fbpx

อุปกรณ์ทำแผล/อุปกรณ์ปฐมพยาบาล

อุปกรณ์ทำแผล/อุปกรณ์ปฐมพยาบาล

ผ้าพันแผลแบบยืดได้ DURA รหัส RM-WDS05

150.00 ฿350.00 ฿
160.00 ฿350.00 ฿

อุปกรณ์ทำแผล/อุปกรณ์ปฐมพยาบาล

เข็มเย็บแผล MANI รุ่น SE-ME เบอร์ 18 – 70 รหัส RM-SN01

250.00 ฿

พลาสเตอร์/แผ่นปิดแผล/ผ้าปิดแผล

พลาสเตอร์ INNOTRANS ชนิดพลาสติก ยี่ห้อ THAI TAPE รหัส RM-WDS08

310.00 ฿350.00 ฿

พลาสเตอร์/แผ่นปิดแผล/ผ้าปิดแผล

พลาสเตอร์ INNOPORE ชนิดกระดาษ ยี่ห้อ THAI TAPE รหัส RM-WDS07

320.00 ฿

พลาสเตอร์/แผ่นปิดแผล/ผ้าปิดแผล

พลาสเตอร์ผ้า INNOTAPE ยี่ห้อ THAI TAPE รหัส RM-WDS06

550.00 ฿