รถเข็นนอน สามารถปรับระดับหัวเตียงได้ รหัส RM-SC01

รหัสสินค้า : RM-SC01

รถเข็นนอน รหัส RM-SC01 เป็นรถเข็นที่มีขนาดกลาง ๆ สำหรับใช้เข็นผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถที่จะทรงตัวให้นั่งได้หรือคนชราที่ไม่มีแรง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข็นพาไปทำการรักษา หรือใช้ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินในกรณีที่ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว

รหัสสินค้า: RM-SC01 หมวดหมู่: