เวชศาสตร์ฟื้นฟู คืออะไร มีความแตกต่างจากกายภาพบําบัดในโรงพยาบาลอย่างไร ?

เวชศาสตร์ฟื้นฟู คืออะไร

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

เวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นสาขาหนึ่งทางการแพทย์ที่มุ่งเน้นการดูแลรักษา และฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้ป่วยให้กลับมาแข็งแรงหรือกลับสู่สภาพเดิมให้ได้มากที่สุด ซึ่งส่วนของเวชศาสตร์ฟื้นฟูนั้นจะสามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ถือเป็นแผนกที่มีความสำคัญแผนกหนึ่งเลย เนื่องจากเป็นแผนกที่จะช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กับผู้ป่วย หลังจากการผ่าตัด ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูก ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบประสาท รวมถึงผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อ หรือ ออฟฟิศซินโดรมได้ด้วย

ซึ่งอาการป่วยและโรคเหล่านี้จะส่งผลเสียต่อสภาพร่างกายของผู้ป่วยหากไม่ได้รับการรักษาและฟื้นฟู ทำให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตประจำวันหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ลำบาก ดังนั้นการใช้เวชศาสตร์ฟื้นฟูร่วมกับการรักษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู คืออะไร

เวชศาสตร์ฟื้นฟู ( Rehabilitation medicine หรือ Physical medicine and rehabilitation ) คือ การตรวจวินิจฉัยโรค ประเมินอาการ รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพหลังการรักษา ให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคหรือมีอาการเข้าข่ายที่ต้องได้รับการฟื้นฟูร่างกาย เพื่อให้กลับมาแข็งแรงและสามารถใช้ชีวิตได้ดังเดิม ด้วยวิธีการฟื้นฟูหลากหลายวิธี ตามอาการและสภาพร่างกายของผู้ป่วย

ไม่ว่าจะเป็นการใช้ยา การทำหัตถการ การใช้เครื่องมือ การออกกำลังกาย การทำกายภาพบำบัด หรือการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ ซึ่งวัตถุประสงค์ของเวชศาสตร์ฟื้นฟูนอกจากจะเป็นการทำให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงแล้ว ก็ยังมีวัตถุประสงค์ในการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ และลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นอีกด้วย

คลิกอ่านเพิ่มเติม : 10 ประโยชน์เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว Yuwell มีอะไรบ้าง ที่ทำให้เป็นที่นิยมมากที่สุดในปีนี้

แพทย์ และพยาบาล แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู มีหน้าที่อะไรบ้าง

ในแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู นั้นจะมีการทำการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยร่วมกันเป็นทีม เนื่องจากเวชศาสตร์ฟื้นฟูจะมีหลายหน้าที่ทั้งการตรวจวินิจโรค ประเมินอาการ รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ ซึ่งในแต่ละหน้าที่ก็จำเป็นต้องมีแพทย์และพยาบาลที่มีความชำนาญเข้ามาช่วยดูแล เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการรักษาและฟื้นฟูร่างกาย โดยแพทย์และพยาบาลในแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู จะมีบทบาทและหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วย ดังต่อไปนี้

1.แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู คือ แพทย์เฉพาะทางสาขาหนึ่ง ที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วย โดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู หรือหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟู จะมีหน้าที่ตั้งแต่การตรวจประเมินอาการผู้ป่วย ไปจนถึงการวางแผนเพื่อดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย ที่มีปัญหาสมรรถภาพถดถอย มีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและกระดูก ความพิการ หรือเป็นโรคเรื้อรัง

2.พยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู

พยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู คือ บุคคลากรในทีมของแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ที่มีหน้าที่ในการพยาบาลและฟื้นฟูผู้ป่วย ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงมีการให้ความรู้และคำแนะนำต่าง ๆ ให้กับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย เกี่ยวกับโรคหรืออาการที่เป็นอยู่ และแนะนำวิธีการดูแลตนเองที่ถูกต้อง นอกจากนี้พยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟูก็ยังมีหน้าที่ ในการติดตามและรายงานผลการรักษาให้กับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รวมถึงรับคำสั่งจากแพทย์ เพื่อนำมาปรับวิธีการดูแลฟื้นฟูให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของแพทย์

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับ : ความดันตัวบนสูง ตัวล่างต่ำ มีความหมายว่าอะไร

เวชศาสตร์ฟื้นฟู เหมาะกับผู้ป่วยกลุ่มใด

 • ผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ
 • ผู้ป่วยที่ต้องฟื้นฟูร่างกายหลังการผ่าตัด
 • ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางระบบประสาท
 • ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางระบบหายใจ
 • บุคคลที่นั่งรถเข็นผู้ป่วย เพราะมีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางระบบหัวใจและหลอดเลือด
 • เด็กที่มีการพัฒนาการช้า
 • ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเล่นกีฬา

บริการของเวชาศาสตร์ฟื้นฟู มีอะไรบ้าง

 1. บริการตรวจวินิจฉัยโรค
 2. บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการดูแลรักษา
 3. บริการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย
 4. บริการรักษาด้วยยา
 5. บริการฟื้นฟูด้วยเครื่องมือชนิดต่างๆ เช่น shock wave, ultrasound diathermy, laser therapy

ความแตกต่างระหว่าง แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และ แผนกกายภาพบําบัด มีอะไรบ้าง

แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู จะเป็นภาพรวมของการรักษาและฟื้นฟูร่างกายของผู้ป่วย ซึ่งจะมีขอบเขตหน้าที่ที่กว้างและครอบคลุมมากกว่าแผนกกายภาพบำบัด โดยหน้าที่ของแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูนั้น จะมีตั้งแต่การตรวจวินิจโรค ประเมินอาการ รักษา และฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้ป่วย จึงทำให้แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูมีทีมงานหลายหน้าที่มาทำงานร่วมกัน

ไม่ว่าจะเป็นแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักโภชนาการ นักจิตวิทยาคลินิก เป็นต้น ส่วนแผนกกายภาพบำบัด จะเป็นส่วนย่อยของแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู มีหน้าที่ในการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วย เพื่อรักษาและฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กับผู้ป่วย รวมถึงเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดซ้ำ

เวชศาสตร์ฟื้นฟูพรีเมี่ยม คืออะไร

เวชศาสตร์ฟื้นฟูพรีเมี่ยม คือ ทางเลือกใหม่ของบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรค ประเมินอาการ รักษา  และฟื้นฟูสภาพร่างกาย สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา ในการตรวจและเข้ารับการฟื้นฟูจากแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่มีความเชี่ยวชาญ โดยบริการที่ได้รับความนิยมจะเป็น เวชศาสตร์ฟื้นฟูรามาพรีเมี่ยม ที่ให้บริการอย่างครบวงจร ลดความยุ่งยากและประหยัดเวลาในการใช้บริการได้เป็นอย่างดี

สำหรับการทำ เวชศาสตร์ฟื้นฟู ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อต่อ ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ผู้ที่ต้องฟื้นฟูหลังจากผ่าตัด รวมถึงผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาท หรือระบบทางเดินหายใจ นั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเวชศาสตร์ฟื้นฟูมีบริการที่ครอบคลุม ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยโรค ประเมินและให้คำปรึกษา ไปจนถึงการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายด้วยวิธีต่างๆ ที่เหมาะสมกับอาการของผู้ป่วยแต่ละคน ซึ่งจะช่วยทำให้ร่างกายของผู้ป่วยแข็งแรงขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมให้ร่างกายสามารถกลับไปทำกิจกรรมต่างๆ ได้ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุด

– – – – – – –
ช่องทางติดต่อทั้งหมด : https://rakmor.com/contact-us/
โทรติดต่อ : 062-696-8628
Line@ : @Rakmor
FB : https://www.facebook.com/Rakmormedical

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *