fbpx

เครื่องมือแพทย์สแตนเลส

50.00 ฿100.00 ฿
70.00 ฿100.00 ฿

เครื่องมือแพทย์สแตนเลส

กาลิพอท MAGNATE ขนาด 6 ออนซ์ รหัส RM-MC12

80.00 ฿

เครื่องมือแพทย์

ขั้นน้ำสแตนเลส SPHINX รหัส RM-MC50

100.00 ฿210.00 ฿
120.00 ฿590.00 ฿

เครื่องมือแพทย์สแตนเลส

ชามรูปไต สแตนเลส ยี่ห้อ MAGNATE รหัส RM-MC19

120.00 ฿200.00 ฿
130.00 ฿250.00 ฿
180.00 ฿500.00 ฿
350.00 ฿690.00 ฿

เครื่องมือแพทย์

กะละมังสแตนเลส SPHINX รหัส RM-MC49

350.00 ฿590.00 ฿

เครื่องมือแพทย์

ปากคีบ สแตนเลส SPHINX รหัส RM-MC52

350.00 ฿400.00 ฿
390.00 ฿490.00 ฿
390.00 ฿500.00 ฿
430.00 ฿490.00 ฿

เครื่องมือแพทย์สแตนเลส

กะละมัง ชาม สแตนเลส ยี่ห้อ MAGNATE รหัส RM-MC17

450.00 ฿590.00 ฿
450.00 ฿520.00 ฿

เครื่องมือแพทย์

กาชาสแตนเลส SPHINX รหัส RM-MC62

500.00 ฿690.00 ฿