การแลกเปลี่ยนสินค้า/คืนสินค้า

 1. ลูกค้าสามารถคืนสินค้าให้กับเราได้ในสภาพเดิม (โดยปิดสนิท และไม่ได้เปิดใช้) ภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าจากเรา เรายินดีที่จะให้ท่านแลกเปลี่ยนหรือคืนเงินเครดิต “RAKMOR”
 2. กรุณาส่งสินค้าที่เกิดปัญหาของท่านกลับมาทาง EMS สินค้าที่ถูกส่งคืนต้องส่งกลับภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อแล้ว
 3. ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้า ยกเว้นกรณีที่การคืนเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของทางบริษัท หากเกิดข้อผิดพลาดเหล่านั้น เมื่อเราได้รับสินค้าคืนจากท่าน เราจะคืนเงินค่าจัดส่ง 50 บาทเข้าบัญชี “RAKMOR” ของท่าน
 4. สินค้าคืนจะต้องได้รับอยู่ในสภาพเดียวกับที่ท่านได้รับจาก “RAKMOR” ดังนั้นโปรดแพ็คสินค้าเหล่านั้น ส่งกลับมาอย่างดี เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านั้นมาถึงอย่างปลอดภัยในสภาพปกติ
 5. เราจะยอมรับการคืนสินค้าที่ท่านเกิดอาการระคายเคืองหรือแพ้ หากปัญหานี้เกิดขึ้นโปรดติดต่อเราเพื่อให้เราตรวจสอบและหาข้อเท็จจริงของปัญหา สินค้าที่เกิดอาการระคายเคืองหรือแพ้จะต้องถูกใช้ไม่เกินกว่า 20% และจำเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ประจำโรงพยาบาล (เพื่อป้องกันการแอบอ้าง) ทางเรายินดีเป็นอย่างยิ่งในการแลกเปลี่ยนหรือคืนเงินเครดิต “RAKMOR”
 6. เพื่อแลกเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อทางอีเมล์ info@rakmor.com หรือติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย 062-696-8628 สำหรับสินค้าที่ท่านต้องการแลกเปลี่ยนหรือคืน เมื่อเราได้รับคำร้องของท่าน เราจะติดต่อท่านผ่านทางอีเมล์ หรือโทรศัพท์
 7. เราไม่รับการแลกเปลี่ยน/คืนในกรณีต่อไปนี้:
  1. สินค้าที่ไม่ได้ซื้อมาจาก Rakmor.com
  2. ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการเปิดหรือใช้แล้ว (ไม่รวมอาการแพ้)
  3. ผลิตภัณฑ์ที่เกิดการชำรุดจากการใช้งานของลูกค้า
  4. ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าได้เปิดแพ็คเกจผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ โดยมิได้ถ่ายคลิปวีดีโอก่อนเปิดแพ็คเกจผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ เพื่อเป็นหลักฐานว่าผลิตภัณฑ์ชำรุดจาก “RAKMOR”
  5. สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งมาจากการส่งคืนของลูกค้า
  6. ลูกค้าไม่นำส่งสินค้า คืนใบเสร็จ ของสมนาคุณ และ/หรือ อื่นๆของสินค้า กลับมายังทางบริษัท
  7. ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า

RAKMOR บริษัท ได้มีการตรวจเช็คและเก็บหลักฐานก่อนจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าทุกครั้ง ดังนั้นหากพบว่าลูกค้าแอบอ้างเพื่อการแลกเปลี่ยนหรือคืนสินค้า เนื่องจากไม่ต้องการผลิตภัณฑ์นั้น ๆ แล้ว ทางเราจะดำเนินการตามกฎหมายทุกกรณี