แสดง %d รายการ

รถเข็นอาบน้ำ อเนกประสงค์ ที่คุ้มค่ากับการใช้งานผู้สูงอายุ ราคาส่ง-ปลีก

รถเข็นอาบน้ำผู้สูงอายุ

รถเข็นอาบน้ำผู้สูงอายุ คือ อุปกรณ์ที่ช่วยเหลือผู้ป่วยให้สามารถเคลื่อนที่พาร่างกายไปอาบน้ำชำระล้างร่างกายได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น การเลือกใช้รถเข็นอาบน้ำโดยเฉพาะจึงตอบโจทย์ผู้ดูแลและผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี ทำให้การอาบน้ำในแต่ละวันเป็นเรื่องที่ง่าย โดยรถเข็นอาบน้ำผู้ป่วยมีลักษณะที่ต่างจาก รถเข็นผู้ป่วยแบบธรรมดา เพราะจะมีการออกแบบและสร้างคุณสมบัติพิเศษโดยเฉพาะให้เหมาะกับห้องน้ำหรือพื้นที่ที่มีความเปียกชื้น

ซึ่งสถานที่เหล่านี้ล้วนเป็นสถานที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุพื้นลื่นได้ง่าย อีกทั้งโครงสร้างของรถเข็นอาบน้ำผู้ป่วยก็จะต้องถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้สามารถสัมผัสน้ำได้บ่อยครั้ง ดังนั้น รถเข็นอาบน้ำ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยให้การอาบน้ำของผู้ป่วย รวมไปถึงผู้ที่ดูแลผู้ป่วยลดการใช้แรงในการยก หรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมายังสถานที่อาบน้ำได้ดีขึ้น


รถเข็นอาบน้ำ เหมาะกับใครบ้าง

1. สำหรับผู้ป่วย

รถเข็นผู้ป่วยสแตนเลสอาบน้ำ (แบบอาบน้ำได้) เหมาะกับผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ด้วยตนเอง หรืออาจเคลื่อนไหวร่างกายได้ไม่สะดวก ซึ่งทำให้อาจเกิดความเสี่ยงในระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมายังห้องน้ำหรือห้องอาบน้ำได้ ดังนั้น รถเข็นอาบน้ำ จึงถูกออกแบบมาเพื่อรองรับให้ครบทุกความต้องการของผู้ป่วย

รถเข็นอาบน้ำผู้ป่วยยังถูกออกแบบด้วยวัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องสัมผัสกับน้ำบ่อยครั้ง จึงทำให้เรถเข็นอาบน้ำเหมาะสมกับการใช้งานในห้องน้ำหรือห้องอาบน้ำอย่างมาก ๆ การใช้รถเข็นอาบน้ำที่มีการออกแบบมาเป็นอย่างดีสามารถป้องกันการเกิดสนิมจากการเปียกน้ำ แถมยังมีคุณสมบัติพิเศษของล้อเลื่อนที่ป้องกันการลื่นอีกด้วย

2. สำหรับผู้สูงอายุ

สำหรับผู้สูงอายุที่เคลื่อนไหวร่างกายได้ลำบาก การใช้รถเข็นอาบน้ำสำหรับผู้สูงอายุถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีอย่างมาก ๆ เพราะรถเข็นอาบน้ำจะช่วยให้การอาบน้ำสำหรับผู้สูงอายุนั้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เพราะการเคลื่อนไหวที่ไม่คล่องตัวของผู้สูงอายุนั้นไม่เหมาะสมกับการเดินเข้าห้องน้ำหรือห้องอาบน้ำ รวมไปถึงการเดินไปยังพื้นที่ที่เปียกชื้น ซึ่งอาจทำให้ผู้สูงอายุนั้นหกล้มหรือเกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้นการเลือกใช้ รถเข็นอาบน้ำสแตนเลส ในผู้สูงอายุจึงช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ อีกทั้งยังทำให้ผู้สูงอายุอาบน้ำได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วย

3. สำหรับผู้พิการ

รถเข็นอาบน้ำสแตนเลสยังเหมาะกับผู้พิการที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ หรืออาจดูแลตนเองได้ไม่เต็ม 100% การนั่งบนรถเข็นอาบน้ำเพื่อทำกิจกรรมอาบน้ำของผู้พิการจึงเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการได้เป็นอย่างดีเช่นกัน อีกทั้งรูปแบบของรถเข็นอาบน้ำคนพิการยังไม่ทำให้เกิดสนิม ซึ่งถือว่าเป็นข้อแตกต่างอย่างเด่นชัดระหว่างรถเข็นธรรมดาที่อาจเกิดสนิมจนก่อให้เกิดการสะสมของเชื้อโรคได้

การเลือกใช้รถเข็นอาบน้ำสแตนเลสในผู้พิการจึงช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการและผู้ดูแลได้อย่างคล่องตัว ซึ่งผู้พิการหลาย ๆ คนที่ยังสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้บ้าง ก็สามารถอาบน้ำได้ด้วยตนเองในขณะที่นั่งบนรถเข็นได้อีกด้วย

รถเข็นอาบน้ำผู้ป่วยพับได้

รถเข็นอาบน้ำพับได้ ถือว่าเป็นการพัฒนาให้การใช้งานของรถเข็นอาบน้ำผู้ป่วยง่ายต่อการเคลื่อนย้ายและพกพาได้สะดวกยิ่งขึ้น สามารถพับรถเข็นอาบน้ำเพื่อลดการใช้พื้นที่ในระหว่างเคลื่อนย้ายได้ดีกว่ารถเข็นอาบน้ำชนิดที่ไม่สามารถพับได้ ซึ่งจะทำให้สามารถเคลื่อนย้ายรถเข็นอาบน้ำไปยังที่ต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและคล่องตัวยิ่งขึ้น

รถเข็นอาบน้ําและนั่งถ่าย

วิธีการใช้งานรถเข็นอาบน้ำ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ

หากผู้ใช้งานสามารถช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง การนั่งรถเข็นอาบน้ำและพาตัวเองไปยังห้องน้ำเพื่อทำการอาบน้ำด้วยตนเอง ถือว่าเป็นการส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองสำหรับการทำกิจวัตรประจำวันได้

หากเป็นผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือด้านการเคลื่อนไหวร่างกายได้ การนำผู้ป่วย ผู้พิการ หรือผู้สูงอายุนั่งบนรถเข็นอาบน้ำและอาบน้ำให้ จะช่วยทุ่นแรงสำหรับผู้ดูแลได้เป็นอย่างดี แถมยังสร้างความปลอดภัยให้แก่ตัวผู้ป่วยเองและผู้ดูแลด้วย อีกทั้งยังทำให้การอาบน้ำของผู้ป่วย ผู้พิการ หรือผู้สูงอายุเป็นไปอย่างง่ายดาย ทำให้การชำระล้างร่างกายนั้นคล่องตัวกว่าอย่างเห็นได้ชัด

วิธีการเลือกซื้อรถเข็นอาบน้ำผู้สูงอายุ

1.พิจารณาโครงสร้างรถเข็นอาบน้ำ

การพิจารณาเลือกซื้อรถเข็นอาบน้ำสิ่งที่ควรคำนึงถึงเป็นลำดับแรก คือ โครงสร้างของรถเข็นอาบน้ำที่เหมาะสมและตอบโจทย์ได้ตรงกับความต้องการในการใช้งานมากที่สุด เพราะรถเข็นอาบน้ำผู้ป่วยเป็นอุปกรณ์ที่ต้องรองรับน้ำหนักของผู้ใช้งานและยังต้องคล่องตัวในการเข็น ช่วยลดแรงในการเข็นได้ในระดับหนึ่ง ทั้งยังต้องมีคุณสมบัติพิเศษที่มีความทนทานต่อการใช้งานสำหรับการสัมผัสน้ำหรือความชื้นได้เป็นอย่างดีด้วย

2.เปรียบเทียบราคารถเข็นอาบน้ำให้ดี

ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อรถเข็นอาบน้ำควรเปรียบเทียบราคารถเข็นอาบน้ำผู้ป่วยแต่ละยี่ห้อเสียก่อน โดยเปรียบเทียบในด้านวัสดุที่ใช้ในการผลิต ประโยชน์ด้านการใช้งาน โดยต้องมีความคุ้มค่าและสมราคา ไม่ควรตัดสินใจเลือกซื้อเพียงแค่ตามกระแสเท่านั้น เพราะการซื้อตามความนิยมอาจไม่สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้ตรงกับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่คุณต้องการดูแลได้

3.คุณสมบัติพิเศษเฉพาะของรถเข็นอาบน้ำ

การเลือกซื้อรถเข็นอาบน้ำควรคำนึงถึงคุณสมบัติพิเศษเฉพาะของรถเข็นอาบน้ำด้วย เพราะรถเข็นอาบน้ำมีลักษณะจำเพาะที่จะต้องสัมผัสกับน้ำตลอดเวลา อีกทั้งล้อเลื่อนที่เป็นตัวหลักในการช่วยให้รถเข็นอาบน้ำเคลื่อนที่จะต้องมีความแข็งแรง และต้องสามารถกันลื่นเมื่ออยู่บนพื้นที่เปียกอย่างเช่นพื้นในห้องน้ำได้ เพราะการใช้รถเข็นอาบน้ำจำเป็นจะต้องเข็นเข้าไปยังห้องน้ำบ่อยครั้ง ดังนั้นคุณสมบัติพิเศษในการกันลื่นและอุปกรณ์ล็อครถเข็นอาบน้ำจึงต้องมีความมั่นคงเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน

ราคาวีลแชร์อาบน้ำ รถเข็นนั่งถ่ายอาบน้ำได้ราคาเท่าไหร่

ราคารถเข็นอาบน้ำ แต่ละยี่ห้อจะแตกต่างกันไป หากเป็นรถเข็นอาบน้ำอเนกประสงค์สำหรับผู้ป่วยที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ราคาจะค่อนข้างสูงกว่ารถเข็นอาบน้ำที่ผลิตในประเทศไทย สำหรับราคา รถเข็นอาบน้ำผู้ป่วย Rakmor เริ่มต้นที่ x,xxx บาท ถ้าอยากได้ รถเข็นนั่งถ่ายอาบน้ำได้ราคาถูก ก็ควรเลือกซื้อรถเข็นนั่งอาบน้ำจากร้านที่มีส่วนลดและโปรโมชั่น เพราะจะได้รับรถเข็นอาบน้ำที่คุ้มค่าที่สุด

รถเข็นอาบน้ำ พับได้

จำหน่ายรถเข็นอาบน้ำผู้ป่วย ราคาส่ง-ปลีก

Rakmor เป็นผู้ขายส่ง-ปลีกรถเข็นอาบน้ำผู้ป่วยรูปแบบต่าง ๆ อย่างครบวงจร มีหลากหลายรูปแบบตามที่ต้องการ ราคาคุ้มค่ากับการใช้งาน ส่งตรงจากโรงงานผลิตมาตรฐานสูงซึ่งท่านสามารถสอบถามราคารถเข็นอาบน้ำผู้ป่วยได้ ที่นี่

รถเข็นอาบน้ำจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หรือแม้กระทั่งผู้พิการที่เคลื่อนไหวร่างกายได้ลำบาก เพราะส่งผลให้การอาบน้ำเป็นเรื่องยาก ซึ่งการใช้ รถเข็นอาบน้ำผู้สูงอายุ จะช่วยให้การอาบน้ำของบุคคลเหล่านี้มีความสะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการอาบน้ำได้รีวิวรถเข็นอาบน้ำ

รถเข็นอาบน้ำผู้ป่วยมีล้อ ที่ซื้อไปจากที่นี่ โครงสร้างรถเข็นอาบน้ำแข็งแรงมาก ๆ คุณยายบอกว่านั่งสบายจริง ๆ
–คุณปกรณ์–

ตั้งแต่เช็คราคารถเข็นอาบน้ำผู้ป่วยมา ที่นี่ ราคาถูก แถมยังดูคุ้มค่ามากครับ แถมจัดส่งไวมากด้วย
–คุณบอย–

เจ้าหน้าที่บริการดีค่ะ ให้คำแนะนำว่าควรเลือก รถเข็นอาบน้ำ แบบไหนดี ถึงจะเหมาะกับผู้ใช้มากที่สุด ราคารถเข็นอาบน้ำก็ไม่แพงแบบที่คิด
–คุณเพลง–