fbpx

แสดงทั้งหมด 8 ผลลัพท์

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ หรืออุปกรณ์ในห้องแลป รักหมอ จัดจำหน่าย

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ คุณมักพบเห็นในห้องแลป ห้องเรียน หรือห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการต่างๆ แม้กระทั่งในหนัง ในละคร ภาพยนตร์ ซีรีส์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ก็มักจะเห็นอุปกรณ์วิทยาศาสตร์มากมายหลายประเภท อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้ในด้านการทดลอง วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น

ขวดแก้วรีเอเย่น (Reagent Glass Bottle)

ขวดแก้วรีเอเย่น สีชา YANCHENG

120.00 ฿700.00 ฿

อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ คืออะไร

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ คือ เครื่องมือที่ถูกใช้ภายในห้องปฏิบัติการและนอกห้องปฏิบัติ โดยการมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์และหาคำตอบต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์แต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกันออกไป  อุปกรณ์วิทยาศาสตร์มีอะไรบ้างเครื่องมือวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้างและประโยชน์ของอุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์เป็นอย่างไร มาหาคำตอบกัน

ประเภทของอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มีอะไรบ้าง

1. อุปกรณ์เคมี

อุปกรณ์เคมีเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองเกี่ยวกับสารเคมี หรือการทดลองที่มีสารเคมีเป็นส่วนประกอบ  อุปกรณ์เคมีอย่างเช่นเครื่องแก้วทั่วไปใช้ในห้องปฏิบัติการเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการบรรจุสารเคมี ใช้สำหรับเทสารเคมี เป็นอุปกรณ์ประกอบการทดลอง การระเหย ละลาย การต้ม การตกตะกอน ฯลฯ  อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองสารเคมี เช่น บีกเกอร์ หลอดทดลอง แท่งแก้ว หลอดหยด เป็นต้น

2. อุปกรณ์วิทยาศาสตร์เครื่องแก้ว

สำหรับอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เครื่องแก้วมีทั้งเครื่องแก้วทั่วไปและเครื่องแก้ววัดปริมาตรของเหลวใช้ในการวัดปริมาตรของเหลวที่ต้องการความแม่นยำสูง คุณลักษณะของเครื่องแก้ววัดปริมาตรจะประกอบไปด้วยขีดกำหนดปริมาตรหรือข้อความที่กำหนดระบบปริมาตรที่วัดได้อย่างแน่นอนและมีการกำหนดค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดในการวัดที่ยอมรับได้ เครื่องแก้ววัดปริมาตรเช่น กระบอกตวง ขวดวัดความถ่วงจำเพาะ ขวดกำหนดปริมาตร บิวเรต ปิเปต เป็นต้น

3. อุปกรณ์ห้องแลป

อุปกรณ์ห้องแลปคืออุปกรณ์ที่ถูกใช้ในการทดลองภายในห้องแลป ยกตัวอย่างเช่น กระจกสไลด์ มีทั้งแบบใสและแบบฝ้า ขวดแก้วรีเอเย่น ตะเกียงแก้วแอลกอฮอล์ บีกเกอร์ กระบอกตวงขวดรูปชมพู่ กรวยกรอง ตะเกียงบุนเสน ตัวควบแน่น ขาตั้งและแคลมป์ เป็นต้น อุปกรณ์ที่ใช้ทดลองในห้องแลปต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากล เพื่อให้ผลการทดลองออกมาแม่นยำมากที่สุดและเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติการด้วย

หลักแล้วๆ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป มีอะไรบ้าง

เมื่อพูดถึงเครื่องมือวิทยาศาสตร์โดยทั่วไป ปัจจุบันมีมากมายหลายประเภท เครื่องมือวิทยาศาสตร์แต่ละประเภทหรือแต่ละชิ้นล้วนแล้วแต่มีหน้าที่และมีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไป เราจึงขอหยิบยกเอาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่สามารถพบเห็นได้บ่อยมาแนะนำ มีดังต่อไปนี้

รวมเครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่

1. กระจกสไลด์

กระจกสไลด์มีทั้งแบบใสและแบบฝ้าเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ ห้องทดลองหรือห้องแลป วัสดุที่ใช้เป็นฐานวางตัวอย่างงานที่เราต้องการมองผ่านกล้องจุลทรรศน์ ส่วนใหญ่กระจกสไลด์จะถูกใช้ในกล้องจุลทรรศน์ทางด้านวิทยาเนื่องจากกล้องจุลทรรศน์ทางด้านวิทยาจะใช้แสงแบบส่องผ่านเหมาะกับการใช้กระจกสไลด์ได้เป็นอย่างดี

2. กระจกปิดสไลด์

กระจกสไลด์มักใช้คู่กับกระจกปิดสไลด์ ถูกใช้ในห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน ห้องแล็บหรือห้องทดลองต่างๆ เช่นเดียวกัน ซึ่งใช้สำหรับปิดบนกระจกสไลด์เพื่อกดตัวอย่างงานให้ราบไปบนกระจก แถมยังเป็นการป้องกันไม่ให้เลนส์กล้องจุลทรรศน์นั้นสัมผัสกับตัวอย่างงานโดยตรงด้วย

3. ขวดแก้วรีเอเย่น

ขวดแก้วรีเอเจ้นท์ หรือขวดแก้มรีเอเย่น (Reagent Glass Bottle)  เป็นขวดแก้วที่ใช้เพื่อเก็บตัวอย่างงานสารเคมีต่างๆ ขวดแก้วรีเอเย่น ดีจะต้องผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงหรือผลิตจากวัสดุเกรดดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในระดับสากลเพื่อการทดลองหรือเพื่อตรวจสอบทางการแพทย์  ขวดแก้วรีเอเย่นที่ได้รับความนิยมมีขวดแก้วรีเอเย่นแบบใสและขวดแก้วรีเอเย่นแบบสีชา

ประโยชน์ของอุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์

1.ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผลิตจากวัสดุอย่างดีมีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน ช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำต่อการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์สามารถนำผลลัพธ์ที่ได้ไปต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ

2.ป้องกันอันตราย

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ช่วยหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารเคมีโดยตรงของผู้ทดลองเพราะการสัมผัสกับสารเคมีอันตรายโดยตรงนั้นย่อมมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ อย่างเช่นผิวหนังลอกเปื่อย ไหม้ แสบร้อน คัน ระคายเคือง เป็นต้น

3.เพิ่มความรวดเร็วในการทดลอง

อุปกรณ์ทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์หรือเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์ ช่วยให้การทดลองเป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องแคล่ว ช่วยลดระยะเวลาในการทดลอง ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วมากขึ้น

4.ดีต่อนักเรียน นักศึกษา

อุปกรณ์ทดลองทางวิทยาศาสตร์มีประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา หรือมือใหม่หัดทำการทดลองใช้เพื่อค้นคว้าหาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้การทดลองจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยในระหว่างการทดลอง

5.ดีต่อเด็กๆ

อุปกรณ์ทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์มีประโยชน์ต่อเด็กๆ เป็นอย่างมาก เพื่อให้เด็กๆ ได้คุ้นชินกับการใช้อุปกรณ์ทดลองต่างๆ เกิดเป็นแรงบันดาลใจขึ้นมา เด็กคือวัยแห่งการเรียนรู้และเป็นอนาคตของชาติ เด็กๆ สามารถต่อยอดแนวความคิดได้อย่างไม่รู้จบ

รักหมอ บริษัทขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ราคาถูก

คุณจะเห็นได้ว่าอุปกรณ์ทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์นั้นมีความสำคัญอย่างมากและมีข้อดีต่างๆ มากมาย สำหรับผู้ที่กำลังมองหาอุปกรณ์ทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์หรือเครื่องมือทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ อย่างที่เราได้แนะนำไปแล้วในตอนต้นว่าจะต้องเลือกอุปกรณ์ทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากลเป็นอุปกรณ์ที่ผลิตจากวัสดุเกรดดีเพื่อให้ผลการทดลองมีประสิทธิภาพและผลการทดลองเกิดความแม่นยำมากที่สุด ราคาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เท่าไหร่ อุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์แต่ละชนิดหรือแต่ละประเทศมีราคาที่แตกต่างกันออกไป ในขณะเดียวกันก็มีหน้าที่หรือวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปด้วย

ถ้าคุณกำลังมองหาอุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์ที่ดี มีคุณภาพ และมาตรฐานในระดับสากลเราขอแนะนำ รักหมอ  บริษัทขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ มีอุปกรณ์ทดลองด้านวิทยาศาสตร์ให้คุณเลือกซื้อมากมาย สั่งซื้อได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่นี่ขายอุปกรณ์ทดลองด้านวิทยาศาสตร์ทั้งราคาปลีกและราคาส่ง อุปกรณ์ทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ทุกชิ้นมีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากลแน่นอนทั้งหมดนี้ก็คือสาระดีๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์หรือเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆ คุณจะเห็นได้ว่าอุปกรณ์วิทยาศาสตร์มีประโยชน์อย่างมาก ในขณะเดียวกันก็มีหลายแบบหลายประเภท มีวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป อุปกรณ์ทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ย่อมให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำในขณะเดียวกันก็เพิ่มความปลอดภัยในระหว่างการทดลองได้ด้วย

ถ้าหากคุณกำลังมองหาอุปกรณ์ทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ Rakmor คือตัวเลือกที่ดีที่สุด แหล่งจำหน่ายขายอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค ครุภัณฑ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แบบครบวงจร จำหน่ายขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์มากมาย มีให้คุณเลือกหลายชิ้น หลายแบบ คัดสรรเฉพาะสินค้าเกรดดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในระดับสากลมาจำหน่ายให้กับคุณในราคาถูก ขายทั้งราคาปลีกและราคาส่ง จำหน่ายขาย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ | อุปกรณ์ในห้องแลป มากมายหลายชนิด อาทิเช่น ขวดแก้วรีเอเย่น กระจกสไลด์ กระจกปิดสไลด์ ตะเกียงแก้ว แอลกอฮอล์ เป็นต้น