fbpx

อุปกรณ์ผู้ป่วยติดเตียง

หมอนหนังเทียม IPAS รหัส RM-PLW03

140.00 ฿

อุปกรณ์ผู้ป่วยติดเตียง

หมอนหนังเทียม IPAS รหัส RM-PLW02

290.00 ฿

อุปกรณ์ผู้ป่วยติดเตียง

หมอนฟองน้ำ IPAS รหัส RM-PLW04

350.00 ฿

อุปกรณ์ผู้ป่วยติดเตียง

หมอนใยสังเคราะห์ IPAS รหัส RM-PLW05

350.00 ฿

อุปกรณ์ผู้ป่วยติดเตียง

หมอนใยมะพร้าว IPAS รหัส RM-PLW06

480.00 ฿