครเป็นผู้ใช้งานอุปกรณ์ช่วยเดิน : ควรพิจารณาจากผู้ใช้งานเป็นอันดับแรก เพราะผู้ใช้งานแต่ละคนมีข้อจำกัดในการใช้อุปกรณ์ช่วยเดินที่แตกต่างกันไป เช่น หากเป็นผู้สูงอายุก็อาจต้องการเครื่องช่วยเดินที่เน้นความปลอดภัยในการใช้งาน และจำเป็นต้องเลือกเครื่องช่วยเดินสำหรับช่วยในการทรงตัวของผู้ใช้งานมากเป็นพิเศษ

2.วัสดุ โครงสร้างของเครื่องช่วยเดิน : วัสดุที่นำมาผลิตอุปกรณ์ช่วยเดินจะมีผลกับการใช้งานด้วย เช่น หากเป็นอุปกรณ์ช่วยเดินชนิดโครงเหล็ก ก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่ แถมยังไม่เหมาะสมกับผู้ที่มีปัญหาแขนอ่อนแรง

ดังนั้นการเลือกอุปกรณ์ช่วยเดินจึงต้องพิจารณาจากโครงสร้างที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานเสมอ ในการเลือกซื้ออุปกรณ์ช่วยเดินควรเลือกที่ผลิตจากอลูมิเนียม หรือ ไม้ เพราะจะมีน้ำหนักเบา ทำให้ใช้งานได้อย่างสะดวก ไม่หนักจนเกินไป

3.ความปลอดภัยและความแข็งแรงในการใช้งานอุปกรณ์ช่วยเดิน : หากเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในระหว่างการพักฟื้น การเลือกใช้อุปกรณ์ช่วยเดินที่เน้นความปลอดภัยมากกว่าความคล่องตัว ก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ควรมองเป็นลำดับแรก

ร้านขายอุปกรณ์ช่วยเดิน ราคาส่ง-ปลีก

อุปกรณ์ช่วยเดิน เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยให้การเดินของผู้สูงอายุ ผู้ป่วย หรือผู้พิการคล่องตัว และสะดวกยิ่งขึ้น ช่วยลดอาการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้งานในขณะก้าวเดินได้ การเลือกใช้เครื่องช่วยเดินที่ดีและเหมาะสม จะช่วยให้การใช้ชีวิตของผู้ใช้งานสะดวกยิ่งขึ้น และลดการพึ่งพาการดูแลได้ด้วย

RAKMOR MEDICAL ร้านขายส่ง-ปลีก อุปกรณ์ช่วยเดินต่าง ๆ แบบครบวงจร ราคาถูก ส่งตรงจากโรงงานผลิตมาตรฐาน โครงสร้างแข็งแรงทนทาน ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการเดินได้เป็นอย่างดี พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานตลอด 24 ชม. โดยผู้เชี่ยวชาญโดยตรงรีวิวอุปกรณ์ช่วยเดิน

ประทับใจมาก ซื้ออุปกรณ์ช่วยเดินจากที่นี่ไป ราคาถูก เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำดีจริง ๆ 
–คุณณัฏฐา–

ซื้ออุปกรณ์ช่วยเดินวอคเกอร์พับได้ไป ราคาถูก แถมยังจัดส่งรวดเร็วมาก ๆ  
–คุณพรเพ็ญ–

เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำดีมาก ๆ แถมราคาอุปกรณ์ช่วยเดินก็ถูกกว่าที่คิดเอาไว้
–คุณมหิศร–