แสดงทั้งหมด 12 ผลลัพท์

จำหน่าย ถุงมือยาง ถุงมือแพทย์ ถุงมือหมอ ราคาส่ง-ปลีก ที่ถูกและคุ้มค่าที่สุด


ถุงมือยาง

ถุงมือยาง หรือ ถุงมือแพทย์ คือ ถุงมือยางที่ใช้สำหรับสวมใส่ในขณะที่แพทย์ทำการรักษาคนไข้ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาประเภทใด ส่วนใหญ่แพทย์จะต้องใส่ถุงมือยางเพื่อให้ถูกต้องตามหลักการแพทย์ และเพื่อสุขอนามัยที่ดีทั้งตัวผู้รับบริการเองและตัวแพทย์ด้วย ถุงมือยางหมอ หรือถุงมือแพทย์ สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวงการแพทย์ และวงการอุตสาหกรรม เนื้อหาสารบัญถุงมือยาง 1 ถุงมือยาง 2 ประเภทของถุงมือแพทย์ 2.1 ถุงมือยางแบบมีแป้ง 2.2 ถุงมือยางแบบไม่มีแป้ง 3 ถุงมือยางไนโตร 4 ถุงมือยางมีคุณสมบัติอย่างไร 5 ใช้ถุงมือยางดีอย่างไร 6 ข้อควรระวังเมื่อใช้ถุงมือยางทางการแพทย์ 7 ถุงมือยางพารา ราคา 8 ถุงมือยาง ราคาส่ง-ปลีก 9 ถุงมือยาง กล่องละเท่าไหร่ 10 ซื้อถุงมือยาง ที่ไหนดี

ทั้งนี้เพราะเป็นถุงมือยางที่มีลักษณะจำเพาะในด้านการใช้งาน เพื่อความปลอดภัยต่อสิ่งของที่จับต้อง และเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเองด้วย ถุงมือการแพทย์จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาคนไข้ และใช้งานจำนวนมากในแต่ละวัน โดยหากเป็นถุงมือยางทางการแพทย์จะมีลักษณะจำเพาะที่บาง กระชับ และมีความยืดหยุ่นสูงกว่าถุงมือยางทั่ว ๆ ไป

ประเภทของถุงมือแพทย์

ถุงมือแพทย์ เป็นถุงมือหมอที่แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ทั้งถุงมือยางแบบมีแป้ง และถุงมือยางแบบไม่มีแป้ง ซึ่งทั้ง 2 ประเภทก็จะมีลักษณะและความเหมาะสมด้านการใช้งานที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้

1.ถุงมือยางแบบมีแป้ง

ถุงมือยางมีแป้ง คือ ถุงมือยางที่มีแป้งอยู่ภายในและภายนอกถุงมือ เนื่องจากถุงมือยางมีลักษณะเฉพาะ โดยมีความหนืดในการใช้งาน เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดความลื่นขณะใช้งาน ดังนั้นถุงมือยางแบบมีแป้งจึงเป็นการใส่แป้งลงไปที่ถุงมือเพื่อลดความเฉื่อยให้กับถุงมือ ทำให้มีความลื่นและใช้งานได้ง่ายกว่าถุงมือยางแบบไม่มีแป้ง

แต่ทั้งนี้แป้งที่อยู่ในถุงมือยางอาจสร้างอาการระคายเคือง หรือสร้างอาการแพ้ให้กับผู้ใช้งานในขณะสวมถุงมือยางได้ ซึ่งถือว่าเป็นข้อเสียชนิดหนึ่งของถุงมือยางแบบมีแป้ง

2.ถุงมือยางแบบไม่มีแป้ง

ถุงมือยางไม่มีแป้ง คือ ถุงมือยางชนิดที่ไม่มีแป้งเป็นส่วนประกอบของถุงมือ โดยปกติแล้วถุงมือยางจะมีแป้งเป็นส่วนประกอบ ดังนั้นถุงมือยางแบบไม่มีแป้งจึงต้องเพิ่มขั้นตอนการผลิต คือต้องมีกระบวนการในการกำจัดแป้งออกไป ทำให้ถุงมือยางแบบไม่มีแป้ง มีความหนืดที่มากกว่าถุงมือยางแบบมีแป้ง เนื่องจากไม่มีแป้งเป็นส่วนช่วยให้ถุงมือลื่น และสร้างแรงเกาะได้มากกว่าถุงมือยางแบบมีแป้ง

อีกทั้งยังไม่สร้างอาการระคายเคืองหรือสร้างอาการแพ้ให้กับผู้ที่มีอาการแพ้แป้งของถุงมืออีกด้วย แต่เนื่องจากถุงมือยางแบบไม่มีแป้งเพิ่มขั้นตอนในการผลิตคือการกำจัดแป้ง จึงเพิ่มต้นทุนในการผลิตที่สูงกว่าถุงมือแบบมีแป้ง ดังนั้นถุงมือยางแบบไม่มีแป้งจึงมีราคาสูงกว่าถุงมือยางแบบมีแป้ง

ถุงมือยางไนโตร

ถุงมือยางไนโตร หรือ ถุงมือยางสีฟ้า คือ ถุงมือที่ไม่ได้ผลิตจากน้ำยางพารา ดังนั้นหากใครที่มีอาการแพ้น้ำยางพาราจึงไม่เกิดการแพ้หรือระคายเคือง เนื่องจากไม่ได้ใช้น้ำยางพาราเป็นสารตั้งต้นในการผลิต ถุงมือยางไนโตรเป็นถุงมือชนิด non-latex คือไม่ได้ผลิตจากยางธรรมชาติ เป็นกระบวนการผลิตจากไนโตรสังเคราะห์ที่นำมาผ่านกระบวนการจนกระทั่งผลิตเป็นถุงมือยาง

ถุงมือชนิดนี้มีความหนาและลื่นมากกว่าถุงมือที่ผลิตจากยางธรรมชาติ ดังนั้นจึงเกิดการลื่นหรือหยิบจับสิ่งของได้ยากกว่าถุงมือยางที่ผลิตจากยางธรรมชาติ ในขณะที่ความหนาเท่า ๆ กัน ถุงมือยางไนโตรจะมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าถุงมือยางธรรมชาติ ดังนั้นในปัจจุบันจึงมีการลดความหนาของถุงมือยางไนโตรเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นได้มากขึ้น

ถุงมือยางมีคุณสมบัติอย่างไร

1.ถุงมือยางเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สวมมือเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้มือสัมผัสกับสิ่งของโดยตรง ดังนั้นการใส่ถุงมือยางจึงสามารถช่วยป้องกันไม่ให้มือสัมผัสกับสิ่งของ โดยมีถุงมือยางเป็นตัวกั้นกลาง ซึ่งทำให้มือและนิ้วมือของผู้ใช้งานลดความเสี่ยงจากการสัมผัสกับสารเคมี และสิ่งปนเปื้อนที่อาจทำให้เกิดอาการแพ้ แถมยังสามารถช่วยปกป้องสิ่งสกปรกที่อยู่บนมือสัมผัสกับสิ่งของนั้นโดยตรงด้วย

2.ถุงมือยางช่วยลดแรงเฉื่อยในการหยิบ จับ สิ่งของต่าง ๆ โดยการใช้ถุงมือยางแบบไม่มีแป้งจะช่วยเพิ่มความเฉื่อย และป้องกันการลื่นไหลของสิ่งของได้ดียิ่งขึ้น

3.การใช้ถุงมือยางที่มีความหนา สามารถช่วยป้องกันความร้อน ฉนวนไฟฟ้าที่เป็นพาหะนำไฟฟ้า สำหรับการหยิบจับอุปกรณ์หรือสิ่งต่าง ๆ ที่อาจมีชนวนไฟฟ้าได้ด้วย

ใช้ถุงมือยางดีอย่างไร

1.การสวมถุงมือยาง หรือถุงมือทางการแพทย์ ช่วยลดการติดเชื้อจากคนไข้ไปสู่แพทย์ และสามารถช่วยลดการติดเชื้อหรือกระจายเชื้อจากการสัมผัสของแพทย์ไปสู่คนไข้ได้ ซึ่งในทางการแพทย์จะใช้ถุงมือยางในการวินิจฉัยและตรวจโรคทั่วไปทุกครั้ง ทั้งนี้เพราะถุงมือยางหรือถุงมือทางการแพทย์ถือว่าเป็นอุปกรณ์ส่วนแรกที่สามารถช่วยลดการติดเชื้อระหว่างกันได้เบื้องต้น

2.การตรวจโรคทางการแพทย์มักต้องใช้หรือหยิบจับอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ ที่อาจมีความแหลมคม ซึ่งการสวมถุงมือยางหรือถุงมือแพทย์ทุกครั้ง จะช่วยให้แพทย์หยิบจับอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ดีกว่า และป้องกันการลื่นหลุดขณะหยิบจับอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วย

3.ถุงมือยางหรือถุงมือแพทย์มีความกระชับ ทำให้การตรวจโรคหรือรักษาโรคต่าง ๆ ของแพทย์เพิ่มความคล่องตัว และยังสร้างความสะอาด ถูกสุขลักษณะทางการแพทย์ที่ดีด้วย

ข้อควรระวังเมื่อใช้ถุงมือยางทางการแพทย์

1.เนื่องจากถุงมือยางทางการแพทย์เป็นถุงมือที่ถูกผลิตออกมาเพื่อการแพทย์โดยเฉพาะ ดังนั้นหากไม่ได้ใช้ถุงมือยางทางการแพทย์เพื่อการแพทย์โดยเฉพาะ จึงอาจเป็นการใช้งานที่ผิดประเภท ไม่ตอบโจทย์การใช้งานได้ตรงจุด ดังนั้นจึงควรเลือกใช้ถุงมือยางเพื่อการแพทย์ หรือการรักษาทางการแพทย์โดยเฉพาะ

2.ไม่ควรใช้ถุงมือยางทางการแพทย์แบบแป้งกับผู้ที่มีอาการแพ้แป้งโดยเฉพาะ เพราะอาจสร้างอาการระคายเคืองหรืออาการแพ้ได้ ควรเลือกใช้ถุงมือยางทางการแพทย์แบบไม่มีแป้งเพื่อหลีกเลี่ยงการแพ้แป้งจะดีที่สุด

3.ถุงมือยางทางการแพทย์จะมีลักษณะเฉพาะคือบาง กระชับมือ และมีความยืดหยุ่นที่ดี จึงไม่เหมาะกับการหยิบจับอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ เพราะอาจหลุดมือหรือลื่นไหลได้ง่าย อีกทั้งยังมีความบางจนอาจทำให้ถุงมือขาดในระหว่างการใช้งานได้ ดังนั้นในขณะที่ใช้ถุงมือยางทางจึงควรตรวจสอบเสมอ ๆ ว่าถุงมือยางขาดแล้วหรือไม่ เพื่อเปลี่ยนถุงมือยางอันใหม่ต่อไป

ถุงมือยางพารา ราคา

ราคา ถุงมือแพทย์ ที่จัดจำหน่ายโดย Rakmor เริ่มต้นที่ กล่องละ xx บาท

หากเป็นถุงมือหมอสำหรับใช้ทางการแพทย์ที่ผลิตจากต่างประเทศโดยตรง แน่นอนเลยว่า ถุงมือยาง ราคา จะสูงกว่าถุงมือยางที่ผลิตจากโรงงานในประเทศไทย  ซึ่งเราจัดจำหน่ายถุงมือยาง ราคา ถูกกว่าการสั่งซื้อจากต่างประเทศ ถุงมือยาง มีคุณภาพได้มาตรฐานสูง ช่วยป้องกันเชื้อโรคได้เป็นอย่างดี

ถุงมือยาง ราคาส่ง-ปลีก

  • ถุงมือยาง ราคาส่ง เริ่มต้นที่ยอดสั่งซื้อ 50,000 บาท
  • ถุงมือยาง ราคาปลีก เริ่มต้นที่ 1 กล่อง 

ถุงมือยาง กล่องละเท่าไหร่

ถุงมือยาง ราคา กล่องละ xx บาท แต่หากว่ามีการสั่งซื้อถุงมือยาง ราคาส่ง แน่นอนเลยว่า ราคาถุงมือแพทย์ต่อกล่อง ก็จะมีราคาถูกลงไปอีก

ซื้อถุงมือยาง ที่ไหนดี

ท่านสามารถสั่งซื้อถุงมือยางกับเรา Rakmor ได้ เพราะเราขายถุงมือแพทย์ ราคาถูก พร้อมจัดส่งฟรี ! ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งท่านสามารถมั่นใจในคุณภาพของถุงมือยางได้เลย ว่ามีคุณภาพสูงอย่างแน่นอน 100% จัดจำหน่ายทั้งถุงมือยางที่ผลิตจากโรงงานผลิตถุงมือยางที่ผ่านการรองรับมาตรฐานสูง

ถุงมือยาง หรือ ถุงมือแพทย์ จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการแพทย์ และมีความเฉพาะในด้านการใช้งาน ดังนั้นการพิจารณาเลือกซื้อถุงมือยาง หรือถุงมือแพทย์จึงควรพิจารณาให้ดีก่อน ทั้งนี้เพื่อให้ได้ถุงมือยางที่ดี มีความปลอดภัย และเหมาะสมต่อการใช้งานที่มีความจำเพาะด้วย