แสดง %d รายการ

เครื่องวัดความชื้นในอากาศ คืออะไร เช็คระดับความชื้นได้อย่างแม่นยำ

เครื่องวัดความชื้นในอากาศ

เครื่องวัดความชื้นในอากาศ เป็นเครื่องมือใช้วัดอุณหภูมิและความชื้น ช่วยเช็คความชื้นในอากาศ เนื่องจากอุณหภูมิและความชื้นเป็นตัวการที่ส่งผลต่อสุขภาพ รวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เราไม่มีทางรู้เลยว่าอากาศรอบตัวมีอุณหภูมิเท่าไหร่ แม้จะสัมผัสได้จากความร้อนและความเย็น แต่ถ้าเราทราบค่าที่ชัดเจนทำให้อุ่นใจมากขึ้น เครื่องมือวัดความชื้นของอากาศเรียกว่า thermometer ปัจจุบันนิยม thermometer digital หรือเครื่องอุณหภูมิและวัดความชื้นในอากาศแบบดิจิตอลเพราะสามารถอ่านค่าได้ง่ายกว่า

Original price was: 1,350.00 ฿.Current price is: 950.00 ฿.

การวัดความชื้นในอากาศ 

การวัดความชื้นในอากาศ อันดับแรกต้องเข้าใจก่อนว่าอากาศที่มีความชื้นมาก คือ อากาศที่มีปริมาณไอน้ำปะปนอยู่มาก ส่วนอากาศที่มีความชื้นน้อย คือ อากาศที่มีปริมาณไอน้ำปะปนอยู่น้อย ความชื้นในอากาศ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งจะมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับความดันและอุณหภูมิ ค่าความชื้นในบรรยากาศ นิยมวัด 2 รูปแบบ ได้แก่

1.การวัดความชื้นสัมพัทธ์

คือ อัตราส่วนของความดันไอน้ำที่มีอยู่จริง ต่อ ความดันไอน้ำอิ่มตัว หากอากาศอิ่มตัว ความสัมพัทธ์คือ 100% หมายความว่ามีความชื้นอยู่เต็มอากาศ เช่น ช่วงที่ฝนตกใหม่ๆ

2.การวัดความชื้นสัมบูรณ์

คือ การวัดปริมาณของไอน้ำในอากาศเป็นกรัม ต่อ อากาศชื้นหนัก 1 กิโลกรัม หรือเรียกว่าอัตราส่วนระหว่างมวลน้ำที่มีอยู่จริง ต่อ ปริมาตรอากาศ

การวัดความชื้นในอากาศ มีความสำคัญมากๆ มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ส่งผลต่อสุขภาพ ร่างกาย สิ่งของเครื่องใช้ มีความสำคัญต่อภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงภาคการเกษตรหรือการเพาะปลูก

อุปกรณ์ใช้วัดความชื้นและอุณหภูมิของอากาศ คืออะไร ?

เครื่องมือวัดความชื้นในอากาศ คือ เครื่องมือตรวจจับความชื้นในอากาศ นอกจากนั้นยังใช้วัดอุณหภูมิในอากาศได้ด้วย เป็น เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ หรือ เครื่องมือวัดความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ ปัจจุบันตัววัดความชื้นในอากาศมีความทันสมัยมากขึ้น มีการพัฒนามาหลายรุ่น หลายแบรนด์ บางรุ่นแสดงผลแบบหน้าปัดเข็ม บางรุ่นแสดงผลบนหน้าจอดิจิทัล

หลักการทำงานของเครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ มีอะไรบ้าง?

เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ มีเซนเซอร์ในการตรวจจับความชื้นในอากาศ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีหลักการทำงาน 3 แบบ ได้แก่

1.เซ็นเซอร์ โครงสร้างภายในประกอบด้วยฟิล์มบาง ผิวเคลือบด้วยอิเล็กโตรดโลหะป้องกันฝุ่นและแสงแดด ความชื้นจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่า Dielectric Constant ซึ่งเป็นฉนวน ทำให้เกิดการผันผวนที่ค่าความต้านทานหรือสารนำตัว หากค่าความชื้นสัมพัทธ์เปลี่ยนไป 1% ค่าความจุไฟฟ้าจะเปลี่ยนไป 0.2-0.5 pF เซ็นเซอร์นี้ถูกใช้อย่างกว้างขวางในภาคอุตสาหกรรม

2.โครงสร้างภายในเซ็นเซอร์ประกอบด้วยอิเล็กโตรดโลหะ 2 ส่วน วางบนฐาน หลักการทำงาน วัดจากการเปลี่ยนค่าอิมพีแดนซ์ ของวัสดุดูดความชื้น เมื่อเซ็นเซอร์ดูดซับไอน้ำและไอออน  ค่าความนำไฟฟ้าของตัวกลางจะเพิ่มขึ้น เมื่อความต้านทานเปลี่ยนไปตามความชื้นจะเกิดกระแสไฟไหลในวงจร กระแสไฟจะแปลงเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ส่งต่อไปยังวงจรต่างๆ

3.เซ็นเซอร์ใช้วัดความชื้นสัมบูรณ์ อาศัยการคำนวณความแตกต่างระหว่าง ค่าการนำความร้อนของอากาศแห้งกับไอน้ำ โครงสร้างภายในประกอบด้วยเทอร์โมมิสเตอร์ตัวหนึ่งบรรจุในแคปซูลที่มีก๊าซ อีกตัววางในบรรยากาศ กระแสไฟฟ้าถูกส่งผ่านเทอร์โมมิสเตอร์ทั้ง 2 ตัว จนมีอุณหภูมิสูงขึ้นและความร้อนที่กระจายออกจากเทอร์โมมิสเตอร์ในแคปซูลจะมากกว่าเทอร์โมมิสเตอร์ที่อยู่ในบรรยากาศ ความแตกต่างของอุณหภูมินี้เป็นความแตกต่างของการนำความร้อนของไอน้ำเทียบกับไนโตรเจนแห้ง ทำให้ความแตกต่างค่าความต้านทานของเทอร์โมมิสเตอร์เป็นสัดส่วนโดยตรงกับความชื้นสัมบูรณ์

ประโยชน์ของอุปกรณ์ที่ใช้วัดความชื้นของอากาศ มีอะไรบ้าง

  • มีประโยชน์ในอุตสาหกรรมงานก่อสร้าง ความชื้นอาจส่งผลต่อความมั่นคงของโครงสร้างอาคาร การตรวจสอบความชื้นของวัสดุก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้งาน ทำให้โครงสร้างแข็งแรง มีมาตรฐาน
  • มีประโยชน์ต่อภาคการเกษตร เพื่อรักษาความสดใหม่ของพืชผล ช่วยให้ผักสด และการวัดความชื้นในดินช่วยให้พืชผลเจริญเติบโตได้ดี
  • มีประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ความชื้นอาจส่งผลต่อการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนั้นยังใช้ตรวจสอบความชื้นในสินค้า ใช้ในห้องควบคุมความชื้น ห้องปฏิบัติการ ห้องแช่แข็ง ฯลฯ
  • มีประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ความชื้นอาจส่งต่อสุขภาพ เมื่อสามารถทราบค่าความชื้นในอากาศ สามารถป้องกันได้ เช่น ใช้เครื่องทำความชื้นหรือเครื่องลดความชื้น

เครื่องวัดความชื้นในอากาศ มีแบบไหนบ้าง

เครื่องวัดความชื้นในอากาศ ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นแบบดิจิตอล สามารถใช้งานง่าย อ่านค่าง่าย มีความทันสมัย สะดวกต่อการพกพาและมีความแม่นยำสูง สำหรับเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นแบบดิจิตอล ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน มีดังนี้

1.เครื่องวัดความชื้นในอากาศ แบบมีหัววัดภายนอก

เหมาะที่จะนำไปใช้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำมาก หรือพื้นที่ที่ไม่สามารถนำตัวเครื่องวัดอุณหภูมิเข้าไปได้

2.เครื่องวัดความชื้นในอากาศ แบบบันทึกข้อมูล

เหมาะที่จะนำไปใช้งานที่ต้องการข้อมูลของอุณหภูมิความชื้นในบริเวณนั้นๆ เพื่อนำเอาข้อมูลมาวิเคราะห์

3.เครื่องวัดความชื้นในอากาศ แบบพกพา

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นแบบพกพา เหมาะสำหรับนำไปวัดในภาคสนาม นอกสถานที่เพราะมีขนาดกะทัดรัด พกพาง่าย สะดวกต่อการใช้งาน

4.เครื่องวัดความชื้นในอากาศ เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์

เหมาะสำหรับนำไปใช้งานในที่ร่ม ติดผนังหรือตั้งโต๊ะ มีขนาดเล็ก ประหยัดพื้นที่ มีทั้งแบบมีหัววัด ที่สามารถวัดอุณหภูมิภายนอกได้

เครื่องวัดความชื้นในอากาศ ราคา เท่าไหร่

เครื่องวัดความชื้นในอากาศ ราคาไม่แพงอย่างที่คิด เริ่มต้นที่ราคา 7xx แถมยังสามารถสั่งซื้อได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ เลือกแหล่งขายที่เชื่อถือได้ แบรนด์ที่เชื่อถือได้ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทั่วโลกให้การยอมรับ มีการรับประกันอย่างดี

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ ซื้อที่ไหนได้บ้าง 

มองหาเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศแบบดิจิตอล ทันสมัย สามารถติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อได้เลยที่ Rakmor.com สินค้ามีการรับประกันอย่างดี จำหน่ายของแท้ แบรนด์แท้ คุณภาพดี มีมาตรฐาน มีความแม่นยำสูง คุ้มค่า ไม่ผิดหวัง

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศจะเห็นได้ว่ามีความสำคัญมากๆ ต่อทุกภาคส่วน อากาศคือสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา และเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามีค่าความชื้นเท่าไหร่ ความชื้น มีผลต่อหลายสิ่งหลายอย่าง นอกจากส่งผลต่อสิ่งของ หรือวัตถุต่างๆ แล้ว ยังมีผลต่อสุขภาพของเราโดยตรงด้วย ดังนั้น เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศจะทำให้คุณทราบ จนสามารถป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่างๆ ขึ้นนั่นเอง