การรับประกันคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์แท้ 100%

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นสินค้าแท้ 100% เรารับตรงจากโรงงานผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย และแบรนด์ ซึ่งสามารถเชื่อถือและตรวจสอบได้ “RAKMOR” เป็นเพียงอีกช่องทางหนึ่งในการจำหน่ายและกระจายสินค้าคุณภาพระดับมาตรฐาน 100 %