เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเคลื่อนที่ EKG ยี่ห้อ Beurer รุ่น ME90 รหัส RM-EKG03

รหัสสินค้า : RM-EKG03 ยี่ห้อ : Beurer

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเคลื่อนที่ EKG ยี่ห้อ Beurer รุ่น ME90 รหัส RM-EKG03 เป็นเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และวัดอัตราการเต้นของหัวใจ พร้อมส่งข้อมูลที่วัดค่าได้เข้าสู่แอพพลิเคชั่นบนหน้าจอมือถือ โดยค่าที่วัดทั้งหมดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลย้อนหลังได้ (ยกเลิกนำเข้า)