ผู้พิการมีกี่ประเภท แบ่งออกเป็นกี่หมวด อะไรบ้าง

ผู้พิการมีกี่ประเภท

ผู้พิการมีกี่ประเภท อยากรู้มาหาคำตอบกัน ผู้พิการ ภาษาอังกฤษ a person with disability หรือ a disabled person คือบุคคลที่มีข้อจำกัดในด้านการใช้ชีวิต เนื่องจากมีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือสติปัญญา ผู้พิการบางคนต้องนั่งรถวีลแชร์เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ อย่างไรก็ตามบุคคลเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาสังคมได้หากได้รับการดูแลหรือได้รับการสนับสนุนที่ดี ผู้พิการหลายคนประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

ผู้พิการมีกี่ประเภท

กลุ่มคนพิการล้วนมีความสามารถและควรได้รับการช่วยเหลือหรือการสนับสนุนที่ดี เพื่อให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น สังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ได้กำหนดให้ทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายนเป็นวันคนพิการแห่งชาติเพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้ร่วมกันพบปะพูดคุยและแสดงความสามารถทำให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้ถึงศักยภาพของผู้พิการความจริงแล้วผู้พิการก็มีศักยภาพที่ดีมีความสามารถไม่แพ้คนปกติทั่วไป ผู้พิการแบ่งออกเป็น 9 ประเภทหลักๆ ได้แก่

ผู้พิการมีกี่ประเภท

ผู้พิการทางการได้ยิน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มคนหูหนวกหมายถึงบุคคลที่สูญเสียการได้ยินไม่สามารถเข้าใจการพูดได้ ไม่ได้ใส่เครื่องช่วยฟัง โดยทั่วไปแล้วหากตรวจการได้ยินจะมีค่าการสูญเสีย 90 เดซิเบลขึ้นไป ส่วนกลุ่มที่สอง คือกลุ่มคนหูตึงคือบุคคลที่ได้ยินเพียงเล็กน้อยอาจใส่เครื่องช่วยฟัง ตรวจวัดการได้ยินจะมีการสูญเสียน้อยกว่า 90 เดซิเบลลงมาจนถึง 26 เดซิเบล

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ผู้พิการทางสายตาอาจมองเห็นได้เพียงเล็กน้อยไปจนถึงขั้นตาบอดสนิท หากตาบอดสนิทจะต้องใช้สัมผัสและเสียงเพื่อให้เกิดการรับรู้ ตรวจวัดความชัดของสายตาอยู่ในระดับ 6/60 หรือ 20/200 ส่วนคนที่มองเห็นเลือนลางสามารถอ่านตัวอักษรได้แต่ต้องเป็นตัวอักษรขนาดใหญ่หรืออาจใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ความชัดเจนของสายตาอยู่ระดับ 6/18 หรือ 20/70

บุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาคือบุคคลที่มีความสามารถทางด้านสติปัญญาต่ำกว่าเกณฑ์ ทำให้ไม่สามารถดูแลตนเองได้หรือทำกิจกรรมต่างๆ ได้โดยลำพังต้องมีผู้ดูแล รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การควบคุมตัวเอง ผู้พิการในกลุ่มนี้จะแสดงอาการดังกล่าวก่อนอายุ 18 ปี

ผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้คือบุคคลที่มีความผิดปกติในการทำงานของสมอง ทำให้เกิดการบกพร่องด้านการเรียนรู้อาจเกิดขึ้นเฉพาะความสามารถในด้านใดด้านหนึ่ง อย่างเช่น การเขียน การอ่านหรือการคิดคำนวณ เป็นต้น

ผู้ที่มีความบกพร่องด้านการพูดและภาษาคือบุคคลที่มีความบกพร่องในการเปล่งเสียงพูด เช่น มีอัตราความเร็วในการพูดและจังหวะการพูดผิดปกติ ผู้บกพร่องทางด้านภาษาอาจส่งผลต่อการเขียนหรือการติดต่อสื่อสารต่างๆ ไม่เข้าใจเนื้อหาหรือภาษาที่คนทั่วไปสื่อสาร

ผู้พิการในกลุ่มนี้จะมีความบกพร่องทางด้านพฤติกรรมหรืออารมณ์ทำให้ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ มีปัญหาด้านพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง สภาพจิตใจรวมถึงการทำงานของระบบสมองผิดปกติ ในด้านการรับรู้ อารมณ์หรือความคิด เช่น โรคซึมเศร้า โรคจิตเภท โรคสมองเสื่อม เป็นต้น

สำหรับบุคคลออทิสติกคือบุคคลที่มีความผิดปกติของระบบสมองบางส่วนทำให้เกิดข้อบกพร่องในการพัฒนาทาง ด้านสังคมภาษาและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม รวมถึงมีข้อจำกัดทางด้านพฤติกรรมอาจมีความสนใจเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

สำหรับผู้พิการซ้ำซ้อนคือบุคคลที่มีสภาพความบกพร่องหรือความพิการมากกว่าหนึ่งอย่างหรือมากกว่าหนึ่งประเภทในบุคคลเดียวกัน

ผู้ที่มีความบกพร่องด้านร่างกาย การเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ บุคคลที่มีความบกพร่องด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหวอาจมีอวัยวะที่ไม่สมส่วนหรืออวัยวะที่ขาดหายไป กระดูกหรือกล้ามเนื้อผิดปกติไปจากคนทั่วไปทำให้มีอุปสรรคในด้านการเคลื่อนไหว อีกหนึ่งประเภทคือบุคคลที่มีความบกพร่องด้านสุขภาพคือบุคคลที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรังหรือมีโรคประจำตัวต้องได้รับการรักษาแบบต่อเนื่อง

 

วิธีเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่พิการ ควรทำอย่างไร

ผู้พิการที่มีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหว การลุก นั่งหรือการเดิน วิธีเคลื่อนย้ายผู้พิการเหล่านี้ควรมีรถเข็นวีลแชร์หรือรถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย อุปกรณ์ที่มีประโยชน์อย่างมากทำให้ผู้พิการสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เบื้องต้น บางครั้งไม่ต้องพึ่งพาผู้ดูแลหรือเป็นภาระของใคร การฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้พิการรถเข็นวีลแชร์ช่วยได้ แถมยังช่วยเพิ่มโอกาสด้านการเข้าสังคม การศึกษา รถเข็นผู้พิการในปัจจุบันทันสมัยมากๆ นอกจากมีแบบหมุนมือธรรมดาแล้วยังสามารถควบคุมด้วยรีโมทหรือแผงควบคุม ไม่ต้องออกแรงเข็งเองมาพร้อมฟังชั่นต่างๆ อีกมากมายตอบโจทย์การใช้งาน สำหรับผู้ที่สนใจต้องการสั่งซื้อรถเข็นวีลแชร์สำหรับผู้พิการเราขอแนะนำ Rakmor มีให้คุณเลือกมากมายหลายแบบ แถมยังจำหน่ายในราคาถูก มีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านส่งทั่วไทย

ผู้พิการไม่ใช่บุคคลที่ด้อยความสามารถหากได้รับการดูแลและการสนับสนุนที่ดี บุคคลเหล่านี้มีศักยภาพไม่แพ้คนปกติทั่วไป ผู้พิการ หมายถึงอะไร ผู้พิการมีกี่ประเภท ทั้งหมดนี้คือคำตอบ สำหรับผู้ที่กำลังมองหารถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือผู้พิการ สั่งซื้อได้เลยที่รักหมอ เรามีให้เลือกหลายแบบมีทั้งรถเข็นไฟฟ้าและรถเข็นธรรมดา ราคาถูก จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง จำหน่ายเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้พิการด้านการได้ยิน จำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ มากมาย

ขอใบเสนอราคาด่วน...คลิก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *