fbpx

เครื่องวัดน้ำตาล เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด ที่มีความแม่นยำสูง ราคาส่ง-ปลีก มีรับประกัน 100%

เครื่องวัดน้ำตาล

เครื่องวัดน้ำตาลในเลือด มักจะถูกเรียกได้หลายชื่อ เช่น เครื่องตรวจน้ำตาล เครื่องเจาะน้ำตาล เครื่องตรวจเลือดเบาหวาน แต่ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็ตาม เครื่องวัดน้ำตาล ก็เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ผู้ป่วยสามารถเลือกซื้อ เพื่อไปใช้ตรวจวัดระดับน้ำตาลน้ำเลือดได้ด้วยตัวเองที่บ้าน แถมการใช้งานเครื่องวัดน้ำตาลในเลือดยังทำให้ทราบผลการตรวจวัดได้อย่างรวดเร็ว และค่อนข้างมีความแม่นยำอีกด้วย

คลิกอ่านหัวข้อเครื่องวัดน้ำตาลในเลือด
1 เครื่องวัดน้ำตาล
2 เครื่องวัดน้ำตาลในเลือด คืออะไร
3 ข้อดีของเครื่องตรวจเบาหวาน
4 เครื่องเจาะน้ำตาลปลายนิ้ว เหมาะกับใครบ้าง
5 เครื่องวัดน้ำตาลมีความแม่นยำหรือไม่ ?
6 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนการใช้งานเครื่องวัดน้ำตาล
7 วิธีการใช้งานเครื่องวัดน้ำตาลในเลือดแบบเบื้องต้น
8 วิธีการเลือกซื้อเครื่องวัดน้ำตาลไปใช้งานที่บ้าน
9 เครื่องวัดน้ำตาล ราคาเท่าไหร่
10 เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดแบบไม่เจาะ
11 ขายส่ง-ปลีก เครื่องวัดน้ำตาล
12 ข้อควรระวังในการใช้งานเครื่องวัดระดับน้ำตาล

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก


เครื่องวัดน้ำตาลในเลือด คืออะไร

เครื่องวัดน้ำตาลในเลือด คือ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ถูกออกแบบและผลิตเพื่อผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานโดยเฉพาะ ใช้ในการตรวจหาค่าและการอ่านระดับน้ำตาลในเลือด เพื่อหาความเสี่ยงต่อระดับน้ำตาลที่สูงเกินไป อันอาจทำให้เกิดอันตรายในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน

ดังนั้นการใช้เครื่องวัดน้ำตาล หรือ เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด จึงเป็นการใช้เครื่องมือทางการแพทย์เพื่ออ่านผลตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยเบาหวานว่าค่าของน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ หรืออยู่ในระดับที่สูงเกินไป ทั้งนี้เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนหรือการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดที่สูงเกินไป ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยโรคเบาหวานได้

ข้อดีของเครื่องตรวจเบาหวาน

เครื่องตรวจเลือดเบาหวาน เป็นเครื่องมือตรวจเบาหวานที่ช่วยอ่านค่าระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยให้ผู้ป่วยนั้นสามารถประเมินค่าน้ำตาลในเลือดได้ด้วยตัวเอง นอกจากนี้เครื่องวัดน้ำตาลยังช่วยให้แพทย์สามารถทราบค่าน้ำตาลเพื่อนำไปวินิจฉัยโรคได้ด้วย โดย Rakmor สามารถสรุปข้อดีของ เครื่องตรวจเบาหวาน ได้ดังนี้

1.การใช้เครื่องวัดเบาหวาน หรือ เครื่องวัดน้ำตาลในเลือด สามารถคัดกรองผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะโรคเบาหวานได้เบื้องต้นจากการอ่านค่าเครื่องตรวจเบาหวาน ทั้งนี้การใช้เครื่องตรวจเบาหวานยังช่วยทำให้ผู้ใช้งานทราบในเบื้องต้นได้ว่า ระดับน้ำตาลในเลือดของตนเองอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่ อย่างไรด้วย

2.เครื่องมือวัดเบาหวานสามารถใช้งานได้ง่าย โดยผู้ใช้งานสามารถวัดระดับน้ำตาลได้ง่าย ๆ ด้วยตนเอง อีกทั้งยังสามารถใช้งานเครื่องวัดน้ำตาลได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีข้อจำกัด เพียงแค่ต้องศึกษาวิธีใช้เครื่องตรวจเบาหวานอย่างละเอียดเพื่อให้ใช้งานได้อย่างถูกวิธี

3.สามารถใช้งาน เครื่องเจาะเบาหวาน สำหรับการติดตามระดับน้ำตาลในเลือด ว่ามีแนวโน้มระดับน้ำตาลในเลือดเป็นไปอย่างไรบ้าง เพื่อจะได้แจ้งการติดตามให้แพทย์ผู้ทำการรักษา ได้ทราบถึงผลของน้ำตาลในเลือดอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้แพทย์สามารถประเมินแนวทาง หรือวิธีการรักษาที่แม่นยำ ถูกต้องได้ดีขึ้น

4.การใช้เครื่องวัดน้ำตาลอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ติดตาม ประเมินการรักษาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ทำให้แพทย์ประเมินความเสี่ยงจากโรคแทรกซ้อนของเบาหวานได้อย่างต่อเนื่อง

5.การอ่านค่าระดับน้ำตาลในเลือดอย่างต่อเนื่อง ช่วยทำให้แพทย์หรือผู้ใช้งานรู้ผลระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างทันท่วงที ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานหรือแพทย์ทราบถึงความเสี่ยงและภาวะอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างกะทันหัน ซึ่งผู้ใช้งานเครื่องวัดน้ำตาลสามารถแจ้งแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ผิดปกติ

เครื่องเจาะน้ำตาลปลายนิ้ว เหมาะกับใครบ้าง

1.ผู้ใช้งานทั่วไป

เครื่องเจาะน้ำตาลปลายนิ้วเหมาะกับผู้ใช้งานทั่วไป ที่ต้องการทราบถึงค่าระดับน้ำตาลในเลือดเกี่ยวกับภาวะความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน

ซึ่งผู้ใช้งานสามารถอ่านค่าในการประเมินความเสี่ยงต่อระดับน้ำตาลที่ต่ำหรือสูงเกินมาตรฐาน เพื่อให้ทราบว่าตนเองจัดอยู่ในภาวะกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานหรือไม่

อีกทั้งการใช้งาน เครื่องเจาะน้ำตาลในเลือด ยังช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าทำการรักษาความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงทีด้วย

2.ผู้ป่วยโรคเบาหวานเรื้อรัง

เครื่องเจาะน้ำตาล หรือ เครื่องวัดน้ำตาล เหมาะกับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเรื้อรัง ที่จำเป็นต้องติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินผลการรักษาและติดตามอาการของโรคเบาหวาน รวมไปถึงยังสามารถแจ้งค่าระดับน้ำตาลในเลือดต่อแพทย์ผู้ทำการรักษา เพื่อประเมินแนวทางการรักษาและป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อน

3.ผู้ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน

การใช้เครื่องเจาะเลือดวัดน้ำตาล ยังเหมาะกับผู้ใช้งานที่สงสัยว่าตนเองจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะการเป็นโรคเบาหวาน เพราะการใช้งานเครื่องเจาะน้ำตาลสามารถแจ้งผลค่าระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างรวดเร็ว

เครื่องวัดน้ำตาลมีความแม่นยำหรือไม่ ?

การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยเครื่องตรวจน้ำตาล สิ่งที่ทำให้ผู้ใช้งานนั้นเป็นกังวลก็คือ ใช้งานเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดแล้วได้ผลตรงไหม ?

ซึ่งการใช้งาน เครื่องวัดระดับน้ำตาล ด้วยตนเองนั้น ความแม่นยำของการอ่านค่า หรือการแสดงผลการอ่านค่าระดับน้ำตาลในเลือดก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง

ทั้งตัวเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดเอง รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพภายในร่างกายของผู้ใช้งานเองด้วย นอกจากนี้ยังรวมถึงการพิจารณาเลือกซื้อเครื่องวัดน้ำตาลที่มีประสิทธิภาพ มีความละเอียดแม่นยำในการอ่านค่าด้วย

ดังนั้นเครื่องวัดน้ำตาลจะมีความแม่นยำในการอ่านค่าได้ดีเพียงใด จึงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน การเลือกซื้อเครื่องวัดน้ำตาลที่ได้มาตรฐานจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ใช้งานไม่ควรมองข้ามนั่นเอง

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนการใช้งานเครื่องวัดน้ำตาล

การใช้งานเครื่องวัดน้ำตาลด้วยตนเองนั้น ผู้ใช้งานควรศึกษาข้อมูลก่อนการใช้งาน ดังต่อไปนี้

1.ศึกษาวิธีการใช้งานเครื่องวัดน้ำตาลอย่างละเอียด ทั้งนี้เพราะเครื่องวัดน้ำตาลด้วยตนเองเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ผลิตออกมาเพื่อรองรับการใช้งานด้วยตนเอง ดังนั้นผู้ใช้งานเครื่องวัดน้ำตาลในเลือดจึงควรศึกษาวิธีการใช้งานที่วัดน้ำตาลอย่างละเอียด พร้อมทั้งยังต้องทำความเข้าใจในการอ่านค่าระดับน้ำตาลในเลือด ที่แสดงผลได้อย่างแม่นยำและถูกต้องด้วย

2.ควรศึกษาการใช้งานเครื่องวัดน้ำตาลแต่ละชนิด เพื่อให้เลือกซื้อเครื่องตรวจวัดน้ำตาลในเลือดได้อย่างเหมาะสมต่อการใช้งานในบุคคลที่แตกต่างกันไป ทั้งยังสามารถแจ้งระดับน้ำตาลในเลือดผ่านเครื่องวัดน้ำตาล รวมถึงการบันทึกค่าระดับน้ำตาลในเลือด เพื่อแจ้งต่อแพทย์ผู้ทำการรักษาได้อย่างต่อเนื่องด้วย

วิธีการใช้งานเครื่องวัดน้ำตาลในเลือดแบบเบื้องต้น

1.ขั้นตอนเริ่มแรกให้ศึกษาวิธีการใช้งานเครื่องวัดน้ำตาลในเลือดแต่ละชนิดก่อนใช้งาน จากนั้นให้เริ่มต้นด้วยการใส่แถบทดสอบโดยหงายด้านที่ใส่ตัวอย่างเลือดขึ้น

2.สำรวจเครื่องวัดน้ำตาลว่าอยู่ในสถานะพร้อมใช้งานหรือไม่ ซึ่งหน้าจอจะแสดงผลว่า “พร้อมใช้งาน”

3.ขั้นตอนการเจาะเลือดที่ปลายนิ้ว ให้ทำความสะอาดปลายนิ้วก่อนทำการเจาะเลือดด้วยการใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์ และเช็ดบริเวณปลายนิ้วก่อนเจาะเลือด

4.ข้อควรแนะนำ ไม่ควรใช้เลือดหยดแรก แต่ควรบีบเลือดหยดแรกทิ้งไป และเริ่มใช้เลือดหยดที่สองแทน

5.นำแผ่นตรวจเอียงทำมุม 45 องศา และสัมผัสกับหยดเลือด

6.รอผลการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด โดยจะแสดงผลผ่านหน้าจอเครื่องวัดน้ำตาล

7.ดึงแผ่นทดสอบออก และเครื่องวัดน้ำตาลจะทำการปิดโดยอัตโนมัติ จากนั้นทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ โดยนำแผ่นทดสอบและสำลีไปทิ้งให้เรียบร้อย

วิธีการเลือกซื้อเครื่องวัดน้ำตาลไปใช้งานที่บ้าน

1.ซื้อเครื่องวัดน้ำตาลในเลือดที่เหมาะสมกับตัวเอง

ให้พิจารณาเลือกซื้อจากชนิดของเครื่องวัดน้ำตาลที่เหมาะสมกับการใช้งานด้วยตนเอง เนื่องจากชนิดของเครื่องวัดน้ำตาลมีหลากหลายชนิด ซึ่งมีทั้งชนิดที่เหมาะกับการใช้งานด้วยตนเองและชนิดที่เหมาะกับการใช้งานในสถานพยาบาล ดังนั้นการเลือกซื้อเครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือดไปใช้งานที่บ้าน จึงควรเลือกซื้อเครื่องวัดน้ำตาลชนิดที่เหมาะสมกับการใช้งานด้วยตนเองด้วย

2.ซื้อเครื่องวัดน้ำตาลจากร้านขายที่เชื่อถือได้

พิจารณาเลือกซื้อเครื่องวัดน้ำตาลในเลือดจากร้านขายเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีความน่าเชื่อถือ และมีการรับประกันการใช้งาน

3.เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือดต้องแข็งแรงทนทาน

ก่อนการซื้อเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดควรคำนึงถึงวัสดุที่ใช้ในการผลิตเครื่องวัดน้ำตาลชนิดนั้น ๆ ว่าเหมาะสมต่อการใช้งานหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อความทนทานต่อการใช้งานนั่นเอง

เครื่องวัดน้ำตาล ราคาเท่าไหร่

เครื่องตรวจเบาหวาน ที่จัดจำหน่ายโดย Rakmor ราคา เริ่มต้นที่ xxx บาท

ราคา เครื่องวัดน้ำตาลในเลือด จะมีราคาแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าท่านเลือกเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดเป็นยี่ห้ออะไร รุ่นไหน หากท่านมีชุดตรวจเบาหวานหรือชุดตรวจน้ำตาลอยู่แล้ว ก็สามารถซื้อเครื่องวัดน้ำตาลในเลือดได้ในราคาถูก เพราะไม่จำเป็นต้องเสียค่าอุปกรณ์ตรวจเบาหวานอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น เข็มเจาะน้ำตาล แผ่นเจาะน้ำตาล ฯลฯ

เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดแบบไม่เจาะ

สำหรับเครื่องวัดน้ำตาลแบบไม่ต้องเจาะเลือด จะมีลักษะการใช้งานที่ง่ายกว่าเครื่องตรวจน้ำตาลชนิดที่ต้องมีการเจาะเลือด โดยเครื่องวัดน้ำตาลในเลือดแบบไม่เจาะ สามารถอ่านค่าน้ำตาลในเลือดได้เพียงแค่นำตัวเครื่องวัดน้ำตาลในเลือดแตะที่ปลายนิ้วชี้

โดยตัวเครื่องจะแสดงผลระดับน้ำตาลในเลือดบนหน้าจอแอลซีดี เป็นตัวเลขในหน่วยมิลลิกรัมต่อเดซิลิตร (mg/dl) ซึ่งเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดแบบไม่เจาะสามารถช่วยลดการติดเชื้อจากการเจาะเลือด และยังช่วยลดการบาดเจ็บจากการเจาะเลือดได้ด้วย

ขายส่ง-ปลีก เครื่องวัดน้ำตาล

Rakmor เป็นผู้จัดจำหน่าย เครื่องวัดน้ำตาล ราคาส่ง-ปลีก ขายเครื่องตรวจเบาหวานหลากหลายแบรนด์ชั้นนำ เช่น เครื่องวัดน้ำตาล Yuwell , Omron , DTX , Terumo ฯลฯ การันตรี คุณภาพเครื่องวัดน้ำตาลว่าได้มาตรฐานทุกชิ้น ส่งตรงจากโรงงานผลิตเครื่องวัดน้ำตาลในเลือดโดยตรง รับรองว่าตอบโจทย์การใช้งาน 100% ซึ่งท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ข้อควรระวังในการใช้งานเครื่องวัดระดับน้ำตาล

1.ควรเลือกใช้เครื่องวัดระดับน้ำตาลชนิดที่มีความเหมาะสมต่อผู้ใช้งาน

2.ทำความสะอาดโดยการทิ้งอุปกรณ์แผ่นทดสอบและสำลีที่ใช้ทำความสะอาดปลายนิ้ว สำหรับการเจาะเลือดให้เรียบร้อยทุกครั้ง

3.ตรวจสอบเครื่องวัดน้ำตาลก่อนใช้งานทุกครั้ง เพื่อการแสดงผลในการอ่านค่าที่ถูกต้องที่สุด

4.เก็บเครื่องวัดระดับน้ำตาลในสถานที่และอุณหภูมิที่เหมาะสมทุกครั้งหลังใช้งานเรียบร้อย

การเลือกใช้เครื่องวัดน้ำตาลที่ดี จึงควรพิจารณาเลือกซื้อ เครื่องวัดน้ำตาล ที่เหมาะสมต่อการใช้งาน และควรศึกษาวิธีการใช้งานให้ดี เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ และการอ่านค่าระดับน้ำตาลในเลือดที่ถูกต้องที่สุด

LINE-LOGO MESSENGER-FB-LOGO