แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์

ไม้เท้าคนตาบอด พกพาได้สะดวก ราคาถูก ขายส่ง-ปลีก แบบคุ้มค่าที่สุด

ไม้เท้าคนตาบอด

ไม้เท้าคนตาบอด เป็นอุปกรณ์ช่วยเดินสำหรับคนตาบอดที่ช่วยในการนำทาง สร้างความรับรู้ในทางต่างระดับหรือสิ่งกีดขวางที่อยู่ตรงหน้า เพราะคนตาบอดเป็นผู้พิการทางสายตาที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น จึงไม่อาจทราบได้ว่าทางข้างหน้ามีลักษณะเป็นเช่นไร ซึ่งทำให้เป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตประจำวัน หรือคนตาบอดในบางรายจำเป็นต้องพึ่งพาคนอื่น จนกระทั่งตนเองไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างคนปกติ การใช้ไม้เท้าสำหรับคนตาบอดจึงช่วยแก้ปัญหาบางประการที่เกี่ยวข้องกับการเดินหรือการใช้ชีวิตประจำวันของคนตาบอดได้ โดยไม้เท้าคนตาบอดเป็น อุปกรณ์ช่วยเดิน ที่จำเป็นสำหรับคนตาบอดที่ช่วยให้การดำเนินชีวิตในสังคมนั้นง่ายขึ้น

เนื้อหาสารบัญไม้เท้าคนตาบอด
1 ไม้เท้าคนตาบอด
2 องค์ประกอบของไม้เท้าคนตาบอด
3 ไม้เท้าคนตาบอด ราคา
4 ไม้เท้าคนตาบอดในอดีต
5 ข้อดีไม้เท้าคนตาบอด
6 ไม้เท้าคนตาบอดในปัจจุบัน
7 วิธีการใช้งานไม้เท้าคนตาบอด
8 ไม้เท้าคนตาบอด ราคาส่ง-ปลีก


องค์ประกอบของไม้เท้าคนตาบอด

ไม้เท้าคนตาบอดจะต้องมีลักษณะที่เหมาะสม ทั้งจะต้องมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน เพราะคนตาบอดไม่สามารถมองเห็นอุปสรรคหรือปัจจัยที่ทำให้การเดินลำบาก ดังนั้นองค์ประกอบของไม้เท้าคนตาบอดจะต้องเน้นความมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยองค์ประกอบของไม้เท้าคนตาบอดที่ดีควรมีดังนี้

1.ไม้เท้าคนตาบอดต้องมีด้ามจับที่ถนัดมือและผลิตจากวัสดุที่มีความปลอดภัย ไม่หลุดลื่นง่ายในระหว่างการจับ

2.ไม้เท้าคนตาบอดที่ดีควรมีสายคล้องมือเพื่อป้องกันไม้เท้าหลุดจากมือ

3.ตัวด้ามไม้เท้าคนตาบอดจะต้องไม่มีสื่อนำไฟฟ้า เพราะคนตาบอดจะต้องใช้ไม้เท้าในการแตะหรือสัมผัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเพื่อทราบว่าเป็นอะไร หากไม้เท้าคนตาบอดไม่เป็นเป็นสื่อนำไฟฟ้า ตัวไม้เท้าของคนตาบอดจะได้ไม่ทำปฏิกิริยากับคนตาบอดจนอาจเกิดอันตราย

4.ส่วนปลายของไม้เท้าคนตาบอดจะต้องมีลักษณะที่เหมาะสม ถูกออกแบบมาเพื่อเหมาะสมกับพื้นผิวทุกชนิด ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน

5.ควรมีปลาย ไม้เท้าสำหรับคนตาบอด ในลักษณะกลมหรือมน

6.ด้ามไม้เท้าคนตาบอดอาจพับเก็บได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนตาบอดหรือไม่ก็ได้

7.ไม้เท้าคนตาบอดจะต้องผลิตจากวัสดุที่มีความปลอดภัยในการจับหรือการถือ ซึ่งปัจจุบันนิยมใช้วัสดุจากอลูมิเนียมในการผลิตไม้เท้าคนตาบอด

ไม้เท้าคนตาบอด ราคา

ราคา ไม้เท้าคนตาบอด RAKMOR เริ่มต้นที่ xxx บาท

ก่อนการเลือกซื้อไม้เท้าสำหรับคนตาบอด ต้องเปรียบเทียบราคาของไม้เท้าคนตาบอดแต่ละอันให้ดี ๆ ว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้าง และแน่นอนเลยว่าถ้าเป็นไม้เท้าคนตาบอดอัจฉริยะที่มีเสียงพูด ราคาไม้เท้าคนตาบอด ก็จะสูงกว่าไม้เท้าคนตาบอดแบบธรรมดาทั่วไป

ไม้เท้าคนตาบอดในอดีต

ไม้เท้าคนตาบอดในอดีตขณะที่ยังไม่มีการพัฒนาเพื่อให้ถูกสุขลักษณะและสร้างความปลอดภัยให้แก่คนตาบอดนั้น จะมีลักษณะที่เป็น ไม้เท้า แบบธรรมดาที่ผลิตออกมาเพื่อมีวัตถุประสงค์ในการนำทางหรือทราบลักษณะคร่าว ๆ ของอุปสรรคด้านหน้าเท่านั้น โดยส่วนใหญ่มักผลิตไม้เท้าคนตาบอดจากวัสดุชนิดใดก็ได้ที่มีลักษณะเป็นด้ามยาว ไม่เน้นความปลอดภัยในการใช้งานเท่าไร เพราะในอดีตการคำนึงถึงความปลอดภัยต่อคนตาบอดยังมีน้อย และยังไม่มีการคิดค้นวัสดุที่หรือรูปแบบที่เข้ากันได้ดีกับคนตาบอด ดังนั้นไม้เท้าคนตาบอดในอดีตจึงเป็นไม้เท้ายาว ไม่มีด้ามจับที่ถนัดมือและผลิตจากวัสดุที่เป็นไม้ชนิดธรรมดาเท่านั้น

การเป็นผู้พิการทางสายตายังเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมาก ๆ ปัจจุบันนี้มีการพัฒนาและยกระดับไม้เท้าคนตาบอดจากอดีตให้มีความทันสมัย และตอบโจทย์การใช้งานของคนตาบอดให้หลากหลายขึ้น ที่สำคัญเน้นความปลอดภัยและความเหมาะสมในการใช้งาน จึงมีการคัดเลือกวัสดุที่มีความเหมาะสม และยังมีการปรับเปลี่ยนรูปทรงของไม้เท้าคนตาบอดให้จับถนัดมือ เพิ่มวัสดุในการจับไม่ให้หลุดลื่นง่าย และยังสามารถพับเก็บได้ เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการใช้งาน โดยคนตาบอดสามารถพับเก็บได้ด้วยตนเอง และนำมากางใช้งานได้ด้วยตนเองอีกด้วย

ข้อดีไม้เท้าคนตาบอด

1.ไม้เท้าคนตาบอดช่วยนำทางให้ผู้พิการทางสายตาสามารถไปในทิศทางที่ต้องการได้

2.ไม้เท้าคนตาบอดช่วยบอกลักษณะของพื้นผิวที่อยู่ด้านหน้า หรืออุปสรรคระหว่างทาง โดยคนตาบอดสามารถใช้ไม้เท้าคนตาบอดสัมผัสเพื่อทราบลักษณะ รูปทรง หรือขนาดของอุปสรรคนั้น ๆ ได้ เพื่อคำนวณทิศทางในการก้าวเดิน หรือการหลีกหนีอุปสรรคนั้น ๆ

3.ไม้เท้าคนตาบอดช่วยสร้างความมั่นใจให้กับคนตาบอดในการก้าวเดิน และเพิ่มความปลอดภัยต่อการเดินของคนตาบอดได้ เพราะการใช้ไม้เท้าคนตาบอดในการช่วยเดิน เปรียบเสมือนกับคนตาบอดได้มองเห็นเส้นทางที่อยู่ด้านหน้าในระดับหนึ่ง

4.ไม้เท้าคนตาบอดช่วยให้การดำเนินชีวิตของคนตาบอดเป็นไปอย่างง่ายขึ้น ลดการพึ่งพาตนเองจากผู้อื่น และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้สะดวกยิ่งขึ้น

ไม้เท้าคนตาบอดในปัจจุบัน

ปัจจุบันมีการพัฒนาและยกระดับไม้เท้าคนตาบอดอย่างมากมาย ทั้งนำนวัตกรรม+วัสดุที่สร้างความอัจฉริยะสำหรับการบอกทิศทาง และการนำทางให้กับคนตาบอด โดยมีการปรับประยุกต์นำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นสื่อผสมสำหรับบอกทางและบอกถึงอุปสรรคในระหว่างทางเดินด้วย ไม่ว่าจะเป็นการบอกลักษณะของพื้นผิว สิ่งกีดขวางต่าง ๆ และยังมีการยกระดับการผลิตไม้เท้าคนตาบอดจากการเลือกใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบา เน้นความปลอดภัยและทันสมัย ที่สำคัญยังจะต้องเหมาะสมกับคนตาบอดและใช้งานได้ง่ายยิ่งกว่าด้วย

วิธีการใช้งานไม้เท้าคนตาบอด

1.ไม้เท้าคนตาบอดที่ไม่สามารถพับเก็บได้ คนตาบอดสามารถนำมาใช้ในการนำทางได้ทันที แต่หากเป็นไม้เท้าชนิดพับเก็บได้ จะต้องมีการกางเพื่อนำออกมาใช้งานก่อน

2.ไม้เท้าคนตาบอดบางชนิดจะมีสายคล้องมือให้คนตาบอดจับหรือคล้องไว้ เพื่อความถนัดมือและกันไม่ให้มีการลื่นหลุดในระหว่างการเดิน โดยคนตาบอดสามารถสอดมือเข้าไปด้านใน และใช้มือจับกับด้ามที่จับของไม้เท้าได้พร้อม  ๆ กัน

3.สามารถใช้ไม้เท้าคนตาบอดในการนำทางด้วยการแตะ หรือสัมผัสกับสิ่งกีดขวางที่อยู่ด้านหน้าได้ทันที เพื่อช่วยหลีกหนีอุปสรรคที่พบหรือเดินไปยังเส้นทางที่ปลอดภัยกว่า

ไม้เท้าคนตาบอด ราคาส่ง-ปลีก

ขายส่ง-ปลีกไม้เท้าคนตาบอด ที่ตอบโจทย์การใช้งานได้เป็นอย่างดี ด้ามจับมีความแข็งแรงทนทาน ซึ่งท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ไม้เท้าคนตาบอด จึงกลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ ที่ช่วยให้การดำรงชีวิตของคนตาบอดเป็นไปอย่างเรียบง่ายและคล่องตัวยิ่งขึ้น ซึ่งสำหรับคนตาบอดบางรายนั้น การใช้ไม้เท้าคนตาบอดเปรียบเสมือนการมีดวงตาเพื่อบอกทิศทางและสิ่งกีดขวางที่อยู่ตรงหน้าได้เลยทีเดียว และในคนตาบอดบางรายไม้เท้ากลายเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่สำคัญสำหรับพวกเขาเลย  เพราะไม้เท้าคนตาบอดสามารถช่วยให้การเดิน หรือดำรงชีวิตประจำวันของคนตาบอดเป็นไปอย่างคล่องตัวและลดการพึ่งพาลงได้

รีวิวไม้เท้าคนตาบอด

ซื้อไม้เท้าคนตาบอดกับที่นี่ ผมรู้สึกว่าคนป่วยใช้งานได้คุ้มค่ามาก ๆ ครับ 
-คุณกอล์ฟ-

ไม้เท้าคนตาบอดตอบโจทย์ผู้มีปัญหาอย่างมาก ซื้อไม้เท้าสำหรับคนตาบอดกับที่นี่ ราคาถูกจริง ๆ 
-คุณมด-

ที่นี่จัดส่งไม้เท้าคนตาบอดไวมาก ๆ รอไม่นาน คนที่มีปัญหาทางสายตาทันใช้พอดีค่ะ
-คุณอ็อฟ-